50-lecie szkoły - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

50-lecie szkoły

Historia szkoły
...................................
 
Drzwi wspomnień nikt nie zatrzaśnie
 i pamięci nikt nie zatrze
                                                             
 
Z kart historii Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach
 
1967-2017
 
15 października 1966 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa w Nowinach. Naukę podjęło wówczas 417 uczniów z Nowin, Zgórska, Zagród oraz Sitkówki. Funkcję kierownika pełnił wówczas pan Czesław Pawłowski. Grono nauczycielskie liczyło dwudziestu nauczycieli, a w następnym roku zatrudniono jeszcze trzech. Budynek szkoły składał się z 16 sal lekcyjnych, biblioteki, świetlicy i sali gimnastycznej.  Szkoła posiadała dobre warunki lokalowe i nowoczesne wyposażenie. Była wizytówką ówczesnego powiatu kieleckiego.
 
30 listopada 1967 nadano szkole imię Pięćdziesięciolecia Rewolucji Październikowej, a władze ufundowały sztandar. Wówczas dyrektorem był Pan Henryk Jurek. W roku szkolnym 1973/1974 placówkę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną. Funkcję dyrektora przez kolejnych dziesięciu lat sprawowała Pani Janina Braksator, późniejsza Inspektor Oświaty i Wychowania w Nowinach. Do szkoły uczęszczało w tamtym okresie 870 uczniów. W roku szkolnym 1975/1976 szkołę odwiedziła delegacja z Ministerstwa Oświaty RFN oraz wiceminister Oświaty i Wychowania J. Wołczyk. W październiku 1979 roku w szkole gościła delegacja nauczycieli japońskich. W latach osiemdziesiątych działał tu również Uniwersytet Pedagogizacji Rodziców.
 
Dyrektorem szkoły w latach 1984-86 był Pan Stanisław Kowalczyk, a od 1986 do 2000 roku funkcję tę pełniła Pani Elżbieta Obręcka-Błoniarz. W tym czasie nasi uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Brali też udział w ogólnopolskich konkursach: piosenki harcerskiej, literackiej twórczości dziecięcej, „Bliżej Teatru”, plastyczno-literackim, historycznym, piosenki i recytacji poezji legionowej, żołnierskiej. Uczennica Katarzyna Gwarda obradowała w Sejmie dziecięcym w Warszawie.
 
Na wniosek Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego w roku 1990 zrezygnowano z imienia szkoły i poprzestano na nazwie Szkoła Podstawowa w Nowinach. Rok później otrzymała budynek należący wcześniej do przedszkola, w którym naukę rozpoczęli uczniowie klas młodszych.
 
W 1993 roku nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Parlamencie, a wyróżniony uczeń Piotr Hajduk w nagrodę uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu i spotkaniu z marszałkami.
 
20 kwietnia 1999 roku nadano szkole imię „Orląt Lwowskich". Wówczas dyrektorem była Pani Elżbieta Obręcka-Błoniarz. Powstała Izba Pamięci, nawiązano współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ufundowano sztandar. Współpraca uczniów, nauczyciela języka polskiego i muzyki zaowocowała powstaniem hymnu szkoły.
 
Od 2000 roku funkcję dyrektora sprawowała Pani Barbara Cedro. W 2003 roku w efekcie długoplanowych działań uzyskaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”. Dwa lata później budynek przeszedł gruntowny remont, został rozbudowany. Do dyspozycji uczniów oddano: dużą świetlicę, bibliotekę z czytelnią i nowoczesną salę gimnastyczną. Przy szkole powstała nowa baza sportowa: bieżnia tartanowa, dwa boiska i skocznia w dal oraz placyk rekreacyjny z miejscami siedzącymi. Zajęcia komputerowe odbywały się w dwóch nowoczesnych pracowniach informatycznych. Teren wokół obsadzono niskopiennymi krzewami, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.
 
W szkole pielęgnowane są tradycje narodowe i pamięć o kombatantach. W 2006r. społeczność szkolna przejęła opiekę nad pomnikiem rozstrzelanych przez Niemców w 1943r polskich zakładników w miejscowości Słowik, dwa lata później także nad symboliczną mogiłą-pomnikiem w lesie w Zgórsku. W czerwcu 2012 r. odbyła się uroczystość przekazania szkole Sztandaru przez Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.
 
W październiku 2006 r.  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w imprezie otwarcia Pierwszych Dni Lwowa w Kielcach, a rok później uroczyście świętowaliśmy 40-lecie istnienia szkoły.
 
Od 2007 do 2011 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła Pani Jadwiga Szczepanik, a w roku szkolnym 2011/2012 Pani Iwona Rym.
 
W kolejnych latach placówka poszerzała swoją ofertę edukacyjną proponując uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne, sukcesywnie uzupełniając wyposażenie sal lekcyjnych. Nasi uczniowie odnosili sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim w różnych dyscyplinach sportowych: łucznictwie, piłce nożnej, lekkiej atletyce. Wyróżniali się także w konkursach przedmiotowych, między innymi historycznym „Krąg”, plastycznym, recytatorskim i fotograficznym. W szkole rozpoczął działalność funkcjonujący do dziś Klub Edukacyjny 4H ”Eko-Żuczki”, który propaguje wśród uczniów idee troski o siebie i innych, uczy myślenia, współpracy. Od 2010 r. przerwy umila radiowęzeł „Orlik”.
 
Pani Joanna Wojcieszyńska objęła funkcję dyrektora szkoły w 2012 roku. Aktualnie trwa jej druga kadencja. Czas ten zaowocował wieloma projektami: Kreatywny uczeń XXI wieku, Erasmus +, Edukacja przez szachy, Młody badmintonista, Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze, Dziecięca Piłka Ręczna, Filmoteka szkolna, SKO. W ramach projektu Radosna Szkoła realizowanego przez świetlicę szkolną został urządzony nowoczesny plac zabaw, z którego korzystają także dzieci mieszkające w Nowinach. Efektem działań projektu „Raz, dwa, trzy , bądź bezpieczny i Ty” było uzyskanie Certyfikatu Bezpiecznej Szkoły.
 
Kilkakrotnie uczniowie zdobywali Brylantowy Grand Prix podczas Ogólnopolskich Tygodni Kariery. Uzyskiwali wysokie lokaty w trójboju, czwórboju lekkoatletyczny, biegach przełajowych, piłce nożnej, gimnastyce i tenisie stołowym. Sukcesy odnosili także w ogólnopolskich konkursach: historycznym Klio, matematycznym Kangur i ekologicznym Ekotest, w konkursie plastyczno-literackim poświęconym Marszałkowi Józefowi  Piłsudskiemu oraz Konkursie Pieśni Żołnierskiej i Partyzanckiej. Nasi uczniowie Mikołaj Odziemek, Kamila Okła, Patrycja Orlińska, Kacper Kubicki, Maksymilian Dąbek, Maciej Pędzich zostali finalistami i laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych: matematyczno-przyrodniczego, j. angielskiego, humanistycznego.
 
Dziś jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówką, otwartą na wszelką współpracę. Oferujemy uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych i fakultetów przedmiotowych. Dzięki wsparciu władz samorządowych i staraniom Dyrektora sale są unowocześniane, dostosowywane do rosnących potrzeb uczniów. Z ogólnopolskich programów pozyskano środki na zakup książek do biblioteki. Łącznie księgozbiór wzbogacił się o blisko 1000 pozycji. Przy wsparciu władz gminy w szkole oddano do dyspozycji uczniów dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Każda sala wyposażona jest w urządzenia audiowizualne. Pięknieje otoczenie szkoły. Boiska zyskały nową nawierzchnię dzięki wydatnej pomocy Stowarzyszenia Między Rajem a Piekłem. Szkoła tętni życiem do późnych godzin popołudniowych. W zmieniającej się rzeczywistości to często drugi dom dla uczniów, mogących liczyć na fachową pomoc i życzliwe wsparcie.
 
Ale szkoła to nie tylko nowoczesny budynek i dobrze wyposażone sale. Największą wartością są nasi uczniowie. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć i sukcesów, odnoszonych podczas nauki w naszej placówce. Cieszy nas także to, że zdobytą wiedzę traktują jako drogowskaz i przepustkę do dorosłego życia. Jesteśmy zadowoleni również z faktu, że rodzice coraz bardziej czują się współgospodarzami szkoły i włączają się w podejmowanie ważnych dla uczniów decyzji.
 
W roku szkolnym 2017/ 2018 decyzją organu prowadzącego zajęcia uczniów klas 6 i 7 odbywają się w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
 
Dziś wspólnie obchodzimy jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia szkoły. Z szacunkiem i uznaniem wspominamy wszystkich tych , którzy tworzyli jej historię a dziś obecni są wśród nas.
.....................................
18 listopada 2017 r. był dla nas wyjątkowym dniem. Nasza szkoła świętowała jubileusz 50-lecia swojej działalności. Na uroczystych obchodach mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz gminy Sitkówka-Nowiny z Panem Sebastianem Nowaczkiewiczem, Wójtem gminy i jego zastępcą, Panem Łukaszem Barwinkiem, Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Zofię Duchniak i licznie przybyłymi członkami Rady. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele TMLiKPW. Nie zabrakło Proboszcza tutejszej parafii, Ks. Józefa Kubiczy, który uroczyście rozpoczął obchody Mszą Świętą, celebrując ją z księżmi koncelebransami, absolwentami naszej szkoły. Wśród gości szczególne miejsce zajęli nauczyciele, którzy odeszli już na emeryturę, ale przez lata tworzyli wizerunek szkoły i wprowadzali w świat wiedzy kolejne pokolenia mieszkańców gminy. Na uroczystość przybyli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy oraz przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje szkoła. Miło nam było gościć absolwentów, a także Rodziców dzieci, które nadal uczęszczają do naszej szkoły.
 
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości, przy dźwiękach marszowej muzyki Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej, przemaszerowali do budynku szkoły.
 
Witając przybyłych gości, Dyrektor Szkoły, Pani Joanna Wojcieszyńska, podkreśliła znaczenie, jakie w wychowaniu uczniów naszej szkoły mają historia, tradycja i pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległość, wolność i godność Polaków.
 
Słowa Pani Dyrektor znalazły odzwierciedlenie w programie artystycznym zaprezentowanym przez członków koła teatralnego, szkolnego chóru i zespołu tanecznego.
 
Na szkolnych korytarzach zostały wyeksponowane kroniki i fotografie, na których uwieczniono wiele wydarzeń z minionych lat. Do zwiedzania została udostępniona Izba Pamięci, można było obejrzeć prezentację multimedialną ze zdjęciami z historii szkoły oraz prace plastyczne naszych uczniów.
 
Zapamiętamy miłe i ciepłe słowa, życzenia oraz podziękowania, które przybyli goście kierowali do Pani Dyrektor, pracowników szkoły i uczniów.
..................................
Historia szkoły - Klip video.mp4
..................................
Galeria foto z uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści