Apele i akademie - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Apele i akademie

Uroczystości > Rok 2021/22
PASOWANIE NA UCZNIA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
"Zaprzyjaźnić się z książkami, dumą swojej szkoły być, ze wszystkimi pierwszakami ślubujemy dziś."
Słowa tej piosenki stały się mottem dla pierwszoklasistów, którzy w piątek 15października 2021 roku zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.
Na uroczystość pasowania na ucznia przybyli dyrektor szkoły pani Joanna Wojcieszyńska, wicedyrektor pani Elżbieta Rachwał, wicedyrektor pani Sylwia Trepka, nauczyciele uczący oraz przedstawiciele rodziców pierwszoklasistów.
Pierwszaki zaprezentowały program artystyczny, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewania piosenek związanych tematycznie obowiązkami ucznia, ale także z radością uczenia się i poznawania świata.
Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniami i kolegami, a swym zachowaniem oraz nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu przyrzeczenia pani dyrektor pasowała każdego pierwszaka na ucznia.
Świeżo upieczeni uczniowie klas pierwszych otrzymali wiele braw i gratulacji, dyplomy oraz medale.
 
Wychowawcy klas pierwszych
.................................
Byłaś potężnym Królestwem w Europie
Podstępnie przez zaborców kajdanami spętana
Na 123 lata nikczemnie zniewolona
Zwyciężyłaś i z powrotem zagościłaś na mapie

Niemieckim atakiem znienacka pokonana
Z ziemią bezdusznie zrównana
Krwią narodowych bohaterów okupiona
Sowietów ciosem w plecy ugodzona

W niemieckich obozach wyludniona
Siłą komunistów sromotnie tłumiona
Wyrosłaś na nowo z mas Solidarności
Co przywróciły ci skrzydła Wolności
 
Kazimierz Surzyn

 
 
Historia odzyskania niepodległości to codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, budowania polskiej myśli politycznej i rozwijania kultury. Bohaterowie tamtych czasów, mimo aresztowań, szykan, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, aby kolejne pokolenia mogły żyć już w odrodzonej Polsce. W 1918 roku po 123 latach niewoli Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Dzień 11 listopada przypomina nam, że każdego dnia należy dbać o takie wartości jak wolność i niepodległość.
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach aktywnie włączyli się w obchody 103 rocznicy tego święta. Wykonali prezentacje multimedialne, plakaty, z których została zorganizowana wystawka historyczna. Klasy 4-6 uroczyście o godzinie 11.11 odśpiewały hymn „Mazurek Dąbrowskiego” przyłączając się do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoły do hymnu”. Nie zabrakło również klas najmłodszych, które swoim biało–czerwonym strojem, kotylionami przypomniały wszystkim jak ważne znaczenie mają dla nas barwy ojczystego kraju. Był to dzień, który zapewne rozbudził u uczniów iskierkę patriotyzmu i przyczynił się do rozwijania poczucia przynależności narodowej.
Aktualizacja: styczeń 2022 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści