40-lecie szkoły - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

40-lecie szkoły

Historia szkoły


W roku szkolnym 2006/07 minęło 40 lat od powstania Szkoły Podstawowej w Nowinach. Uroczyste obchody jubileuszu
40-lecia odbyły się 21 kwietnia 2007 r. A oto krótki zarys 40-letniej historii naszej szkoły, opracowany na podstawie dostępnych nam dokumentów.

15 października 1966 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa w Nowinach. Naukę w niej rozpoczęło 417 uczniów
z Nowin, Zgórska, Zagród oraz Sitkówki. Budynek szkoły składał się z 16 sal lekcyjnych, biblioteki, świetlicy i sali gimnastycznej.

30 listopada 1967 nadano szkole imię Pięćdziesięciolecia Rewolucji Październikowej, szkoła otrzymała sztandar.
W roku szkolnym 1973/1974 placówkę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną. W 1975/1976 roku szkołę odwiedziła delegacja z Ministerstwa Oświaty RFN oraz wiceminister Oświaty i Wychowania J.Wołczyk. W październiku 1979 roku w szkole gościła delegacja nauczycieli japońskich. W latach osiemdziesiątych w szkole działał Uniwersytet Pedagogizacji Rodziców.

W 1990 roku na wniosek Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego zrezygnowano z imienia szkoły i używana była nazwa Szkoła Podstawowa w Nowinach. W 1991 roku szkoła otrzymała budynek należący wcześniej do przedszkola i od tego roku uczyły się w nim dzieci klas młodszych. 20 kwietnia 1999 roku nadano szkole imię "Orląt Lwowskich".

Dyrektorzy szkoły:


1966-1967 mgr Czesław Pawłowski
1967-1974 mgr Henryk Jurek
1974-1984 mgr Janina Braksator
1984-1986 mgr Stanisław Kowalczyk
1986-2000 mgr Elżbieta Obręcka-Błoniarz
2000-2007 mgr Barbara Cedro
2007-2011 mgr Jadwiga Szczepanik
2011-2012 mgr Iwona Rym
od 2012 mgr Joanna Wojcieszyńska


Zastępcy dyrektora szkoły:


mgr Janina Kasprowicz 1966-1972
mgr Cecylia Koźmińska 1972-1986
mgr Jadwiga Król 1973-1977
mgr Stanisław Kowalczyk 1977-1984
mgr Władysława Duda 1984-1995
mgr Irena Turczyn 1986-1989
mgr Regina Adamek-Ciszewska 1989-2000
mgr Bogumiła Kowalczyk 1995-2000
mgr Iwona Rym 2000-2011
mgr Grażyna Żak 2011-2012
od 2012 mgr Elżbieta Rachwał

od 2017 mgr Sylwia Trepka

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły w poszczególnych latach na podstawie dostępnych dokumentów:


1966 rok - 417 uczniów
1970/71 - 632
1971/72 - 632
1973/74 - 870
1974/75 - 737
1975/76 - 742
1976/77 - 740
1977/78 - 730
1978/79 - 728
1979/80 - 738
1980/81 - 770
1981/82 - 800
1982/83 - 824
1983/84 - 844
1984/85 - 817
1985/86 - 773
1986/87 - 778
1987/88 - 782
1988/89 - 717
1989/90 - 677
1990/91 - 662
1991/92 - 619
1997/98 - 589
2002/03 - 453
2004/05 - 466

Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych


Etap ogólnopolski:

I miejsce dla zespołu wokalnego podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Harcerskiej w 1986 r.
Udział uczennicy Katarzyny Gwardy w Sejmie Dziecięcym w Warszawie w roku szkolnym 1994/95 w nagrodę za wysokie osiągnięcia w nauce.
Beata Dąbrowska - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dziecięcej - 1996r.
Kilkakrotne wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Teatru" m.in. nagroda centralna XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu w roku 1995, dyplom za całokształt pracy w 1997 roku dla koła teatralnego w XXX Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Teatru".
Wyróżnienie dla zespołu szkolnego w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej w latach 2001/02, 2003/04. Nagroda specjalna dla zespołu wokalnego "Nowinki" w finale III Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej 2003/04.

Etap wojewódzki:

Matematyka
Jacek Bijak II m. 1978/79
Agnieszka Stec 1990/91
Małgorzata Topór 1992/93

Fizyka
Roman Bijak I m. 1974/75
Jacek Bijak 1978/79
Zbigniew Kopeć 1979/80

Biologia
Janusz Gruszczyński 1978/79
Dorota Turczyn 1979/80
Jolanta Bernaś 1982/83
Katarzyna Gwarda 1994/95
Magdalena Gałęzia I m. 1995/96

Język rosyjski
Joanna Padias 1979/80
Iwona Lipka 1979/80

Historia
Roman Zieliński 1994/95
Daniel Szczepanik 1999/2000

Geografia
Edyta Dziurzyńska 1990/91

Język polski
Renata Molenda wyróżnienie 1978/79
Joanna Padias laureatka 1978/79
Iwona Lipka laureatka 1978/79
Joanna Telus I m. 1986/87
Agnieszka Dziopa III m. w konkursie krasomówczym 1986/87
Anna Kuta wyróżnienie w konkursie krasomówczym 1986/87
Katarzyna Gwarda 1994/95
Luiza Adamczyk konkurs ortograficzny 1994/95
Luiza Adamczyk I m. w konkursie ortograficznym 1995/96
Anna Figarska II m. w konkursie ortograficznym 1995/96
Beata Dąbrowska 1997/98
Krystian Papież III m. w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Świętokrzyskiej Poezji Ludowej 1999/2000
Krystian Papież wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Patriotycznej 1999/2000
I m. dla grupy teatralnej w XXVIII edycji konkursu "Bliżej Teatru - Teatr 95"

Religia
Beata Dąbrowska I m. w Konkursie Poezji i Recytacji "W gliniany dzban mojego życia" 1995/96
Mateusz Jędrocha wyróżnienie w Konkursie Poezji Chrześcijańskiej "W gliniany dzban mojego życia" 1998/99

Technika
Rafał Szewczyk 1996/97
Beata Dąbrowska 1997/98

Plastyka
Ilona Zimna III m. w konkursie OC "Chrońmy ludzi" 1997/98
Beata Dąbrowska wyróżnienie w konkursie OC "Chrońmy ludzi" 1997/98

Muzyka
Daria Cieśla II m. w I Miejskopowiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 2002/03
Daria Cieśla II miejsce, Kinga Jastrzębska wyróżnienie w II Miejskopowiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 2003/04

Inne osiągnięcia:
Piotr Słomka I miejsce w konkursie "Polska moja ojczyzna" - 1974.
Piotr Hajduk II miejsce w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Parlamencie
RP - 1993.
Alicja Słoma I miejsce w konkursie "Piękno ginącej przyrody" -1995/1996.
Beata Dąbrowska wyróżnienie w Konkursie Wiedzy Samokształceniowej "Uczę się sprawnie" -1995/1996.
II miejsce dla biblioteki szkolnej w konkursie na interesujące formy pracy -1985/1986.
I miejsce dla koła teatralnego w wojewódzkim konkursie "Bliżej Teatru - Teatr 95".
Wyróżnienie dla Szkolnego Koła PCK w Nowinach w lokalnym konkursie "Chcemy być szkołą promującą zdrowie" 1994/95.

Osiągnięcia sportowe uczniów:


1976/77
I m. w Wojewódzkich Zawodach Łuczniczych: Beata Meuś, Konrad Kwiecień, Jacek Ciepluch.

1979/1980
Ucz. Mariusz Walas - I m. w Wojewódzkich Zawodach Łuczniczych, VI m. w Ogólnopolskich Zawodach Łuczniczych.

1980/1981
I m. w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej- piłka nożna.

1981/1982
Edyta Stelmaszczyk - I m. w Wojewódzkich Zawodach Łuczniczych.
IV m. w województwie w piłce nożnej chłopców.

1982/1983
III m. chłopców w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych.

1988/1989
III m. w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - tenis stołowy.
I m. w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - piłka nożna.
II m. w województwie w biegach przełajowych.

1990/91
III m. w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w minipiłce nożnej chłopców klas VII - VIII.
II m. w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w minipiłce nożnej chłopców klas V - VI.

1993/1994
Sylwia Markowicz, Sylwia Musz - udział w finale Wojewódzkich Biegów Przełajowych i awans do makroregionu.

1994/95
Rafał Dobrowolski zdobył II m. w Ogólnopolskich Zawodach Łuczniczych.
I m. w wojewódzkich zawodach w czwórboju chłopców.
I m. klubu UKS Gwiazda w makroregionalnych zawodach w łucznictwie.

1995/96
Udział w finale IV memoriału im Z. Strząbalskiego w piłce nożnej.
I m. klubu UKS Gwiazda w zawodach o Puchar Lajkonika w Krakowie.
I m. klubu UKS Gwiazda w zawodach makroregionalnych w Kielcach.
Grupa pływania synchronicznego- występ emitowany w telewizji.
I m. w województwie w turnieju piłki nożnej dla szkół podstawowych.
Rafał Dąbrowski- I m. w Ogólnopolskich zawodach Łuczniczych.
II m. dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym.

1996/97
II m. w województwie w biegach przełajowych dziewcząt.
III m. w województwie w sztafecie dziewcząt.
I m. w wojewódzkich biegach sztafetowych chłopców.
I, II, III m. w województwie w biegach przez płotki chłopców.
V m. chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
II i III m. w drużynowych zawodach pływackich.
I i II m. w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski w Miniłucznictwie.

1997/98
II m. w II Ogólnopolskich Zawodach o Złoty Liść Jesieni w łucznictwie.
Udział w finale wojewódzkich zawodów drużynowych w tenisie stołowym.
II m. w finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzieżowej chłopców w miniłucznictwie.
II m. Dawida Sokołowskiego w Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w łucznictwie.
III m. w zawodach piłkarskich Minimundial.
II i III m. w wojewódzkich zawodach w pływaniu chłopców.
Wicemistrzostwo województwa w lekkiej atletyce chłopców.
Wicemistrzostwo województwa w lekkiej atletyce dziewcząt.
I m. w Ogólnopolskich Zawodach w Miniłucznictwie o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.

1998/1999
I m. w Ogólnopolskich Zawodach w Miniłucznictwie.
I m. chłopców w Turnieju Piłki Nożnej o memoriał Z. Strzębalskiego.
I m. w województwie- sztafeta pływacka dziewcząt.

2000/2001
I m. w finale Ligi Szkolnej.
Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem "Coca Coli".
Mistrzostwo Polski Szkół Wiejskich w minipiłce nożnej chłopców.

2002/2003
I m. klas czwartych i piątych w turnieju im. K. Górskiego.
III m. w finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetach pływackich.

2003/04
I m. w finale wojewódzkim piłkarskich zawodów Coca-Cola Cup 2004.
II m. w półfinale mistrzostw Polski w piłce nożnej.
Udział w finale wojewódzkim zawodów pływackich sztafet dziewcząt i chłopców.

Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści