Jaskinie - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Jaskinie

Projekty
Poznajemy jaskinie regionu świętokrzyskiego
...................................................

Rok szkolny 2021/22
...........................................
W środę 15 września 2021 r. uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami wzięli udział w jesiennym rajdzie pieszym. Celem rajdu  była integracja uczniów, poznawanie najbliższej okolicy, oddanie hołdu żołnierzom walczącym o niepodległość Naszej Ojczyzny, popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci oraz promowanie aktywności fizycznej. Istotnym celem było również zaangażowanie się w szkolny projekt: ,,Poznajemy jaskinie regionu świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach ,,Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu”, jak również poznanie części historii naszego regionu związanej z Naszą Małą Ojczyzną – Nowinami.
 
Przed wyruszeniem w trasę przewodnik świętokrzyski PTTK pan Adam Pepasiński przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pieszej wycieczki oraz wyjaśnił, jakie miejsca odwiedzimy.
 
Wędrując po uroczej okolicy Zgórska, dotarliśmy do ważnego miejsca – symbolicznego Grobu Żołnierzy Niezłomnych w lesie zgórskim. Po wysłuchaniu historii tego miejsca powędrowalismy do Jaskini Raj. Dowiedzieliśmy się jak powstał ten rezerwat przyrody, na czym polega zjawisko krasowienia, co to są stalaktyty, stalagmity i stalagnaty.
 
Natomiast w Centrum Neandertalczyka uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądali ludzie pierwotni, jak żyli, jakich narzędzi używali. Obejrzeli hologram 3D czaszki neandertalczyka, naturalnych rozmiarów replikę mamuta oraz czaszek ludzi pierwotnych.
 
Wędrując leśnymi ścieżkami, uczniowie rozpoznawali poszczególne warstwy lasu, chwalili się znajomością gatunków roślin, jak również wyjaśniali, jak ważną funkcję pełni las w przyrodzie.
 
Następnym przystankiem był Pomnik w Szewcach, upamiętniający bitwę oddziałów partyzanckich Armii Krajowej z Niemcami w 1944 roku. Nie zapomnieliśmy zaświecić lampionów w miejscach tak ważnych historycznie dla nas wszystkich.
..............................
30 września 2021 r. uczniowie klasy VIII a i VIII b w ramach szkolnego projektu: ,,Poznajemy jaskinie regionu świętokrzyskiego” wzięli udział w wycieczce do Jaskini na Kadzielni. Projekt ten realizowany jest w ramach ,,Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu”, którego hasło przewodnie brzmi „Odkrywać, rozumieć i chronić”. Inicjatorem jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna. Celem wycieczki była promocja znaczenia jaskiń i krasu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o jaskiniach, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody oraz integracja uczniów. Wędrując po podziemnej trasie turystycznej o długości 160 m uczniowie dowiedzieli się w jakiej skale powstała jaskinia, w jakim okresie oraz na czym polega zjawisko krasowienia. Mogli podziwiać struktury i organizmy charakterystyczne dla dna dewońskiego morza, efekty procesów tektonicznych (np. uskoki) i mineralizacyjnych (np. żyły), którym podlegały te skały, efekty korozji krasowej przejawiające się kształtami kanałów i rzeźbą ich ścian (kominy krasowe), nacieki jaskiniowe (kalcytowe w postaci polewów grubokrystalicznych, kolumienek naciekowych, nacieki groniaste, kalafiorowate i grzybkowe, stalagmity i stalaktyty), wykształcenie (przekroje) namulisk o różnym wieku i wykształceniu, zawierających niekiedy szczątki fauny (kości nietoperzy), pyły reprezentowane przez osady o barwie beżowo-czerwonej lub czerwonej, również zawierające kości nietoperzy.
Edyta Szwed, Ewa Frączek-Osuch
...............................
Zajęcia w ramach szkolnego projektu „Poznajemy jaskinie województwa świętokrzyskiego”.
 
Chcąc wzbogacić swoją wiedzę o skałach i minerałach oraz o budowie geologicznej naszego regionu uczniowie klasy IV c i VIII d wzięli udział w zajęciach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Obiekt ten malowniczo wpisany w krajobraz wnętrza nieczynnego kamieniołomu Korzecko na zboczu góry Rzepka uznawanym za niepowtarzalny, wręcz wymarzony „poligon” badawczy dla geologów.
 
Pierwszym etapem zajęć było przejście do rezerwatu przyrody Góra Rzepka, leżącym na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. W ścianie kamieniołomu podziwiać można dolomity, wapienie oraz margle.
 
Następnie odbyły się warsztaty makroskopowe. Uczniowie, korzystając z naukowego sprzętu uczyli się jak rozpoznawać w terenie główne skały i minerały. Poznali rodzaj mikroskopu stereoskopowego, pozwalającego na przestrzenne widzenie obrazu; mogli zajrzeć do wnętrza wybranych skał i minerałów (obserwowali m.in. piasek bałtycki, rzeczny, wulkaniczny, malachity, bursztyny oraz zachowane w nich inkluzje. Uczestniczyli również w zajęciach z obsługi programu komputerowego GIS, na których dowiedzieli się co to jest oprogramowanie geoprzestrzenne, czym są dane geoprzestrzenne (administracyjne, przyrodnicze czy statystyczne). Uzyskali wskazówki jak korzystać z EARTH - dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej narzędzia komputerowego do modelowania globalnych zjawisk atmosferycznych. Uświadomili sobie w jaki sposób zmiany różnych parametrów (np. siła wiatru i temperatura) negatywnie wpływają na naszą planetę.
.........................................
Spotkanie z p. Michałem Porosem
W dniu 16 listopada 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji Pana Michała Porosa – kierownika GEONATURA Kielce - Centrum Geoedukacji. Działanie to zostało zaaranżowane w związku z realizowanym projektem: „Poznajemy jaskinie województwa świętokrzyskiego”. Chcąc wiedzieć więcej o jaskiniach występujących w naszym regionie, należy poznać geologię tego terenu.
Przedstawiona przez prowadzącego prezentacja multimedialna uświadomiła, że Góry Świętokrzyskie stanowią jeden z najważniejszych obszarów w Europie, w którym na powierzchni Ziemi występują skały osadowe reprezentujące wszystkie okresy geologiczne od kambru do czwartorzędu. Ogromne zdziwienie wśród uczniów wywołały slajdy przedstawiające jak wyglądał teren naszego regionu kilkaset milionów lat temu oraz jakie organizmy żyły w tym czasie.
Pan Michał opowiadał o różnych skałach pochodzących z dewonu: piaskowcach kwarcytowych i kwarcowych, dolomitach, różnych odmianach wapieni i margli. Zaprezentował modele odcisków i skamieniałości - gąbki, koralowce, ramienionogi, trylobity. Uczniowie mogli obejrzeć wapień ze skamieniałymi szczątkami gąbek i koralowców, który można znaleźć w kamieniołomie Bolechowice, skamieniały szkielet koralowca kolonijnego z rezerwatu Wietrznia. Na slajdach oglądali namuliska jaskiniowe i formy młodej rzeźby krasowej w Jaskini Odkrywców na Kadzielni oraz szatę naciekową w Jaskini „Raj”.
...............................
KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT JASKIŃ”
 
W naszej szkole w ramach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu został przeprowadzony konkurs plastyczny, którego celem było poszerzenie wiedzy przyrodniczej o jaskiniach (rodzaje jaskiń, fantastyczne formy skalne, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace, odkrycia archeologiczne w jaskiniach), kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie kreatywności dzieci, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VIII. Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej pokazującej świat jaskiń.
 
Wyniki konkursu:
 
Klasy I-III
 
Klasy I
I miejsce – Piotr Pasowski- Ia, Zofia Wujek- Ia
II miejsce –  Anna Toborowicz- Ia
III miejsce – Nelli Taranyan-Ia
 
Klasy II
I miejsce – Alicja Musińska-IIc
II miejsce – Lena Buras-IIc
III miejsce – Nikola Jezierska-IIc
 
Klasy III
I miejsce – Franciszek Trojan-IIIc
II miejsce – Julia Jantura-IIIb
III miejsce – Alicja Kostecka-IIIb
 
Wyróżnienia
Alicja Kasza – IIIb
Karolina Kot – IIIc
Olaf Fałek – IIIa

Klasy IV-VI
I miejsce – Karolina Grojec IV c
II miejsce – Wiktor Skrzyniarz V a
III miejsce – Zuzanna Kita V c

Wyróżnienia
Amelia Misztal IVc
Julia Kasza IVc
Kacper Poros IVc
Anna Frejowska IVc
Oskar Starek Vb
Paweł Stępniewski Va
Antoni Nowiński Va
Szymon Picheta Va
Jan Bielecki Va
 
Klasy VII – VIII
I miejsce – Kornel Siadul VII e
II miejsce – Wiktor Januszek VII c
III miejsce – Erica Gervasi VII c

Wyróżnienia
Maja Gajewska VIIId
Natan Wójcik VIIa
Patrycja Gajek VIIIa
Anna Stępniewska VIIe
 
Gratulujemy!!!
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści