Harcerze - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Harcerze

Organizacje szkolne

...........................................................
Przy szkole istnieje drużyna harcerska „Błękitne Orły", której opiekunami są Ewa Frączek-Osuch i Szymon Ubożak. Do drużyny należy około 25 uczniów. Zbiórki harcerskie odbywają się co tydzień lub dwa w zależności od potrzeb.
Celami działania drużyny są:
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu: rajdy, biegi patrolowe, kuligi, śpiew,
- kształtowanie postaw patriotycznych i proekologicznych,
- pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach i drużynie,
- pogłębianie szacunku dla ludzi starszych,
- budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych,
- zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego,
- zdobywanie sprawności harcerskich.

........................................................
We wrześniu harcerze z naszej drużyny wzięli udział wraz z pocztami sztandarowymi w mszach polowych odprawionych w Zgórsku i w Szewcach. Upamiętnili tym pamięć żołnierzy zamordowanych w zgórskim lesie i tych, którzy walczyli w czasie wojny z hitlerowcami w bitwie pod Szewcami. Harcerze wraz z p. wicedyrektor Elżbietą Rachwał złożyli wieńce przy symbolicznej mogile w lesie zgórskim i przy pomniku w Szewcach.
....................................................
28 września 2015 r. na terenie gminy Mniów odbył się Rajd Hufca Kielce-Powiat z cyklu „Turystyka nie tylko dla przewodnika”, którego hasłem przewodnim była przyroda. My także wzięliśmy udział w rajdzie.
....................................................
 
W październiku odbyła się w naszej szkole zbiórka harcerska w języku niemieckim. Harcerki i harcerze zostali podzieleni na dwa zastępy, a następnie wcielili się w role poszukiwaczy skarbu. Otrzymali mapę szkoły i wskazówki w języku niemieckim oraz dwa rebusy do rozwiązania. Na końcu czekała nagroda – skarb, którym były cukierki. Grę przygotowały p. Magdalena Cedro, nauczyciel języka niemieckiego i p. Ewa Frączek-Osuch, opiekun drużyny. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i już czekają na kolejne zabawy z niespodzianką.
......................................................
 
Harcerze z Nowin kwestują…..
Po raz kolejny harcerze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach uczcili ten dzień pamiętając nie tylko o swoich bliskich, ale również o tych, o których pamiętać powinni. Szkoła od lat współpracuje z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dlatego też, kwestowaliśmy zbierając fundusze, które zostaną wykorzystane na renowację zabytków.
 Dziękujemy wszystkim.
......................................................
 
7 listopada 2015 r. w naszej gminie odbyły się obchody dziesięciolecia nadania imienia hm. Edmunda Massalskiego Hufcowi ZHP Kielce-Powiat. Święto Hufca rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez księdza proboszcza Józefa Kubiczę w kościele parafialnym w Nowinach. Następnie harcerze i zuchy udali się do naszej szkoły, gdzie odbył się uroczysty  apel, na którym zameldowało się łącznie 17 drużyn harcerskich i gromad zuchowych działających w Hufcu. Na święto przybyli jako zaproszeni goście: p. Jan Cedro – przewodniczący Rady Powiatu, hm. Lucjan Pietrzczyk – przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej ZHP, Joanna Pawłowska - skarbnik Chorągwi Kieleckiej ZHP, druhowie seniorzy, przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Kombatantów i Szarych Szeregów - hm. Mieczysław Adamiec, hm. Janusz Siwek i pwd. Jan Stępień, wójt Gminy Sitkówka-Nowiny – p. Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Gminy Piekoszów – p. Zbigniew Piątek, dyrektor SP w Nowinach – p. Joanna Wojcieszyńska, wicedyrektor SP w Nowinach – p. Elżbieta Rachwał. Na zakończenie uroczystości  swoje programy artystyczne zaprezentowała  Artystyczna Drużyna Harcerska z Chmielnika, Drużyna Harcerska „Wybranieccy” z Daleszyc oraz Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna.
.....................................................
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca 2016 r. obchodzono w naszej gminie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Odprawiona została msza święta, na którą przybyli przedstawiciele władz samorządowych z gminy Sitkówka-Nowiny, powiatu kieleckiego, delegacja powiatu pruszkowskiego, rodziny zamordowanych przez KBW Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”, porucznika AK – NSZ – WIN, Karola Łoniewskiego ps. „Lew”,  Józefa Figarskiego ps. „Śmiały” i Czesława Spadło ps. „Kret” i „Mały”, poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele ze szkół w Nowinach i Szkoły Podstawowej w Kowali, oraz mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny. Przed mszą przedstawiono krótki program artystyczny w wykonaniu Chóru Nowina, Orkiestry Dętej, a także uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. Po mszy zaprezentowali się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowali. Następnie delegacje udały się pod pomnik w Zgórsku upamiętniający rozstrzelanych w lesie 24 września 1948 roku czterech żołnierzy polskiego podziemia. Złożono tam wiązanki kwiatów, a zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia. Wartę przy pomniku pełnili m.in. harcerze z naszej szkoły.
...................................................
ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI
Każdego roku w kwietniu nasza drużyna harcerska ,,Błękitne Orły” ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach pamięta o akcji Zapal Znicz Pamięci. Dlatego, też młodzi harcerze w dniu 22.04.2016 r. zapalili znicze przy pomniku koło ,,Stelli” oraz przy pomniku zamordowanych Żołnierzy Wyklętych w Zgórsku. Cześć ich pamieci!
 
                                                                                                           Opiekunowie Drużyny Harcerskiej
.......................................
24 kwietnia 2017 roku grupa harcerek i harcerzy z naszej szkoły wzięła udział w RAJDZIE ŚW. JERZEGO. Impreza ta została zorganizowana już po raz czwarty, aby uczcić dzień 23 kwietnia, który jest obchodzony przez środowiska harcerskie jako Dzień św. Jerzego - patrona całego światowego skautingu.
Celami rajdu są:
·   poznanie przez uczestników sylwetki patrona harcerzy - św. Jerzego;
·   rozbudzanie patriotyzmu, pielęgnowanie przeszłości narodu polskiego wśród dzieci i młodzieży;
·   zapoznanie harcerzy z walorami turystycznymi i przyrodniczymi miejsc, w których odbywa się rajd;
·   integracja środowisk harcerskich hufca Kielce - Powiat;
·   uwrażliwienie harcerzy na piękno przyrody, konieczność ochrony środowiska naturalnego;
·   propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W tym roku trasa przebiegała z Łącznej do Michniowa, a następni powrót do Łącznej. Po dotarciu na miejsce otrzymaliśmy mapkę marszruty. Z niecierpliwością wyruszyliśmy na trasę, gdyż było dosyć zimno. Pogoda dopisała i w czasie drogi było bardzo przyjemnie. Momentami niebo straszyło leciutkimi opadami deszczu ze śniegiem, ale chmury nas omijały. Szlak doprowadził nas do Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, gdzie uczestniczyliśmy w „lekcji historii”. W miejscu tym 12 i 13 lipca 1943 roku Niemcy spacyfikowali niemal całą wieś, mordując ponad 200 osób. W muzeum wysłuchaliśmy przewodnika, obejrzeliśmy wystawę oraz krótki film dokumentalny „203 sprawiedliwych”. Wpisaliśmy się również do księgi pamiątkowej i zapaliliśmy znicz przy zbiorowej mogile pomordowanych. Po powrocie do Łącznej poczęstowano nas ciepłym posiłkiem. Na zakończenie rajdu odbył się apel, na którym otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa, materiały promocyjne i pamiątkowe znaczki. Trochę zmęczeni, a jednak uśmiechnięci dotarliśmy do Nowin. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wyprawę.
Opiekun drużyny harcerskiej: Ewa Frączek-Osuch
.....................................
16 maja 2017 r. drużyna zuchowa „Dzielne Orlęta” i drużyna harcerska „Błękitne Orły” wyruszyły na krótki rajd po naszej okolicy. Trasa wyprawy rozpoczęła się pod szkołą w Nowinach i wiodła do pomnika w Szewcach przez Słowik i górę Patrol. Po drodze mogliśmy obejrzeć ukończony już prawie pomost z rzeźbą upamiętniającą most im. kpt. Kazimierza Herwina Piątka. Przy pomnikach w Słowiku i Szewcach zapaliliśmy znicze, aby uczcić poległych w tych miejscach w czasie II wojny światowej żołnierzy AK i działaczy podziemnego państwa polskiego. Ze Słowika przeszliśmy do Zalesia, a następnie szlakiem czerwonym oraz niebieskim dotarliśmy do Szewc podziwiając świeżą wiosenną przyrodę. Pogoda dopisała, więc było bardzo przyjemnie. Przy pomniku w Szewcach wysłuchaliśmy gawędy dh. hm. Agnieszka Mańko na temat tego miejsca pamięci, a także czym jest Obietnica Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie. Następnie po odczytaniu rozkazów, w czasie uroczystej zbiórki zuchy złożyły swoją obietnicę i odebrały znaczki zucha, a harcerze przystąpili do przyrzeczenia oraz otrzymali krzyże harcerskie. Na koniec nadszedł czas świętowania i zabaw przy słodkim poczęstunku.
Agnieszka Mańko
Ewa Frączek-Osuch
......................................
ZIMOWY BIWAK HUFCA KIELCE POWIAT
W dniach od 9 do 11 lutego 2018 roku w Samsonowie odbył się biwak zimowy Hufca Kielce Powiat, na który przybyli harcerze i harcerki z kilku środowisk. Wśród setki uczestników była również grupa harcerzy z naszej szkoły. Czas spędzony na biwaku był bardzo udany, uczestnicy mogli zawierać znajomości poprzez różne zabawy, udział warsztatach oraz specjalnie przygotowanych zajęciach, powtarzali wiadomości z zakresu technik harcerskich, ćwiczyli pierwsza pomoc, ale także poznawali ciekawe miejsca w Gminie Zagnańsk. Pierwszego dnia po przyjeździe i zakwaterowaniu w Szkole Podstawowej w Samsonowie odbył się apel rozpoczynający biwak. Następnie wieczór spędziliśmy na wspólnych zabawach integracyjnych, zorganizowano też dyskotekę i wieczorne oglądanie filmu. Nocą niektórzy zostali wyrwani ze snu i udali się w teren, aby złożyć Przyrzeczenie Harcerskie. Druhnę Wiktorię z naszej drużyny również spotkała taka niespodzianka, na pewno będzie to dla niej niezapomniane przeżycie. Początek drugiego dnia rozpoczął się pobudką, zaprawą poranną, śniadaniem i toaletą, a potem harcerzy czekał zestaw trzech rodzajów zajęć: pierwsza pomoc, musztra i umundurowanie oraz gry i zabawy ruchowe. Po pysznym obiedzie przygotowanym przez panie kucharki z SP w Samsonowie, wszyscy udaliśmy się na świeże powietrze. Tam wzięliśmy udział w trzech kolejnych rodzajach zajęć: surwiwal, strzelanie z karabinu w ruinach huty w Samsonowie i zwiedzanie Muzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Trochę zmęczeni i zmarznięci, ale zadowoleni wróciliśmy na miejsce noclegu, gdzie po kolacji odbył się uroczysty kominek. Przy świecach, nastrojowych piosenkach harcerskich i gitarze druha Mateusza drużynowi dzielili się swoimi przemyśleniami związanymi z przygodą z harcerstwem, a drużyny mogły się zaprezentować. W nocy znów czekała na uczestników niespodzianka. Była to gra nocna – jedna z harcerek została porwana i trzeba było ją odnaleźć. Ostatniego dnia znów pobudka, zaprawa poranna i śniadanie, a potem wspólne wyjście na mszę do pobliskiego kościoła. Przed wyjazdem odbył się apel końcowy i tradycyjne przekazanie iskierki. Pełni wrażeń i pomysłów wróciliśmy do Nowin. Niestety kilka osób nie mogło uczestniczyć w biwaku z powodu choroby, ale nie poddajemy się, bo jeszcze wiele imprez przed nami. Warto dodać, że  w związku z przypadającym 22 lutego Dniem Myśli Braterskiej, został w Hufcu ogłoszony konkurs na portret twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. Z naszej drużyny pracę przygotowała druhna Natalia Malarczyk i zajęła III miejsce.
 
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ opiekun drużyny Ewa Frączek-Osuch
....................................
Zimowy zlot Hufca Kielce Powiat
W dniach od 1 do 3 lutego 2019 roku odbył się w Mniowie zlot Hufca Kielce Powiat pod hasłem „Ja w przyszłości”. Organizatorem biwaku w imieniu Hufca była 45 Drużyna Wielopoziomowa „Przeczesywacze Bagien” im. Szarych Szeregów z Mniowa. Na zlot przybyło ponad 150 harcerzy z trzynastu drużyn z powiatu kieleckiego. Atrakcjami imprezy były:
- bieg patrolowy po okolicy, w czasie którego drużyny zdobywały punkty i poznawały ciekawe informacje dotyczące gminy Mniów,
- stacje zadaniowe rozwijające różnego rodzaju aktywności i talenty, wśród nich orientacja w przestrzeni, wiedza przyrodnicza i chemiczna, zdolności z dziedziny techniki i plastyki, umiejętność dedukcji oraz przekazywania i zapamiętywania informacji,
- zabawy, których harcerze uczyli się nawzajem, a także drużynowe prezentowanie scenek pokazujących kim będą w przyszłości,
- ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną (niektórzy z naszej drużyny ćwiczyli więcej niż inni).
Uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, było wiele radości, ale czasem trochę niepewności i lęku, druhna Zosia i druh Kuba zapamiętają swoje przyrzeczenie na zawsze. Miło nam poinformować, że nasza drużyna dzielnie walczyła i zajęła trzecie miejsce.
Uczestników zlotu pożegnał wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak. Podziękował za przybycie oraz pochwalił postawę i zaangażowanie harcerzy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy biwaku otrzymali drobne upominki. Zmęczeni i jednocześnie zadowoleni powróciliśmy do Nowin.
 
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ
 Ewa Frączek-Osuch i Elżbieta Zawadzka
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści