Dokumenty szkoły - Strona domowa Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty szkoły

.......................................................................
1. Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw -
druk 1
2. Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych obowiązująca w Szkole Podstawowej w Nowinach -
druk 2
3. Statut Szkoły (rok szkolny 2018/19) -
druk 3
4. Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2017/18 -
druk 4
5. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2017/18 - druk 5
6. Regulamin rozwiązywania konfliktów wewnątrzszkolnych i procedury postępowania w sytuacjach trudnych - druk 6

7. Regulamin wypożyczania darmowych podręczników oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Nowinach - druk 6

8. Procedura korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej w Nowinach - druk 7

9. Kary, nagrody i wyróżnienia przewidziane dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach - druk 14
10. Ogólne zasady oceniania obowiązujące w SP w Nowinach od dnia 1 września 2018 roku - druk 15
11. Regulamin korzystania z szatni - druk 16
12. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia stosowania cyberprzemocy - druk 17
13. Postępowanie w przypadku otrzymania sygnału o podłożeniu bomby w szkole - druk 18
14. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - druk 19
15. Wniosek zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego - druk 20     
16. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego - druk 21
17. Regulamin postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego - druk 22
18. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w roku szkolnym 2019/2020 - druk 23
              


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego