Kadra szkoły - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Kadra szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1
2
3


4
5
6
7
8
9
10
11
12


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

46

47
48

49

50

51


52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
Joanna Wojcieszyńska
Elżbieta Rachwał

Sylwia Trepka
...............................................
Jolanta Gołda
Anna Koźmińska
Małgorzata Swatowska
Agnieszka Mańko
Marzena Kordalska
Ilona Jaroszek-Kruk  
Jadwiga Ochab
Iwona Sokołowska
Elżbieta Zawadzka

Katarzyna Borysiuk

Ewelina Kasza
Małgorzata Adach
Adam Pepasiński
Monika Domańska
Małgorzata Kita
Ewa Frączek-Osuch

Marzena Janaszek
Anna Pędzich
Dorota Świtowska  
Mirosław Sikora
Iwona Majchrzyk
Ilona Przybysławska
Agnieszka Toczek
Magdalena Cedro
Małgorzata Kościelecka
Sebastian Braksator
Szymon Ubożak
Ks. Kamil Samiczak
Renata Niepsuj-Wicher  
Robert Jedynak
Edyta Szwed
Bernadetta Stefańska  
Katarzyna Makuch
Justyna Golmento-Bobrowska
Adriana Tarach
Dorota Chwastowska
Marzena Kołodziej

Agata Rogozińska
Marzena Pitula
Ewelina Włodarska
Paulina Siwek

Małgorzata Pietrzak

Edyta Wiecha

Anna Zelek

Ewa Cedro-Odziemek

Aneta Karbownik

Wioletta Huiskens

Ewa Gruszczyńska


Rafał Jaros

Dorota Młynarska

Agnieszka Miszczyk

Ryszard Rylski

Sylwia Tworek

Agnieszka Nowak

Izabela Ludew

Agnieszka Piotrowska

Agnieszka Kostecka

Aleksandra Kościelecka

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

wicedyrektor szkoły


edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna, edukacja ekologiczna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, nauczyciel współorganizujący kształcenie
edukacja wczesnoszkolna, edukacja ekologiczna

historia
język polski
zajęcia świetlicowe, j. polski
język polski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualne
język polski, zajęcia rewalidacyjne
matematyka
matematyka
historia, wos, wdż
przyroda, biologia
biologia, przyroda, informatyka, wdż
język angielski, j. polski, zajęcia indywidualne
język angielski, zajęcia indywidualne
język angielski w klasach I-III
język niemiecki,
nauczyciel współorganizujący kształcenie
plastyka, technika, wdż
wychowanie fizyczne,
nauczyciel współorganizujący kształcenie
wychowanie fizyczne
religia
religia, zajęcia socjoterapeutyczne
informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
geografia, zajęcia indywidualne
kierownik świetlicy, zajęcia świetlicowe
pedagog, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne
logopeda, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
zajęcia świetlicowe, zajęcia dodatkowe z badmintona

j. angielski, zajęcia indywidualne, nauczyciel współorganizujący kształcenie
zajęcia świetlicowe
język angielski, zajęcia indywidualne, zajęcia świetlicowe
muzyka, biblioteka
psycholog, zajęcia rewalidacyjne
matematyka, zajęcia rewalidacyjne

j. polski, zajęcia indywidualne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

religia

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualne

chemia, zajęcia rewalidacyjne

wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z kolarstwa

j. niemiecki, zajęcia z DSD

nauczyciel świetlicy, matematyka-zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie

matematyka

fizyka, matematyka

j. niemiecki, zajęcia z DSD

informatyka, technika

j. angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie

biblioteka, wos, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie

pedagog, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie

edukacja wczesnoszkolna - zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści