Apele i akademie - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Apele i akademie

Uroczystości > Rok 2020/21
....................................
Nowińskie Orlęta pamiętają!!!
Wrzesień to miesiąc ważnych dat i rocznic związanych z II wojną światową. Uczniowie naszej szkoły zawsze aktywnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez władze gminy, mających na celu upamiętnienie bohaterskich czynów Polaków tamtego okresu.
13 września 2020 roku obchodziliśmy 76. rocznicę bitwy pod Szewcami. Na Mszy Świętej pod Pomnikiem Bitwy Żołnierzy AK hołd bohaterom oddali m.in. uczniowie naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym. Delegacja na czele z Panią Dyrektor Joanną Wojcieszyńską i Panią Wicedyrektor Sylwią Trepką złożyła pamiątkową wiązankę i zapaliła znicz.
Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za udział i zaangażowanie.
.....................................
PAMIĘTAJMY O BOHATERACH
13 września 2020 r., chcąc uczcić pamięć żołnierzy poległych w lasach zgórskich i szewskich, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w podchodach leśnych zorganizowanych przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Związek Strzelecki ,,Strzelec” oraz Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. Celem gry terenowej było rozbudzenie zainteresowań historią, kultywowanie pamięci, jak również rozpowszechnianie wiedzy o przeszłości Małej Ojczyzny.
 
Drużyny stawiły się przy pomniku poświęconym Partyzantom poległym w dniu 17 IX 1944 r. w zwycięskiej walce z hitlerowcami, gdzie po rejestracji na punkcie startowym otrzymali foldery gry, mapy terenowe. Po zapoznaniu się z regulaminem, wyruszyli w trasę; kierując się znakami umieszczonymi przez organizatorów, szukali miejsc, gdzie ukryte były zadania. Należało wykazać się wiedzą o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce w okolicznych lasach, ale również sprawnością fizyczną (rzucanie granatem, strzelanie z karabinu) oraz umiejętnością z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej.
 
Pomimo dużej rywalizacji uczniowie wspierali się w pokonywaniu trudności, ale co najważniejsze świetnie się bawili. Podziękowania należą się także rodzicom uczniów, którzy wyruszyli w trasę ze swoimi dziećmi. Po czterogodzinnej wędrówce drużyny dotarły do świetlicy w Szewcach, gdzie podsumowano wyniki, wyłoniono zwycięzców oraz wręczono nagrody.
......................................
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Pomimo tego, że uczniowie od paru dni uczą się ze swoich domów, to PAMIĘTALI o tym ważnym święcie państwowym. Pod kierunkiem nauczycieli historii wykonali piękne plakaty i prezentacje multimedialne. Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie.
..........................
Święto Pierwszaka obchodzono w naszej szkole 4 lutego. W tym dniu uczniowie trzech klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły pani Joanna Wojcieszyńska  w obecności wychowawców klas Agnieszki Mańko, Marzeny Kordalskiej, Katarzyny Borysiuk. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny. Uroczystość odbyła się zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
....................................
 
Dokładnie 10 lat temu 1 marca ogłoszony został Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawiali się władzy sowieckiej. 1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W dobie pandemii COVID-19 uczniowie naszej szkoły uczcili ich pamięć, przygotowując plakaty oraz prezentacje multimedialne na temat Żołnierzy Niezłomnych.
.............................
„RADOSNY DZIEŃ” Józef Relidzyński

Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!
Naród z królem, król z narodem
Odrodzenia ziścił sen …
w upojeniu cudnem, młodem
niech nam dzień rozbłyska ten
Trzeci Maja! … Wielki Boże!
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!
Zorza świta, dzień się rodzi –
Po wolności sięgnij raj!
W górę serca starzy, młodzi!
Vivat! Vivat! Trzeci Maj

Ustawa Rządowa uchwalona 3 Maja 1791 roku była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Dokument zmieniał ustrój państwa na monarchię konstytucyjną i ograniczał demokrację szlachecką. Konstytucja 3 Maja stała się jednym z symboli naszej niepodległości, a jej uchwalenie dokonało się na przekór tragicznemu położeniu Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku. To ważne wydarzenie dało nadzieję na odrodzenie państwa polskiego. Niestety i w tym roku nie mogliśmy spotkać się na sali gimnastycznej i odśpiewać wspólnie słów naszego hymnu narodowego. Uczniowie jednak uczcili ten wyjątkowy dzień dla Polaków i przygotowali referaty, plakaty i prezentacje multimedialne. Dziękujemy za zaangażowanie i pamięć.


.................................
25 czerwca 567 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach zakończyło rok szkolny 2020/21. Był to rok bardzo trudny, pełen zmian, ograniczeń i trudności. Wielu odczuło negatywne skutki pandemii. Szczęśliwie wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani, a 152 uczniów klas IV-VIII otrzymało promocję lub ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Najwcześniej pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. O godzinie ósmej 71 uczniów klas ósmych odebrało świadectwa ukończenia szkoły. Wśród nich było dwóch laureatów konkursu z fizyki i dziewięciu finalistów innych konkursów. Wielu uczniów wyróżniono za wolontariat na rzecz innych ludzi oraz zwierząt. Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 5.0 i zachowanie wzorowe otrzymali listy gratulacyjne. Dyrektor szkoły J. Wojcieszyńska podziękowała za współpracę wójtowi  gminy, radzie rodziców  oraz rodzicom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla szkoły. Po uczniach klas ósmych na sali zjawili się kolejno uczniowie klas siódmych, szóstych, piątych oraz czwartych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez radę rodziców, rozdano stypendia wójta i stypendia dyrektora szkoły. W ten sposób wyróżniono  uczniów przyznając ponad 100 stypendiów  za wyniki  i osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia fundowane ze środków organu prowadzącego są świetnym motywatorem do nauki i osiągania sukcesów. To dla wielu uczniów pierwsze własne zasoby finansowe, którymi mogą dysponować, przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb, realizować marzenia. Na sali gimnastycznej spotkali się także uczniowie klas trzecich, którzy ukończyli I etap nauki otrzymując dyplomy i upominki. Rozdania świadectw dokonali wychowawcy w salach lekcyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najlepszym społecznikiem w tym roku została Aleksandra Kotwica, a uczniem z najwyższą średnią w szkole okazał się Wiktor Kasza. Przedstawiciele rady rodziców na ręce pani dyrektor złożyli podziękowania za trud włożony w nauczanie  i wychowanie dzieci. Pani dyrektor życzyła wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji.


Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści