Kadra szkoły - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Kadra szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1
2
3


4
5
6
7
8
9
10
11
12


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65Joanna Wojcieszyńska
Elżbieta Rachwał

Sylwia Trepka
...............................................
Jolanta Gołda
Anna Koźmińska
Małgorzata Swatowska
Agnieszka Mańko
Marzena Kordalska
Ilona Jaroszek-Kruk  
Jadwiga Ochab
Iwona Sokołowska
Elżbieta Zawadzka

Katarzyna Borysiuk

Ewelina Kasza
Małgorzata Adach
Adam Pepasiński
Monika Domańska
Małgorzata Kita
Ewa Frączek-Osuch

Marzena Janaszek
Anna Pędzich
Dorota Świtowska  
Mirosław Sikora
Iwona Majchrzyk
Ilona Przybysławska
Agnieszka Toczek
Magdalena Cedro
Małgorzata Kościelecka
Lidia Jędrocha
Sebastian Braksator
Szymon Ubożak
Ks. Kamil Samiczak
Renata Niepsuj-Wicher  
Robert Jedynak
Edyta Szwed
Bernadetta Stefańska  
Grażyna Żak
Katarzyna Makuch
Justyna Golmento-Bobrowska
Adriana Tarach
Dorota Chwastowska
Marzena Kołodziej
Agata Rogozińska
Marzena Pitula
Ewelina Włodarska
Paulina Siwek

Małgorzata Pietrzak

Krystyna Banasik-Gajos

Edyta Wiecha

Anna Zelek

Ewa Cedro-Odziemek

Aneta Karbownik

Wioletta Huiskens

Ewa Gruszczyńska

Rafał Jaros

Dorota Młynarska

Agnieszka Miszczyk

Ryszard Rylski

Beata Woźniak

Sylwia Tworek

Agnieszka Nowak

Izabela Ludew

Agnieszka Piotrowska

Agnieszka Kostecka

Aleksandra Kościelecka

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

wicedyrektor szkoły


edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna, edukacja ekologiczna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia indywidualne
edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia sportowe - szachy, nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający
edukacja wczesnoszkolna, edukacja ekologiczna

historia
język polski
zajęcia świetlicowe, j. polski
język polsk, zajęcia rewalidacyjne
język polski, zajęcia rewalidacyjne
matematyka
matematyka
historia, wos, wdż
przyroda, biologia
biologia, przyroda, informatyka,wdż
język angielski, j. polski, zajęcia indywidualne
język angielski, zajęcia indywidualne
język angielski w klasach I-III, zajęcia indywidualne
język niemiecki
plastyka, technika, wdż
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe dodatkowe
wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z tenisa stołowego i piłki ręcznej
wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z badmintona
religia
religia
informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
geografia, zajęcia taneczne, zajęcia indywidualne
kierownik świetlicy, zajęcia świetlicowe
biblioteka, zajęcia rewalidacyjne
pedagog, zajęcia rewalidacyjne
logopeda, zajęcia rewalidacyjne
zajęcia swietlicowe, zajęcia dodatkowe z badmintona
j. angielski, zajęcia indywidualne
zajęcia świetlicowe
język angielski, zajęcia indywidualne
muzyka
psycholog, zajęcia rewalidacyjne
matematyka, zajęcia rewalidacyjne

j. polski, zajęcia indywidualne

j. polski, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

religia

j. polski, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

chemia, zajęcia rewalidacyjne

wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z kolarstwa

j. niemiecki, zajęcia z DSD

nauczyciel świetlicy, matematyka-zajęcia indywidualne, zajecia rewalidacyjne

matematyka

fizyka

j. niemiecki, zajęcia z DSD

informatyka, technika

wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe, zajęcia indywidualne

j. angielski

biblioteka, wos

pedagog, zajęcia z doradztwa zawodowego, nauczyciel wspomagajęcy, zajęcia rewalidacyjne

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna - zajęcia indywidualne

edukacja wczesnoszkolna

Aktualizacja: marzec 2023 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści