Klasy I-III - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Klasy I-III

Koła zainteresowań > Koło teatralne
..................................................
Rok szkolny 2018/19
.......................
 
WIZYTA U GÓRNIKÓW
 
„WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DRODZY GÓRNICY!
O WASZYM ŚWIĘCIE PAMIĘTAMY I NAJGORĘTSZE ŻYCZENIA SKŁADAMY
ABY WASZE DNI BYłY ZAWSZE POGODNE I SPOKOJNE
ABY CZUWAł NAD WAMI DOBRY DUCH KOPALNI „
 
4 grudnia 2018 r. z okazji BARBÓRKI dzieci z koła teatralnego klasy III b wraz z panią dyrektor Sylwią Trepka i wychowawcą Jadwigą Ochab udały się z życzeniami do górników z kopalni wapienia dewońskiego Zakładów Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” w Sitkówce k/Kielc. W spotkaniu uczestniczył prezes firmy Janusz Miłuch.
Dzieci przygotowały z tej okazji krótki program artystyczny: okolicznościowe piosenki, taniec i wiersze, które były podziękowaniem za trud, ciężką i niebezpieczną pracę górniczą. Podczas spotkania miały okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat zawodu górnika – wapiennika, oraz zostały zaproszone do zwiedzenia zakładu produkującego wapno. Skorzystają z tego zaproszenia w innym terminie. Na koniec spotkania dzieci złożyły na ręce prezesa piękny stroik, który odwdzięczył się małym aktorom miłymi słowami i obdarował wszystkich upominkami.
.....................................
BARBÓRKOWE SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI
 
„Tam pod ziemią w ciemnym chodniku wielu pracuje dzielnych górników.
Ciężka to praca czarnego człowieka, dzwonią kilofy, pot z czoła ścieka.
   Gdy nam słoneczko zagląda do domu, górnik pracuje w kopalni zmęczony.
    Za czarny węgiel i za cement chwała górnikom dzielnym, wytrwałym.
Aby czuwał nad wami DOBRY DUCH KOPALNI”
 
Dnia 7 grudnia 2018 roku z okazji Dnia Górnika oraz święta patronki wszystkich górników, św. Barbary, dzieci z koła teatralnego klasy IIIb wraz z panią dyrektor Joanną Wojcieszyńską i wychowawcą Jadwigą Ochab udały się do siedziby firmy Dyckerhoff Polska w Nowinach. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Krzysztof Kieres oraz kadra kierownicza i przedstawiciele poszczególnych wydziałów firmy.
Mali artyści wystąpili z krótkim programem słowno-muzycznym dziękując górnikom z okazji ich święta piosenką, tańcem i wierszem za trud, ciężką i niebezpieczną pracę. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat zawodu górnika. Panowie przybyli w odświętnym stroju, który wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów. Galowy mundur górnika z czapką i pióropuszem bardzo się podobał. Na koniec spotkania dzieci złożyły na ręce prezesa piękny stroik, który odwdzięczył się małym aktorom miłymi słowami i obdarował wszystkich upominkami.
.....................................
Dnia  11 grudnia 2018 roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci klas I-III pod hasłem:
„Nie niszczę, nie śmiecę, recytuję oraz czyste środowisko promuję”.
Organizacją zajęły się panie: Iwona Sokołowska i Jadwiga Ochab, opiekunki koła teatralnego klas I-III.

Celem konkursu było:
- zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez poezję;
- rozwijanie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony w oparciu o poezję dziecięcą;
- uwrażliwienie na bogactwo i różnorodność fauny i flory w poezji dla najmłodszych;
- poszerzenie wiedzy na temat gatunków roślin i zwierząt obecnych w literaturze dziecięcej;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim;
- wzbogacanie poprawnej wymowy;
- propagowanie czytelnictwa;
- dbałość o kulturę słowa;
- doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie;
- uwrażliwienie na piękno polskiej mowy;
- zainteresowanie najmłodszych żywym słowem.
Ocenie podlegały:
– dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika,
– interpretacja utworu,
– dykcja, modulacja, tempo mówienia,
– ogólny wyraz artystyczny.
Jury w składzie:
- Pani Julita Zając, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
- Pani Grażyna Żak
- Pani Elżbieta Zawadzka
Wyłoniono następujących zwycięzców:
Klasy pierwsze:
I miejsce – Franciszek Kania SP Nowiny
II miejsce –  Bartłomiej Woś SP Nowiny
III miejsce  – Zuzanna Łyczek SP Nowiny i Judyta Osuch SP Bolechowice
Klasy drugie:
I miejsce - Aleksandra Matysik SP Nowiny
II miejsce - Maja Skowyrska SP Bolechowice
III miejsce – Martyna Starz SP Nowiny
Klasy trzecie:
I miejsce – Hanna Dańczuk SP Nowiny
II miejsce – Gabriela Toczek SP Nowiny
III miejsce – Mikołaj Grzegorczyk SP Kowala
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
....................................
Tegoroczna edycja XIX Gminnego Przeglądu Teatralnego 2019 już za nami. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Nowinach. Wzięły w nim udział grupy teatralne ze szkoły podstawowej z Nowin, Bolechowic oraz Kowali w dwóch kategoriach wiekowych.
Nasi milusińscy z klas I-III zaprezentowali przedstawienie o tematyce ekologicznej „Rozweselmy naszą Ziemię”. Celem występu było zainteresowanie zgromadzonych na widowni dzieci i młodzieży problemem ekologii oraz kształceniem emocjonalnego stosunku do ochrony przyrody i twórczej postawy w oparciu o wspólną zabawę w teatr.
Mamy nadzieję, że w przyszłości dzieci będą żyły w zgodzie z przyrodą i samym sobą – poznawali jej piękno, szanowali prawa nią rządzące i chronili od degradacji.
Opiekunowie grupy:
Iwona Sokołowska
Jadwiga Ochab
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści