Logopeda - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Logopeda

Logopeda, pedagog specjalny
mgr Justyna Golmento-Bobrowska
.....................................................
Zajęcia logopedyczne
Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jego rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny, a następnie przedszkola i szkoły. Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę czytania i pisania. Dlatego należy starać się, by zaburzenie mowy zostało jak najszybciej usunięte.

Logopeda to terapeuta mowy, który:
·  wykona diagnozę logopedyczną;
·  usprawni motorykę aparatu artykulacyjnego;
·  nauczy dziecko prawidłowo połykać, oddychać;
·  nauczy dziecko prawidłowo artykułować wszystkie głoski języka polskiego;
·  nauczy prawidłowo różnicować dźwięki do siebie podobne;
·  pomoże dziecku przezwyciężyć niepłynność mowy;
·  zapewni miłą i bezpieczną atmosferę w trakcie logoterapii
 
Terapią logopedyczną w szkole zajmuje się mgr Justyna Golmento-Bobrowska. Zajęcia odbywają się na I piętrze szkoły – pokój nr 23.
 
Współpraca z rodzicami:
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń, jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania rodziców dotyczące prowadzonej terapii.

Godziny pracy:
Poniedziałek 9:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 12:30
Środa  9:00 - 14:00
Czwartek  9:00 - 13:30
Piątek 8:00 - 12:00
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści