Młody badmintonista - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Młody badmintonista

Projekty
...................................................
Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego o profilu badminton dla kl. IV – VI „Młody Badmintonista”
w Szkole Podstawowej w Nowinach
 
Wstęp
Ruch  przynosi szereg korzystnych zmian fizjologiczno -funkcjonalnych w organizmie młodego człowieka. Ćwiczyć może każdy i w każdym wieku można rozpocząć naukę gry w badmintona. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej, zwłaszcza, że ruch stanowi jeden z najważniejszych czynników w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. Jest podstawą rozwoju kierunkowych uzdolnień sportowych. Ćwicząc hartujemy ciało, wzmacniamy mięśnie i stawy, doskonalimy układ krążenia i oddychania. Umiejętność ćwiczenia zwiększa nasze zdrowie, samopoczucie. Uzasadnienie celowości nauczania ćwiczenia poprzez uprawianie badmintona dzieci stanowi troskę o ich zdrowie, właściwe wychowanie obywatelskie i odpowiedzialność za zdrowie i życie innych, zapewnienie możliwości form rekreacji, a w razie potrzeby i rehabilitacji. Wymieniony wyżej walory umiejętności gry w badmintona, a także zwiększająca się liczba boisk do badmintona w salach sportowych, skłaniają do podejmowania intensywnych działań o zapewnienie każdemu dziecku możliwości jej posiadania.
 
2. Koncepcja i ogólna charakterystyka innowacji pedagogicznej.
 
Powodem napisania tej innowacji pedagogicznej jest brak treści zawierających elementy nauki gry w badmintona w  programach nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI.  Innowacja pedagogiczna ma na celu wdrożenie treści z wychowania fizycznego ukierunkowane na naukę gry w badmintona w klasach IV – VI. W innowacji oprócz treści zawartych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla nauczania  w szkole podstawowej znajdują się dodatkowe, specjalistyczne treści kształcenia charakterystyczne dla nauki gry w badmintona.
 
Zasady oceniania i promowania uczniów zgodne są ze szkolnym systemem oceniania. Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu w klasie IV to 3 godziny lekcyjne tygodniowo  na sali gimnastycznej. W klasie V i VI – 4 – 5  godzin tygodniowo zajęć na kortach badmintonowych. Zajęcia będą odbywać się na sali gimnastycznej z kortami.
 
 
3. Cele ogólne
 
Poznawanie przez uczniów świata, ludzi i samego siebie poprzez formę ruchową jaką jest badminton rozumiany jaki wychowanie i kształtowanie postaw i nawyków ucznia takich jak: odpowiedzialność za siebie i innych, panowanie nad emocjami, poczucie własnej wartości. Nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych wpływających na zdolności motoryczne, które będą niezbędne do rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego.

 
3.1 Cele edukacyjne:
 
·         Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
·         Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów,
·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
·         Rozwijanie zainteresowań oraz eksponowanie uzdolnień ruchowych w grze w badmintona,
·         Wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiania badmintona,
·         Zdobycie wiadomości jak bezpiecznie korzystać z gry w badmintona,
·         Hartowanie organizmu i zapobieganie wadom postawy.
·         Rozwój zainteresowań,
·         Możliwość odkrywania swoich talentów,
·         Pożyteczne spędzanie czasu,
·         Możliwość samorealizacji,
·         Twórczy rozwój,
·         Szansa dla wszystkich uczniów,
·         Realizacja swoich pasji,
·         Zaszczepienie pasji uczniom,
·         Satysfakcja i zadowolenie z pracy.
 
 
3.2.   Cele wychowawcze:
 
·         Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia,
·         Kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej,
·         Kształtowanie pozytywnych postaw wobec dążenia do osiągnięcia sukcesu i zwycięstwa w oparciu o poszanowanie przeciwnika,
·         Kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów,
·         Kształtowanie wrażliwości i zrozumienia dla możliwości i ograniczeń innych,
·         Kształtowanie potrzeby i umiejętności udzielania pomocy i wsparcia innym,
·         Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz samokontroli i samooceny osiągnięć.
·         Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie gry na korcie,
·         Tworzenie warunków do kształtowania nawyków zdrowego stylu życia.
 
 
3.3.  Zadania i szanse dla  szkoły:
 
·         Zapewnienie warunków do prowadzenia nauki gry w badmintona oraz wykwalifikowanej kadry nauczycieli,
·         Tworzenie warunków do doskonalenia umiejętności gry w badmintona i podnoszenia sprawności psychofizycznej uczniów.
·         Wyższa jakość,
·         Poszerzenie oferty edukacyjnej,
·         Lepsza współpraca z rodzicami i środowiskiem,
·         Pozyskiwanie partnerów i sojuszników,
·         Promocja szkoły i gminy,
·         Przykłady dobrej praktyki
 
 
3.4. Cele sportowe:
 
·        Lekcje mają zapewnić dzieciom o różnych zdolnościach doznanie pozytywnych wrażeń dotyczących badmintona oraz możliwość odnoszenia sukcesu.
·        Każda lekcja łączy ćwiczenia fizyczne z nabywaniem podstawowych elementów techniki badmintona
·        Obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu badmintona;
·        Zapewnia początkującym na każdym poziomie umiejętności pierwsze pozytywne doświadczenie z badmintonem.  
·        Wszechstronny rozwój cech motoryki i koordynacji ruchowej,
·        Systematyczność uczestnictwa w zajęciach treningowych,
·        Nauka i doskonalenie elementów technicznych w zakresie gry w badmintona,
·        Kształtowanie zasad „fair play”
.        Kształcenie sportowo uzdolnione dzieci i przygotowanie ich na starty w zawodach i turniejach.
.....................................................
I WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BADMINTONIE
Dnia 09.03.2016 r. nasza szkoła uczestniczyła w I Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Badmintonie. Turniej organizowany w ramach Projektu Innowacyjnego z Badmintona ,,Młody Badmintonista”, cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów z całego województwa świętokrzyskiego. Naszą szkołę reprezentowali zawodnicy w składzie: Weronika Jaworska, Maja Mroczek, Olgierd Wertka, Bartłomiej Łyczek. Wysoki poziom turnieju w ocenie trenerów – koordynatorów projektu pana Zbigniewa Wojciechowskiego oraz Jarosława Suwały zmusił zawodników do gry na najwyższym poziomie. Niemniej jednak oprócz ogromnego zmęczenia uśmiech na twarzach zawodników oraz sportowa rywalizacja towarzyszyła ,,młodym badmintonistom” do samego końca mistrzostw. Podczas turnieju wyróżnieni zostali zawodnicy z naszej szkoły tj. Maja Mroczek oraz Bartłomiej Łyczek zajmując w swoich kategoriach piąte miejsce w województwie. Kolejne Mistrzostwa Wojewódzkie w Badmintonie będą organizowane już wkrótce, gdzie na pewno nie zabraknie naszej szkoły z Nowin.
 
                                                                                                                                 Ze sportowym pozdrowieniem: Szymon Ubożak
....................................................
POWIATOWY TURNIEJ BADMINTONA W MORAWICY.
W dniach 19.04 oraz 28.04 2016 r. ,,Młodzi Badmintoniści” ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich  w Nowinach uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Badmintona, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Morawicy. Nasi zawodnicy tak jak na poprzednich turniejach zaprezentowali się z bardzo dobrej strony oraz zdobyli kolejne doświadczenie techniczno – taktyczne, które pozwoli na podnoszenie umiejętności gry w badmintona. Szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Olgierd Wertka, Antoni Bąbel, Maciej Gwizd, Jakub Topór, Oskar Przeworski, Maja Mroczek, Weronika Jaworska, Magdalena Matysik. Kolejny turniej już w przyszłym roku szkolnym, na którym na pewno nie zabraknie naszych ,,młodych badmintonistów”.
....................................................
EKCJA POKAZOWA Z BADMINTONA.
W ramach projektu „Młody badmintonista”, który od września 2015 roku jest realizowany w naszej szkole odbyła się lekcja pokazowa, na którą instruktor Szymon Ubożak zaprosił uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Maciejem Świtem. Uczniowie naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi poznali zasady i technikę gry w badmintona, wspólnie uczestniczyli w grach i zabawach mających na celu integrację i praktyczne wykorzystanie przekazanej wiedzy na temat tej dyscypliny sportu. Kolejne lekcje już na początku przyszłego roku szkolnego!!!
Szymon Ubożak
...................................................
Świętokrzyski Dzień Badmintona
,,Wielkie Granie w Badminton”, tak można nazwać dzień w którym nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowinach brali udział w akcji organizowanej przez Świętokrzyski Związek Badmintona oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Dnia 25 listopada uczniowie z klas I –VI od samego rana uczestniczyli w grach i zabawach związanych z badmintonem, tj. ,,kolorowe odbijanie z balonem”, ,,bitwa na lotki”, ,,zakręcony slalom”, ,,mini turniej klasowy”. Uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia oraz gry i zabawy. Łączna liczba uczestników biorąca udział w Wielkim Graniu w Badmintona to 385 uczniów oraz 25 nauczycieli naszej szkoły. Celem akcji jest niewątpliwie popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, która powoli zaskarbia sobie coraz większą liczbę zwolenników badmintona.  
                                                                                    Ze sportowym pozdrowieniem: Adrianna Tarach, Szymon Ubożak
......................................
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy był organizatorem turnieju badmintonowego organizowanego w Zagnańsku. Uczniowie szkół podstawowych z całego województwa rywalizowali w grach singlowych i deblowych. Nasza szkoła również wzięła udział w turnieju zdobywając kolejne doświadczenie. Szkołę w turnieju reprezentowali: Maja Mroczek, Weronika Jaworska, Olgierd Wertka, Filip Rozborski. Niestety naszym zawodnikom nie udało się awansować do fazy pucharowej, kończąc rywalizację na meczach w grupie.
Adriana Tarach,  Szymon Ubożak
....................................
W Zagnańsku odbył się Finał Wojewódzkich zawodów drużynowych w Turnieju Badmintona. Nasi uczniowie (Weronika Jaworska, Maja Mroczek, Olgierd Wertka, Kacper Czyżkowski) po raz kolejny wzięli w nim udział. Uczniowie z całego Województwa rywalizowali w grach singlowych i deblowych. Naszym uczniom nie udało się awansować do fazy pucharowej, ale zdobyli kolejne doświadczenie.
Adriana Tarach, Szymon Ubożak
...................................
W dniu 11.12.2019 r. w Piekoszowie odbyła się Świętokrzyska Liga Badmintona Szkół Podstawowych. W turnieju wzięły udział drużyny z czterech szkół: Piekoszowa, Morawicy, Chęcin i Nowin. Z naszej szkoły brało udział 10 uczniów z klas III-VIII. W kategorii wiekowej chłopców IV-VIII - III miejsce zajął Olgierd Wertka z klasy VIIIa.
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści