Świetlica szkolna - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Świetlica szkolna

.....................................
Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie z klas I-V, z czego większość to dzieci dojeżdżające ze Zgórska, Szewc, Słowika i Sitkówki. Są podzieleni na kilka grup wiekowych, których wychowawcami są: Beata Woźniak, Marzena Kołodziej, Adriana Tarach, Adam Pepasiński. Nad przebiegiem pracy świetlicy i stołówki szkolnej czuwa kierownik p. Bernadetta Stefańska.

Wraz z wychowawcami opracowaliśmy regulamin świetlicy, zasady bycia razem, kryteria przyznawania odznaki "Wychowanek na szóstkę". Wypracowane reguły doskonalą umiejętności współżycia w społeczności świetlicowej, rozwijają samorządność, kształtują postawy społeczne, pozwalają na właściwe rozumienie pojęcia sprawiedliwości, uczą obiektywnej oceny w stosunku do siebie i innych członków naszej małej społeczności. Organizujemy zajęcia: plastyczno-techniczne, taneczne, sportowe, pogotowie języka angielskiego, czytelnicze, komputerowe, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dzieciom ciepłą atmosferę, by choć trochę poczuły się jak w domu. Posiadamy miejsce na stałą ekspozycję prac wykonanych przez naszych wychowanków.

Podczas zajęć stosowane są różnorodne techniki pracy w grupie oraz wykorzystywane są nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablica interaktywna, programy multimedialne, gry dydaktyczne i inne). Dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, korzystają z pomocy koleżeńskiej. Każdego roku przygotowujemy oraz włączamy się do różnorodnych akcji. Ogólnopolski Tydzień Kariery, Grudniowy Turniej Trójek Piłkarskich, Giełda Świąteczna, Szkolne Talenty, Gdy Pasja w Duszy Gra, Wiosenny Turniej z Klasą to tylko niektóre działania wpisane na stałe do kalendarza świetlicy.

Rok szkolny 2023/2024
.............................
DO ŚWIETLICY BĘDĄ ZAPISYWANE (w pierwszej kolejności):
 • DZIECI Z KLAS I-III WYŁĄCZNIE OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH
 • DZIECI DOJEŻDŻAJĄCE AUTOKAREM SZKOLNYM
 • DZIECI ZNAJDUJĄCE SIĘ W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH (po pozytywnym rozpatrzeniu komisji)
Wydawanie kart odbywać się będzie w bocznym wejściu do świetlicy szkolnej.
..............
..........................
Klasa III a rozpoczęła w Szkolnej Izbie Tradycji cykl zajęć pod hasłem „W ich piersiach trwała Ojczyzna - nie tylko kresowe gawędy”, prowadzonych przez pana Adama Pepasińskiego oraz wychowawczynię klasy panią Ilonę Jaroszek-Kruk. Tematyka zajęć nawiązuje do ważnych rocznic przeżywanych w tym roku szkolnym przez społeczność szkolną i lokalną - 25-lecie przyjęcia przez naszą szkołę imienia Orląt Lwowskich, 50-lecie istnienia gminy Nowiny, 30-lecie istnienia pływalni Perła. W zajęciach czynnie biorą udział uczniowie klasy. Kajetan Sadowski przedstawił kolegom i koleżankom rodzinne wspomnienia o pracy swojego pradziadka pana Jerzego Waśko, który kierował budową pływalni Perła. Te okrągłe jubileusze skłaniają do refleksji nad przeszłością, do podsumowań, do wytyczania planów na przyszłość. To bardzo ważne dla młodego pokolenia gminy Nowiny.
Rok szkolny 2022/23
............................
Zapisy do świetlicy szkolnej i na obiady odbywać się będą w dniach:
 
 • 24.08.2022 r. - godzina 9:00-12:00
 • 25.08.2022 r. - godzina 9:00-12:00
 • 26.08.2022 r. - godzina 9:00-12:00
 • 30.08.2022 r. - godzina 9:00-12:00
 • 01.09.2022 r. - godzina 8:30-12:00
         
DO ŚWIETLICY BĘDĄ ZAPISYWANE (w pierwszej kolejności):
 
 • DZIECI Z KLAS I-III WYŁĄCZNIE  OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH   
 • DZIECI DOJEŻDŻAJĄCE AUTOKAREM SZKOLNYM
 • DZIECI ZNAJDUJĄCE SIĘ W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH (po pozytywnym rozpatrzeniu komisji)
     
Wydawanie kart odbywać się będzie w bocznym wejściu do świetlicy szkolnej
................................................................................................................................................................................................
1. Wychowawcy świetlicy proszą o zwrot kart zgłoszeniowych do świetlicy - termin do 09.09.2022 r.
2. Wychowawcy świetlicy proszą o dostarczanie wyprawek - termin do końca września.
3. Wszelkie samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy muszą być potwierdzone pisemnym oświadczeniem z adnotacją o wzięciu pełnej odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka w drodze do i ze szkoły.
4. Dzieci nie będą wypuszczane ze świetlicy po telefonie rodzica. Dotyczy to zwłaszcza telefonów od rodziców oczekujących w samochodzie.
5. Dzieci przebywające w świetlicy prosimy odbierać przed i po przerwie międzylekcyjnej.
Odbiór  dziecka ze świetlicy zgłaszamy za pomocą dzwonka znajdującego się przy bocznym wejściu do świetlicy, a odbieramy je przy wejściu do szatni szkolnej.
6. Po zgłoszeniu się po dziecko prosimy o zabranie go, a nie pozostawienie (np. w celach zabawowych) w świetlicy - ze względu na dużą ilość dzieci.
7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za dziecko odebrane ze świetlicy i pozostawione na boisku szkolnym lub na placu zabaw (dziecko nie może przebywać na placu zabaw i boisku szkolnym bez opieki osoby dorosłej).
.............................
Zajęcia plastyczne zawsze stanowiły mocną stronę świetlicowych spotkań. Dzieci corocznie chętnie kolorowały drukowane szablony, tworzyły własne kompozycje plastyczne, budowały obiekty przestrzenne z różnych rodzajów klocków.
.............................
W dniach 13.02.2022 r. - 17.02.2022 r. w naszej szkole rozegrany został Walentynkowy Świetlicowy Turniej Badmintona dla dziewcząt i chłopców z klas I – III. Zawody odbyły się w ramach projektu „Edukacja poprzez Sport” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Fundacją Narodowy Badminton. Celem ich było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie sportowej rywalizacji, oraz rozwój i popularyzacja badmintona.
.................................
Praca swietlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/23 - czytaj...
Rok szkolny 2021/22
..................................
W dniach 07.02 - 11.02.2022 r. w naszej szkole rozegrany został Walentynkowy Świetlicowy Turniej Badmintona dla dziewcząt i chłopców z klas I – III.
.............................
ROK MARII KONOPNICKIEJ
 
Przedpołudnia 10 i 16 V 2022 r. w świetlicy szkolnej rozbrzmiewały strofami wierszy dla dzieci Marii Konopnickiej. Recytowali je dla swoich rówieśników - wychowankowie świetlicy z klas: II b i II c oraz uczniowie klasy VI a. Tak uroczyście zakończył się kilkutygodniowy czas przygotowań prowadzonych pod wspólną opieką nauczycieli świetlicy, biblioteki, wychowawczyń klas I - III. To wydarzenie artystyczne zainspirowała uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.
 
Montaż poetycko-muzyczny otworzył zawsze wywierający duże wrażenie na młodych słuchaczach wiersz Burczymucha. Młodzi aktorzy z VI a znakomicie przedstawili przygody małego Stefcia przechodzącego od roli dumnego bohatera do dziecka wystraszonego przez małą myszkę. Ten ton znakomitej zabawy utrzymały dziewczynki recytujące wiersz pt.: Pucu, pucu. Sugestywnie pokazywały wysiłki małej, dziecięcej praczki. W obydwu scenkach dzieci z wielkim talentem posługiwały się bardzo dobrze dobranymi rekwizytami.
 
A potem nastąpiły wywołujące radość i śmiech monologi żalów kąpanych: Żuczka i kotka. Te pełne komizmu zwrotki zakończyła przestroga przypominająca dzieciom o konieczności dbania o czystość. Taki ton zabawnej anegdoty z dziecięcych przeżyć przeszedł w liryczny pokaz uroków wiosny. A wszystko to pięknie przygotowane i deklamowane przez uczennice klas: II b i II c.
 
Utrzymaniu odpowiedniego nastroju pomagała muzyka. Piosenka Muchy Samochwały podnosiła ton dobrej zabawy na początku montażu. Uspokajała, relaksowała później piosenka o wiośnie. A w finale przedstawienia bardzo mocno pobudziła widownię piosenka Pachnąca wiosna. Mali aktorzy śpiewali ją i tańczyli. Widownia podchwyciła to gestami rozkołysanych rąk.
 
W całość montażu poetycko-muzycznego organizatorzy wpletli informacje o Marii Konopnickiej, anegdoty z jej życia. Informacje te zakończyło zapisane przez Marię Konopnicką przesłanie o naglącej potrzebie poznawania samego siebie. Potrzebie, która powinna wyprzedzać wszelkie działanie.
 
Montaż poetycko-muzyczny poświęcony Marii Konopnickiej wywołał w naszej szkole duże poruszenie. Inauguracyjne przedstawienie zaszczyciły swoją obecnością Panie Dyrektorki.
 
Rok Marii Konopnickiej trwa. Sądzimy, że przyniesie on jeszcze wiele ciekawych inicjatyw.
Rok szkolny 2020/21
.....................................
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID-19, zapisy do świetlicy szkolnej odbywać się będą według poniższych kryteriów:
- DZIECI Z KLAS I-IV, WYŁĄCZNIE  OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH   
- DZIECI DOJEŻDŻAJĄCE AUTOKAREM SZKOLNYM
Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i na obiady będą wydawane od 31.08. 2020 r. w godzinach 8.30 - 12.00. Wydawanie kart odbywać się będzie w bocznym wejściu do świetlicy szkolnej. Ostateczny termin oddania kart do świetlicy szkolnej oraz zapisów na obiady do 10.09.2020 r. Prosimy o założenie maseczki oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Płatności za obiady w roku szkolnym 2020/2021 należy dokonywać tylko na  konto bankowe: 57 8493 0004 0040 0470 7316 0007 - konto dla klas I-VI. Pierwsza wpłata do 10 października. Kontakt telefoniczny - kierownik świetlicy: 518 654 337. Druk zaświadczenia o zatrudnieniu.
....................................
Pandemia nie wyhamowała całkowicie świetlicowych działań patriotycznych. Od 26 X 2020 roku koncentrowały się one tradycyjnie wokół Patrona Naszej Szkoły – Orląt Lwowskich. Na zajęcia w Szkolnej Izbie Tradycji przychodziła grupa dzieci świetlicowych, poszczególne klasy nauczania początkowego, a także pojedynczy uczniowie pragnący poszerzyć swoją historyczną wiedzę. W toku tych zajęć ukształtowała się także grupka małych historyków. Uczniowie poznawali historię Czynu Orląt Lwowskich, niełatwe dzieje Cmentarza Obrońców Lwowa, bogactwo pamiątek zgromadzonych w Izbie.
            
Sporo czasu na tych zajęciach poświęcono znaczeniu walk o Lwów w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. „ Polegli w wielkim i krwawym boju, który toczyło miasto Lwów o polskość swą i ich murów i swojej ziemi, bo duszę miało zawsze polską” – napisał profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Stanisław Łempicki w dokumencie wmurowanym w kamień węgielny pod Pomnik Chwały na Cmentarzu Obrońców Lwowa w dniu 28 IV 1929 roku.
 
To bardzo krótkie zdanie Pana Profesora znakomicie uzupełnił Kornel Makuszyński w  „Uśmiechu Lwowa” : „Podpisali swoją krwią manifest o nienaruszalności granic, a granice wytyczyli kopcami swoich grobów. Walczyli na śmierć wbrew nadziei, aby zaświadczyć, że idea jest nieśmiertelna i że wobec niej niczym jest ofiara z życia. A tą ideą (…) była całość i wielkość Ojczyzny.
....................................
 
"Święty Andrzeju - panien dobrodzieju"
 
           Tym zawołaniem rozbrzmiewała świetlica w pochmurne, listopadowe popołudnie. Uczniowie i uczennice starali się odgadnąć imię przyszłej ukochanej, przyszłego ukochanego. Wróżbami określali przybliżony czas poznania tego jedynego, tej jedynej. Prosili o pomoc świętego Andrzeja przy losowaniu kart zapowiadających ich bliższe i dalsze życie. Karty, losy, buty, przedmioty, owoce - tego dnia służyły przenikaniu tajemnicy przyszłych losów, przyszłych życiowych przeznaczeń.
 
           Przywiązanie do tradycji, do zabawy, do uśmiechu, do życzliwości jeszcze raz okazało się silniejsze od codziennych trosk wymuszanych przez covidovą rzeczywistość.
 
           Przygotowaniom do tego radosnego święta panien, ale i panów towarzyszyła  przez ostatnie dni dziecięca muzyka. Przebojem stały się "Tańczące kaczuszki". Przy nich dzieci - śpiewały, tańczyły, gimnastykowały się.
.....................................
Dzieci rozdmuchują światła życia i nadziei
Entuzjazm do pracy i zabawy, radość nie opuściły nas i w grudniu. Rzeczywistość  nie przytłumiła dziecięcego entuzjazmu. Z początkiem grudnia w świetlicowej sali stanęła dumnie choinka.
Opiekunowie i dzieci postanowili w tym roku szczególnie nawiązać do tradycyjnych ozdób. Tych, które przez wieki łączyły tradycje: chrześcijańską z naszą ludową, polską. Pierwsze na drzewku pojawiły się gwiazdy betlejemskie. Niech wróżą nam szybki powrót do normalnego, szkolnego życia. Niech odwiedzającym naszą świetlicę niosą nadzieję na szybki i szczęśliwy powrót bliskich do rodzinnych, tak ważnych w polskiej tradycji, spotkań. Migają już wśród tych gwiazd kolorowe lampki. Dominuje wśród nich kolor niebieski, kolor nieba. Przypominają o nowonarodzonym Chrystusie, o niesionej przez niego mocy odwracania nieżyczliwych ludziom i ich światu ataków złego losu.
Dziecięca pomysłowość nie zna żadnych granic. Potrafiła połączyć życzenia dobrobytu i siły z Bożym przesłaniem dobroci, miłości i miłosierdzia przyniesionym przez Chrystusa na ziemię - a to za sprawą pracowicie wykonach z orzechów, filcu, waty małych figurek świętego Mikołaja. A ta pomysłowość dopiero się rozwija...
.....................................
GÓRNIK - ŚWIADEK I OBROŃCA GODNOŚCI PRACY
Górnicy surowców skalnych - należycie do wielkiej rodziny górniczej. Wspólnie z całą bracią górniczą dzielicie ciężki i niebezpieczny trud pozyskiwania skarbów Ziemi dla rozwoju Człowieka.
Dzieci na zajęciach świetlicowych poznawały w tym tygodniu Wasze górnicze symbole, poznawały Wasze zwyczaje. zrodzone w czasie wielowiekowej pracy. Poznawały życie świętej Barbary - Waszej Patronki i jej polecali Wasze Rodziny, Wasze bezpieczeństwo, Wasze radości i troski i .... jakże zrozumiałe obawy o życie swoje i najbliższych w tych ciężkich, pandemicznych czasach.
Z tych zajęć zrodziły się rozliczne prace plastyczne, których Wy staliście się bohaterami. Pani Dyrektor Joanna Wojcieszyńska w imieniu uczniów i nauczycieli  złożyła na ręce Dyrekcji Cementowni Dyckerhoff Nowiny serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia, ale i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.
Pamiętamy, że z Waszego trudu przed wiekami rodziła się Nasza Mała Ojczyzna. To Wy swą ciężką pracą zapewniliście wzrost i dobrobyt tej trudnej, kamienistej, ale jakże bogatej w złoża mineralne ziemi.
Kiedyś był wśród Was, w Waszych szeregach Karol Wojtyła dziś święty Jan Paweł II. Pozostawił górnikom skalnym wielki dar, poemat "Kamieniołom". Zapisał w jego wersach prawdę o życiu i pracy górników, szczególnie tych tak nam bliskich - Was, Skalników Prawdę, "cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka". Jesteście wielkimi świadkami wielkości pracy ludzkiej i obrońcami godności człowieka pracującego.
.....................................
"CHCEMY NIEŚĆ RADOŚĆ LUDZIOM - TAK JAK ŚWIĘTY MIKOŁAJ"
W jasnym słońcu rozległy się przed szkołą w Nowinach głośne dźwięki reniferowych sań. Witany radosnymi, dziecięcymi głosami wkroczył do świetlicy On - Święty Mikołaj.
Patron ludzkiej życzliwości i dobroci radosnym spojrzeniem ogarniał początkowo trochę ucichłą, wystraszoną, zaciekawioną gromadkę dzieci. Jego uśmiech zza szerokiej brody szybko ośmielił dzieci. Podchodziły, po cichu szeptały mu do ucha swoje dziecięce troski, recytowały wiersze, śpiewały piosenki. A święty Mikołaj ze swej wielkiej, przepastnej torby wyjmował prezenty. Oczywiście szybko te prezenty zostały rozpakowane. I po chwili świetlicę zapełnił zapach mandarynek, rozległo się chrupanie orzeszków, dzieci chwaliły rozwijane z papierów słodkości.
Mikołaj zrobił sobie wspólne zdjęcie z dziećmi. Musiał jednak szybko zająć miejsce w reniferowych saniach. Tyle jeszcze dzieci czeka na jego uśmiech, na podarunki. Dziś święty Mikołaj ma bardzo pracowity dzień.
Już dawno dzwonki reniferowych sań ucichły, a dzieci jeszcze wesoło bawiły się w świetlicowej sali. Piosenki, zabawy rytmiczno-ruchowe, sprawne przekazywanie drążka, poszukiwanie ukrytych słodkości. I  gorące, dziecięce postanowienia, aby w gronie rodzinnym, wśród kolegów i koleżanek "nieść radość ludziom jak święty Mikołaj". Ten - wedle słów świętego Jana Pawła II Wielkiego - "Patron daru człowieka dla człowieka"
.....................................
Dla wszystkich przyjaciół
            Boże Narodzenie już blisko, bardzo blisko. Dzieci ze świetlicy przez minione dwa miesiące nie poddały się smutnej rzeczywistości. Rysowały, malowały, wycinały, kleiły. Organizowały małe, świetlicowe imprezy - andrzejkowe, mikołajowe, barbórkowe. Wpisywały we wszystkie swoje prace dziecięcą radość, dziecięcy uśmiech, wszystkie dobre, dziecięce, szczere życzenia. Dodawały sił sobie, ale i wychowawcom świetlicy. Rozjaśniały życzliwym uśmiechem twarze rodziców przybywających po nie po całym dniu trudnej, odpowiedzialnej pracy.
            Dziś dzielą się swym wysiłkiem. Ich świąteczne prezenty wędrują do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, do gminnych szkół, do gminnych władz samorządowych, do własnych rodzin i przyjaciół. Tradycyjny święty Mikołaj wykonany z orzecha, szyszki, filcu, kartonu przekazuje dobre myśli, siłę i moc dziecięcego serduszka pracownikom kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
            Świetlicowe dzieci  i ich wychowawcy ślą dziś wszystkim gorące życzenia pełnych Bożego Pokoju świąt Bożego Narodzenia i wolnego od pandemii przyszłego roku.
.................................
WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM NAJLEPSZE ŻYCZENIA OD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Podzieleni na grupy. Rozmieszczeni po różnych salach. Nowe wymagania reżimu sanitarnego nie zerwały jednak świetlicowego zespołu, nie zgasiły jego ducha.
Zaraz po powrocie klas początkowych do szkoły jedna myśl ożywiała wszystkich. Wszędzie słyszało się dwa słowa: babcia, dziadek.
Dzieci z zapałem rysowały serduszka. Pracowicie zapełniały kolejne kartki. Na kartonowych talerzykach rysowały portrety swoich babć, swoich dziadków. Kleiły papierowe figurki. W kolorowym papierze wyrzynały malutkie serduszka, kwiaty, ptaszki. Ozdabiały nimi swoje prace.
Tej radosnej pracy towarzyszyły dziecięce opowieści. Trwał swoisty dziecięcy babciny i dziadkowy ranking. Dzieci przypominały sobie też dziadkowe gawędy z przeszłości.
I tak kolejne polskie pokolenia, idąc w rytmie wyznaczanym kalendarzem, wchodzą w tradycyjne rodzinne role. Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Siostra, Brat, Syn, Córka, Wnuczek, Wnuczka to święte słowa tej Tradycji, Polskiej Tradycji. Stoją na jej straży Rodzina, Szkoła, Kościół. I niech tak zostanie.
............................
LEPIEJ W SZKOLE... (ZIMOWA ŚWIETLICOWA BAJECZKA)
Pingwiny to eleganckie i mądre zwierzęta. I zawsze doskonale wiedzą, co pod lodem piszczy. To słowa bardzo prawdziwe, o czym wiedzą wszyscy pingwinolodzy. I kiedy dryfujące kry przyniosły im wieść o konkursie plastycznym ogłoszonym przez wychowawców świetlicy, postanowiły wziąć w nim udział. I to udział  -  osobisty.
W realizacji tego zamierzenia pomogły - jak zwykle - dziecięce zgrabne paluszki. To te paluszki pracowicie ugniatały watę w wielkie, spłaszczone kule. Wycinały w kartonie czarne smokingi. Żaden porządny pingwin nigdzie się nie rusza bez czarnego smokingu.
I przybyły! Przybyły na pomarańczowych, kartonowych nóżkach. Wdrapały się na świetlicowe ściany i okna. Te stojące bliżej sportowych pucharów dumnie prężą umięśnione, białe torsy. Szeroko rozstawiają pomarańczowe nogi.
Nad punktem do dezynfekcji rąk rozsiadł się wielki spryciarz. Jedną łapkę uniósł ostrzegawczo do góry, a drugą opuścił na dół. Wyraźnie uczy zasad 3D. I wspólnie z kolegami przechyla główkę. Wyraźnie "zapuszcza żurawia" za drzwi do świetlicowej sali. Bo tu donośnie "cicibej" wyśpiewują sikorki. Bogatki i modraszki wyskubują kolorowe ziarenka. Trzepoczą szybko skrzydełkami pod daszkiem karmnika. Dziubią smakowite kąski zwisające z kubka.
Takiego najazdu nie mogły przepuścić bałwanki. One też przytoczyły się szybko na ścianę. Te w kolorowych kapeluszach śmieją się i rozrabiają. Te o bardziej tradycyjnych poglądach na ubiór dumnie podnoszą kartonowe miotły i wyciągają czerwone, marchewkowe nosy. I się w tym odruchu nie mylą! Z kuchni dobiegają tak smakowite zapachy.
Życzliwie tych nowych wędrowców przyjęły baśniowe postacie - zadomowieni lokatorzy świetlicowej ściany. Kolorowe, prawdziwie bajeczne królewny, księżniczki, małe Calineczki są wyraźnie rade z tego nowego towarzystwa. Nic przeciwko nie ma nawet kot w butach. I tylko się uśmiecha pod sumiastym wąsem.
Całe to wesołe, rozgadane, roześmiane grono woła wraz ze świetlicowymi dziećmi:
Lepiej w szkole przy herbacie
(na górnym holu - oczywiście !!!! )
Niż samotnie
przy laptopie w chacie
I wszyscy gorąco liczą, że to przesłanie dotrze do wszystkich wysokich władz i szybko wszystkie dzieci powrócą do szkoły.
..................................
Walentynkowa poczta w świetlicy
Wychowawcy pracujący w świetlicy szkolnej stworzyli swym wychowankom możliwość wykonania walentynkowych kartek. Wspólnym wysiłkiem przygotowano skrzynkę pocztową, ozdabiano kartki, wpisywano życzenia.
Na świetlicowej ścianie zawisł plakat, na którym miejsca wokół roześmianych, dziecięcych twarzyczek zapełniły czerwone serduszka z walentynkowymi życzeniami.
Radosny walentynkowy czas zakończyło w poniedziałek przekazanie sobie przygotowanych karteczek z życzeniami.
Wraz z dziećmi składamy wszystkim Pracownikom Szkoły, Rodzicom, całemu lokalnemu środowisku życzenia stałego przebywania w zasięgu dobrego, czułego serca, doświadczania ludzkiej, bezinteresownej życzliwości.
...................................
Wszystkim kobietom, które znamy
8 marca
życzenia składamy:
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Wiele kwiatów oraz radości.
Wiosna oraz Święta Wielkanocne to wspaniały czas. Wszyscy z nadzieją wypatrują cieplejszych dni, pierwszych kwiatów, ptaków oraz radosnych kolorowych świąt. Wychowankowie świetlicy, aby przywołać ten cudowny klimat stworzyli w świetlicy namiastkę wielobarwnego, kwitnącego w pełnej krasie ogrodu umieszczonego w doniczkach, skrzynkach i na ściennych dekoracjach. Zainspirowani zbliżającymi się świętami z wielkim zaangażowaniem wykonywali karki świąteczne, witrażowe pisanki, koszyczki i inne dekoracje wielkanocne.
Foto...
............................
Majowy ogród w świetlicy
Maj to najpiękniejszy miesiąc. Chociaż w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała, świetlica szkolna postanowiła zrekompensować opóźnioną wiosnę i ożywić ją kwiatami. O tej porze zdobią one ogrody, skwery i parki.
Na ścianach i parapetach pojawiły się kosze pełne barwnych kwiatów i kwitnących gałęzi: magnolii, forsycji, bzu, migdałka, jabłoni. Dzieci poznały różne techniki plastyczne, którymi wykonywały poszczególne kwiaty z różnych materiałów.
Dzięki tym pracom dziś świetlica szkolna wygląda kolorowo i wesoło, nawet w deszczowe dni.
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Dnia Matki dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane kwiaty paniom pracującym w bibliotece i swoim mamom.
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści