Konkursy - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Konkursy

Rok szkolny 2021/22
........................................
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w II etapie konkursów przedmiotowych.
Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach licznie wzięli udział w I etapie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 37 uczniów z klas siódmych i ósmych przeszło do II etapu konkursów przedmiotowych. Najwięcej bo aż 21 uczniów reprezentować będzie szkołę w konkursie z języka niemieckiego. Zestawienie liczbowe z poszczególnych przedmiotów:
- język niemiecki 21 uczniów,
- historia 3 uczniów,
- język angielski 3 uczniów,
- geografia 2 uczniów,
- fizyka 3 uczniów,
- chemia 1 uczeń,
- matematyka 2 uczniów,
- informatyka 1 uczeń,
- język polski 1 uczeń.
Rekordzistą w szkole okazał się Piotr Szczepanik, który będzie brał udział w II etapie aż 6 konkursów przedmiotowych. Gratulujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom. Życzymy dalszych sukcesów.
..............................
Zakończyły się drugie etapy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
W trzecim etapie szkołę reprezentować będą:
·  IV Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego – Jakub Bielecki, Michał Pypeć, Kalina Rutkiewicz, Antonina Nowaczkiewicz, Alicja Cęcek, Zuzanna Toczek, Piotr Szczepanik
·  VI Wojewódzki Konkurs z Matematyki – Emilia Biernat, Piotr Szczepanik
·  IX Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego – Piotr Szczepanik
·  III Wojewódzki Konkurs z Fizyki – Michał Wamej
·  III Wojewódzki Konkurs z Geografii – Piotr Szczepanik, Oliwia Wójcik
·  III Wojewódzki Konkurs z Chemii – Piotr Szczepanik
·  III Wojewódzki Konkurs z Historii – Antoni Szczepański, Michał Wamej
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie.
...............................
W dniu 25 kwietnia 2022 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce miała miejsce uroczystość, która podsumowywała w roku szkolnym 2021/2022 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. W tym ważnym wydarzeniu miał zaszczyt uczestniczyć Antoni Szczepański, który został uhonorowany tytułem laureata III Wojewódzkiego Konkursu z Historii. Reprezentant naszej szkoły znalazł się w grupie uczniów z bardzo wysoką liczbą punktów. Sukces ten był okupiony wytężoną pracą siódmoklasisty, systematycznością, determinacją, wsparciem nauczyciela i najbliższych.
Niewątpliwie, oprócz wielkiej satysfakcji, otrzymanie tytułu laureata daje Antkowi przywilej przyjęcia do wybranej szkoły średniej bez względu na obowiązujące w niej kryteria.
Serdecznie gratulujemy, życzymy Antoniemu kolejnych sukcesów oraz powodzenia w dalszym odkrywaniu kart historii.
Ewelina Kasza
..............................
26 IV 2022 roku nasi uczniowie: Karolina Grojec, Zofia Petelicka, Szymon Sołtys, Gabriel Łuczak, Mikołaj Kaczmarczyk odebrali w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Kielcach nagrody za prace wyróżnione przez jury konkursu Nasi tam byli - Westerplatte 1939. Żołnierze 2 Dywizji Piechoty Legionów WP na Westerplatte.
 
Historia obrony Westerplatte w 1939 roku, dzieje 2 Dywizji Piechoty Legionów są uczniom i nauczycielom Naszej Szkoły bardzo bliskie. W obronie Westerplatte walczyli pochodzący z Naszej Gminy: kapral Ignacy Skowron i starszy legionista Bolesław Rybak. Członkowie rodziny pana Ignacego Skowrona żyją wśród nas. Major Ignacy Skowron został wpisany na pierwszym miejscu Honorowej Księgi Obywateli Naszej Gminy. Losy pana Bolesława Rybaka związały się ze znaczącą w dziejach Naszej Gminy rodziną Wawrzeńczyków. Z tej rodziny pochodzi odkrywca Jaskini Raj - pan Feliks Wawrzeńczyk.
 
Kiedy staraliśmy się o nadanie szkole imienia Orląt Lwowskich, mocno związaliśmy się z ludźmi podtrzymującymi pamięć o jednej z jednostek 2 Dywizji - o 4 Pułku Piechoty Legionów. Ten bliski związek opierał się mocno na historii. W 1918 roku żołnierze 4 Pułku Piechoty Legionów szli na odsiecz temu bohaterskiemu miastu, także walczyli razem z Dziećmi Lwowa.
 
Żołnierzami tego 4 Pułku Piechoty Legionów byli panowie: Ignacy Skowron i Bolesław Rybak. Lwowskie akcenty - obok kieleckich - zaznaczyły się w obronie Westerplatte w 1939 roku. Dowódca Westerplatte mjr Henryk Sucharski za udział w walkach pod Lwowem otrzymał order Virtuti Militari i dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Zastępca Komendanta Westerplatte pochodził z zasłużonej kresowej rodziny polsko-węgierskiej. O obydwu dowódcach major Ignacy Skowron wyrażał się zawsze z  największym szacunkiem. Mawiał, że jeden uratował żołnierzom z Westerplatte życie, a drugi - honor.
 
W minionych latach wielokrotnie odwiedzaliśmy Westerplatte i koszary 4 Pułku na kieleckiej Bukówce. Staraliśmy się brać udział w konkursach tematycznie związanych z obroną Westerplatte, z dziejami 2 Dywizji Piechoty Legionów i tworzących ją jednostek. Bardzo cieszymy się z tego kolejnego wyróżnienia.
..............................

17 marca 2022 roku odbyła się XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z naszej szkoły. 48 uczestników z klas II-VIII rozwiązywało testy w czterech kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin i Kadet. Miło nam poinformować, że trzech uczniów uzyskało wyróżnienia.
Są to:
Bartosz Gołuzd - kl. 2a
Antoni Piotrowicz - kl. 4a
Franciszek Gołuzd - kl. 7b.
Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
............................
W dniu 30 maja 2022 roku odbył się II Szkolny Konkurs Matematyczny. Brali w nim udział uczniowie klas IV-VII. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych. Uczniowie zmagali się z zadaniami przygotowanymi na poziomie poszczególnych klas. Zwycięzcami konkursu są: Michał Zieliński - klasa IVb, Małgorzata Skrzypczyk - klasa Vb, Luiza Konopacka - klasa VIb, Michał Wamej - klasa VIIe. Serdecznie gratulujemy!
Nauczyciele matematyki
...............................
Dnia 2 czerwca 2022 pięciu uczniów naszej szkoły z klas siódmych uczestniczyło w regionalnym konkursie historycznym zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach: VIII Rajd Władysława Łokietka. Celem konkursu było popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym, promocja regionu, a także kształtowanie postaw patriotycznych.
 
Młodzież dziewięciu okolicznych szkół podstawowych rywalizowała ze sobą w dwóch etapach. W pierwszej części konkursu zadaniem drużyny było wykonanie zadań zawartych w teście na podstawie zwiedzanych obiektów historycznych Chęcin i prelekcji przewodników. Uczniowie musieli wykazać się znajomością takich zabytków jak: Klasztor Franciszkanów, Niemczówka, Synagoga, Kościół św. Bartłomieja, Zamek Królewski w Chęcinach. W drugim etapie zadaniem siódmoklasistów było wykonanie projektu turystycznego znaczka rajdowej plakietki Rajdu Łokietka.
 
7 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Reprezentanci naszej szkoły: Sołtys Szymon, Szumera Marcel, Szczepański Antoni, Gołuzd Franciszek, Januszek Wiktor uzyskali największą ilość punktów zdobywając pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w bardzo ciekawej i „żywej lekcji historii” .
 
Ewelina Kasza
................................
W tym roku szkolnym 42 uczniów z klas I-III wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Zintegrowanych sprawności „Leon”. Uczestnicy rozwiązali test, który zawierał pytania z różnych dziedzin.
Rok szkolny 2020/21
.......................
Konkurs Literacki rozstrzygnięty!
Konkurs na recenzję ulubionej książki był skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych. Uczestnicy mieli okazję doskonalenia umiejętności pisania recenzji utworu literackiego i promocji ulubionych książek.
Zwycięzcy Konkursu wykazali się kreatywnością i sprawnością językową. Okazało się, że wśród ulubionych utworów uczniów znajdują się również lektury szkolne, o których można napisać w sposób niezwykle interesujący.
Laureaci  Konkursu  Literackiego:
I miejsce  -  Maciej Niziołek  kl. VIII a
II miejsce  -  Amelia  Kalwat  kl. VII a
III miejsce  - Jakub Bartkiewicz  kl. VIII a
Wyróżnienie  -  Maciej Majka  kl. VIII c
Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!
Jury Konkursu:
Agnieszka Nowak
Krystyna Banasik-Gajos
...................................
Wyniki Konkursu dla uczniów klas VI-VIII w ramach XXIX Tygodnia Kultury Języka.
.............................
SUKCESY UCZNIÓW Z NOWIN W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
Przedmiotowe konkursy kuratoryjne to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich  biorą udział uczniowie szkół podstawowych. W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach  osiągnęli ogromne sukcesy, doskonale poradzili sobie z wyzwaniami trzech etapów konkursowych.
  • Krzysztof Adamczyk i Jan Wamej zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Fizyki.
  • Maciej Majka został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki.
  • Piotr Szczepanik został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
  • Lena Bartkiewicz, Zofia Molenda, Maciej Niziołek, Jan Skowronek, Jan Wamej, Jan Wójcik,  Emilia Zatorska, Katarzyna Zwierzchowska zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu  Przedmiotowego z Języka Niemieckiego.
Laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani do wybranej szkoły ponadpodstawowej  niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów, a finaliści w procesie rekrutacji otrzymują punkty  dodatkowe. Gratulujemy sukcesów!!!
................................
Uczniowie naszej szkoły brali udział w wojewódzkim konkursie plastycznym, którego zadaniem było wykonanie projektu kartki pocztowej poświęconej tematyce Żołnierzy Wyklętych. Celem konkursu było popularyzowanie i upowszechnienie wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak również edukacja historyczna poprzez artystyczną formę wyrazu. Organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach, a współorganizatorem Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
Wśród wielu uczestników, z naszej szkoły wyłoniono 4 laureatów i 3 osoby wyróżnione. Uroczystość wręczenia nagród oraz prezentacja prac odbyła się 2 czerwca w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Oto zwycięzcy:
I miejsce: Karol Bzymek (5b)
II miejsce: Szymon Sołtys (6a) i Filip Odziemek (7d)
III miejsce: Jakub Michalak (6c)
Wyróżnienia:
Zofia Petelicka (6a)
Wiktor Skrzyniarz (4a)
Alan Tkacz (6e)
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Ewelina Kasza, Anna Pędzich
............................
Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2021 r.

Rok szkolny 2019/20
................................
2 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie klas piątych i szóstych.
Celem konkursu było:
·         doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 - 1989);
·         popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej;
·         Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji historii, w tym kultury języka polskiego.
Uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% punktów mają szansę, aby spróbować swoich sił w etapie wojewódzkim. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
....................................
Wyróżnienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ogłoszonym przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
......................................
 
W dniu 13.12.2019 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej "PIONIER" organizowanej przez Instytut Rozwoju Nauki. Celem konkursu jest promowanie osób interesujących się naukami biologicznymi, rozwijanie zainteresowań poznawczych, ukazywanie biologii jako nauki interdyscyplinarnej, jak również rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Swoją wiedzę mogli również sprawdzić młodsi - uczniowie klas czwartych rozwiązując test z zakresu przyrody. Każdy uczestnik olimpiady otrzyma dyplom uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Na wyniki musimy poczekać do końca stycznia 2020 r.
Rok szkolny2018/19
.........................................
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w naszej szkole  Konkurs Poezji Patriotycznej Moja Ojczyzna. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród uczniów  reprezentujących klasy IV-V zwyciężyła uczennica klasy IV d Julia Kopolovets, a drugie i trzecie miejsce przyznano kolejno - Jakubowi  Kumańskiemu z klasy IV b i Mai Lech z klasy V a. W kategorii klas VI-VIII pierwsze miejsce przyznano Amelii  Szymkiewicz z klasy VII a, drugie - Zuzannie Wojsie z VIII b oraz  Maciejowi Bątorowi z VII c, zaś na trzecim miejscu uplasowały się uczennice - Natasza Kasprzycka z VI c i Natalia Żelezik z VIII d.
Wszyscy uczestnicy konkursu z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem  wygłaszali wiersze polskich poetów traktujące o urodzie ojczystego  krajobrazu, miłości do Ojczyzny i działaniach podejmowanych dla  odzyskania niepodległości. Recytacje  poruszyły czułe struny uczuć  słuchających, wzbudziły ich zachwyt i autentyczny aplauz. Ta lekcja  pięknego słowa stała się także lekcją chwytającego za serce patriotyzmu. Nagrodami w konkursie były książki ufundowane przez Panią Dyrektor oraz pamiątkowe dyplomy.
Nauczyciele języka polskiego
 
Uczennica klasy VII c - Wiktoria Basiak- zdobyła wyróżnienie w Konkursie Pieśni i Piosenki Niepodległościowej, organizowanego w ramach Festynu Edukacyjno-Historycznego „Leśną Drogą Ku Niepodległości” Organizatorami konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, których założeniem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Konkurs odbył się 11.10.2018 r. w Kijach.
......................................
XII edycja konkursu "Bezpieczeństwo na Piątkę"
9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach z klas V wzięli udział w XII Edycji Konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę” na szczeblu powiatowym. Konkurs obejmował przygotowanie makiety nt. „Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”, testy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pokonanie wyznaczonego toru przeszkód. Na tym etapie naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy Vd: Michał Pypeć, Filip Antoniak oraz Maciej Krzywdziński, którzy wywalczyli I- miejsce i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.
Finał etapu wojewódzkiego odbył się 16 listopada i obejmował wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, prace plastyczne oraz prezentacje na temat „Jaka jest moja szkoła – zagrożenia występujące na jej terenie oraz propozycje rozwiązań, mogących wpłynąć na ich ograniczenie”. Do tego etapu mocno zaangażowali się uczniowie klasy V c, którzy również w nim uczestniczyli jako grupa, która przygotowała ciekawe hasłe, rymowanki, transparenty oraz wykazała się umiejętnością kibicowania fair-play, a szkołę reprezentowali: Michał Pypeć, Filip Antoniak oraz Piotr Szczepanik, którzy zajęli II – miejsce.
Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.
.....................................
Gminny  Konkurs  Matematyczny
W dniu 28 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla klas V i VI szkół podstawowych z Gminy Sitkówka-Nowiny. W 20 edycji  tego konkursu wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej w Bolechowicach, Kowali i Nowinach, łącznie 33 osoby. Zadania były rozwiązywane w zespołach trzyosobowych.
 
Osiągnięcia klas V:
1 miejsce klasa V b z Nowin,
2 miejsce klasa V z Bolechowic,
3 miejsce klasa V c z Nowin.
 
Osiągnięcia klas VI:
1 miejsce klasa VI c z Nowin,
2 miejsce klasa VI a z Nowin,
3 miejsce klasa VI b z Nowin.
Gratulujemy uzyskanych wyników.
 
Nauczyciele matematyki z Gminy Sitkówka-Nowiny
.....................................
21 marca 2019 roku odbył się w naszej szkole jak co rok międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny". Uczniowie rozwiązywali test złożony z zadań o różnym stopniu trudności w kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin i Kadet. Pod koniec maja otrzymaliśmy informację o wynikach i miło nam poinformować, że sześć osób uzyskało wyróżnienie. Są to:
- w kategorii Maluch
Gołuzd Franciszek – kl. 4b
Kempa Milena – kl. 4e
Żurawek Alan – kl. 4b
- w kategorii Beniamin
Adamczyk Krzysztof – kl. 6c
Wierzbicki Karol – kl.6a
- w kategorii Kadet
Korba Jan – kl. 7c
Aktualizacja: lipiec 2022 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści