Poznaj swoją okolicę - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Poznaj swoją okolicę

Projekty
Poznaj swoją okolicę
............................................
W  ramach projektu edukacyjnego „Poznaj swoją okolicę” uczniowie klas 7a i 7c wybrali się z wizytą do Geoparku Świętokrzyskiego, który w roku 2021 został przyjęty do sieci Światowych Geoparków Unesco. Podczas zajęć młodzież wzięła udział w grze geologicznej, która polegała na aktywnym poszukiwaniu odpowiedzi ukrytych w różnych miejscach Centrum Geoedukacji i na dachu Ogrodu Doświadczeń. Uczniowie uczestniczyli również w interaktywnej wystawie „Galeria Ziemi”, w kapsule obejrzeli film 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”. Na zakończenie pan Michał Poros zabrał nas na wycieczkę po rezerwacie przyrody „Wietrznia”, który znajduje się na obszarze dawnego wyrobiska skał wapiennych i dolomitu. Uczniowie mieli okazję zadawać pytania dotyczące nazw skał, które znaleźli na terenie ścieżki edukacyjnej. Podczas spaceru podziwiali panoramę Gór Świętokrzyskich.
............................
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 były realizowane działania w ramach projektu edukacyjnego Poznaj swoją okolicę. Uczniowie klas 7a i 7c byli z wizytą w Geoparku Świętokrzyskim, który w roku 2021 znalazł się w sieci Światowych Geoparków Unesco. Celem projektu było rozwijanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania, poszerzanie wiedzy o kulturze, historii i geologii własnego regionu, doskonalenie współpracy w grupie i umiejętności selekcji informacji z różnych źródeł. Młodzież zbierała informacje dotyczące miejsca swojego zamieszkania, przygotowywała prezentacje multimedialne, foldery, filmy oraz zdjęcia. W ramach tych samodzielnych działań została podzielona na trzy grupy o różnych obszarach zainteresowań: grupa I: dziedzictwo geologiczne, grupa II: dziedzictwo historyczne, grupa III: dziedzictwo kulturowe.
 
Z wytworami prac uczniowie zapoznawali się na godzinach wychowawczych oraz historii, a w Izbie Pamięci Narodowej w naszej szkole można obejrzeć własnoręcznie wykonaną przez jedną z grup księgę z najciekawszymi obiektami naszego regionu. Podczas realizacji projektu swoją radą i pomocą uczniom służył pan Adam Pepasiński. Siódmoklasiści zdobyli nie tylko nowe doświadczenie, umiejętności, ale udało się rozbudzić w nich także zainteresowanie historią własnego miejsca zamieszkania.

Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści