Informacje dla rodziców - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Informacje dla rodziców

E-mail świetlicy szkolnej - swietlicasp1@onet.pl

......................................................................

Numer Konta Bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowinach:
Bank Spółdzielczy w Kielcach
67 8493 0004 0041 0471 0352 0001

.........................................
Procedura korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej w Nowinach. Procedura obowiązuje od 12 marca 2018 roku - druk
...................................
 
Informacja dotycząca wpłat za obiady

Konto bankowe dla uczniów klas I-VIII na które należy wpłacać za obiady:
57 8493 0004 0040 0470 7316 0007

Zasady płatności za obiady:

- płatności po skończonym miesiącu (pierwsza płatność: 1-10 październik za wrzesień)

- terminowe wpłaty (za przekroczenie będą naliczane odsetki, które trzeba będzie po raz drugi wpłacać)

- każdy rodzic dzwoni do szkoły, w celu uzyskania informacji o płatnościach: sekretariat - 41 346 53 63 lub kierownik świetlicy - 518 654 337

- nieobecności dzieci na obiedzie zgłasza rodzic w pierwszym dniu do godz. 7.30

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, miesiąc opłaty za obiady. Informacje o odpisach można uzyskać od kierownika świetlicy p. B. Stefańskiej.


Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści