Rok 2015/16 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2015/16

Organizacje szkolne > Szkolny Klub Bezp.

.....................................................................
Szkolny Klub Bezpieczeństwa

.........................................................
Dnia 12 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach założony został Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Opiekunami klubu są: Edyta Szwed, Adriana Tarach i Justyna Golmento – Bobrowska.
Celem klubu jest:
1. Realizacja w różnych formach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa,
2. Organizacja konkursów,
3. Gry i filmy edukacyjne o bezpieczeństwie,
4. Organizacja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci,
5. Aktywna współpraca z różnymi instytucjami,
6. Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze,
7. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
8. Zajęcia z zasad bezpiecznego zachowania podczas podróży, wypoczynku letniego i zimowego,
9. Artystyczne przekazywanie treści dotyczących bezpieczeństwa.

Hasło przewodnie SKB brzmi: "MY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZNAMY I NA CO DZIEŃ PRZESTRZEGAMY"
....................................................
„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”
Szkoła Podstawowa w Nowinach przystąpiła do programu profilaktyczno-prewencyjnego pn. „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY”, którego patronem jest Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Świętokrzyski. Program realizowany jest w klasach I – III, w ramach tygodniowego rozkładu zajęć kształcenia zintegrowanego przy współpracy wychowawców, rodziców i funkcjonariuszy policji. Jednym z ważnych elementów tego programu jest zwrócenie uwagi uczniów na czas wolny spędzany poza domem lub szkołą, uwrażliwienie ich na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do zabawy: w lesie, nad wodą, podwórku czy boisku szkolnym. Zawiera również treści związane z bezpieczeństwem w szkole oraz w ruchu drogowym.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa   
....................................................
 
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.
 
17.09.2015 r. policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podinspektor Anna Zielińska-Brudek oraz sierżant sztabowy Robert Nyga w ramach akcji „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY” spotkali się z pierwszoklasistami. Celem spotkania było podniesienie świadomości dzieci o zagrożeniach na drodze, jak również udzielenie im cennych porad i wskazówek jak unikać niebezpieczeństw. Policjanci poinformowali najmłodszych jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły jako pieszy czy pasażer. Przypomnieli także o obowiązku noszenia elementów odblaskowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy piesi, którzy po zmierzchu, poza terenem zabudowanym poruszają się po drodze zobowiązani są używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego), opisując jak ważne jest ich używanie by na drodze być widocznym.Pierwszaki pilnie uczestniczyły w spotkaniu, były zainteresowane przekazywanymi informacjami i chętnie prezentowały jak należy używać odblasków. Na koniec spotkania opiekunowie SKB ogłosili konkurs plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”, na który należy wykonać dowolną techniką pracę dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drogach oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych.
 
 Opiekunowie SKB
.....................................................
NOSZĘ ODBLASKI – JESTEM BEZPIECZNY.
W ramach programu profilaktyczno - prewencyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY” każdy pierwszoklasista otrzymał opaskę odblaskową. Element, który w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo pieszego, wręczyli uczniom opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. Opiekunowie SKB zachęcali do ich noszenia i obrazowali jak ważne jest ich używanie w drodze do szkoły szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym, gdy widoczność na drogach jest ograniczona, a szybko zapadający zmrok powoduje ryzyko dodatkowych potrąceń pieszych. Dlatego, aby zadbać o własne bezpieczeństwo uczestnicy ruchu drogowego powinni stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:
- upewnić się, czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię,
- przekraczać jezdnię tylko w miejscach dozwolonych,
- nie wbiegać na jezdnię wprost pod jadący pojazd,
- przechodząc przez jezdnię nie zwalniać lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby,
- nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody.
Pamiętajmy! Odblaski są ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo. Dzięki nim kierowca widzi pieszego czy rowerzystę z odległości nawet 150 metrów, dlatego też bardzo ważne jest umieszczanie odblasku na ubraniu w sposób widoczny dla kierujących.
Opiekunowie SKB
.....................................................................
„Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”.
12 listopada 2015 r. odbył się apel podsumowujący konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”. Dzieci wykonały prace, które były artystyczną wypowiedzią na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do i ze szkoły.
Celem konkursu było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Uświadomienie uczniom potrzeby poznania 
i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły. Zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uświadomienie konieczności noszenia elementów odblaskowych, według obowiązującej ustawy o obowiązku noszeniu odblasków.
Komisja w składzie dyrektor Pani Joanna Wojcieszyńska, wicedyrektor Pani Elżbieta Rachwał, opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa (Edyta Szwed, Adriana Tarach, Justyna Golmento–Bobrowska) spośród 90 prac wyłoniła 10 laureatów konkursu:
 
- Gabriela Zabłocka I a,
- Zofia Petelicka I a,
- Erika Gervasi I c,
- Oliwier Podczasiak II a,
- Anna Kozieł II a,
- Julia Szeląg II a,
- Gabriela Malarczyk II a,
- Amelia Bielecka II a,
- Przeniosło Katarzyna II b,
- Natasza Kasprzycka III c.
 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe – bajki dla dzieci, zestawy długopisów, odblaski oraz dyplomy.
Wyróżniono również 17 uczniów, którzy otrzymali książeczki oraz odblaski. Klasy, które najaktywniej wzięły udział w konkursie – Ib, Ic, IIa i IIc, otrzymały pamiątkowe dyplomy, a uczniowie odblaski.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za aktywny udział w konkursie oraz Pani dyrektor za ufundowanie nagród.
  
Organizatorzy: Szkolny Klub Bezpieczeństwa
.........................................................
KOT W WIELKIM MIEŚCIE”
Na zaproszenie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w czwartek 12 listopada 2015 r. do Szkoły Podstawowej w Nowinach przyjechał teatr Kalejdoskop z Rybnika, który zaprezentował dla uczniów klas I-III przedstawienie pt. „Kot w wielkim mieście”.
Bajka dotyczyła bezpieczeństwa na drodze i przestrzegała przed innymi zagrożeniami, m.in. kontaktami z nieznanymi osobami. Treści zawarte w przedstawieniu miały na celu wykształcenie właściwego nawyku zachowania się w ruchu drogowym oraz utrwalenie podstawowych zasad poruszania się po drogach.
...................................................
Wizyta Policji na wywiadówce.
W poniedziałek i wtorek, tj. 16, 17 listopada 2015 r. na zaproszenie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa, w ramach szkolnej wywiadówki Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Kielcach spotkali się z rodzicami uczniów. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na drogach, a także obowiązek używania elementów odblaskowych zarówno przez dzieci jak i dorosłych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność na drogach jest mocno ograniczona. Podkreślali, że dzieci bardzo często powielają zachowania dorosłych. To w jaki sposób radzą sobie ze stresem, czy jaką kulturę jazdy w ruchu drogowym prezentują. Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć film i spoty profilaktyczne obrazujące brawurę i lekkomyślność kierowców prowadzącą do wielu tragedii na drodze.
Spotkanie to było także okazją do przekazania rodzicom różnego rodzaju materiałów profilaktycznych, jak choćby kodeksów pieszego i młodego rowerzysty. Zebranie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
.....................................................
 
"Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty" – Szkolna Rada Bezpieczeństwa.
 
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyczno- prewencyjnego pt." Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty", który realizowany jest pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiej Komendy Policji, a jego adresatami są przede wszystkim uczniowie klas I-III oraz ich rodzice i nauczyciele.
 
Cele główne programu:
 
- Ograniczenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci (każdy wynik pozytywny będzie zadowalający).
 
- Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w zakresie umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym.
 
Cele pośrednie programu:
 
- Pogłębienie poziomu specjalistycznej wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz sposobów udzielania im pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia.
 
- Aktywizacja rodziców i nauczycieli do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i zainicjowanie powstawania w szkołach Rad Bezpieczeństwa.
 
- Maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie dojścia lub dojazdu do i ze szkoły, na wycieczkach i innych formach komunikacji.
 
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw w szkole i na podwórku. Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania wobec osób obcych.
 
- Utrwalenie w świadomości rodziców i dzieci konieczności noszenia elementów odblaskowych.
 
- Przybliżenie dzieciom pracy i roli Policji - kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta.
 
- Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji.
 
 
Jest bardzo ważne, aby wszyscy dorośli podjęli wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci, wymagających w ruchu drogowym szczególnej opieki i troski, dlatego powołano Szkolną Radę Bezpieczeństwa, w skład której wchodzą:
 
Zastępca wójta: p. Łukasz Barwinek
 
Zastępca dyrektora: p. Elżbieta Rachwał
 
Nauczyciele:
 
p. Edyta Szwed
 
p. Adriana Tarach
 
p. Justyna Golmento - Bobrowska
 
Rodzice:
 
p. Ewelina Kamińska
 
p. Przemysław Giełżecki
 
 
Celem utworzonej Szkolnej Rady Bezpieczeństwa jest:
 
- poprawa bezpieczeństwa w szkole i w jej okolicach,
 
- zacieśnienie współpracy na poziomie – Szkoła – Rodzice – Policja,
 
- poprawa bezpieczeństwa dzieci,
 
- promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw społecznych.
 
                                                                        
.....................................................
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
                                                 
W piątek 27 listopada 2015 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadziła Maja Adamczyk - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Kielce oraz Marcin Fornalski - ratownik medyczny z firmy BHP Taem.
 
Dzieci uczestniczące w spotkaniu zdobyły niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przytomnej oraz nieprzytomnej. Tematyka obejmowała także naukę sprawdzania funkcji życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej i resuscytację krążeniowo – oddechową. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia alarmowych numerów telefonów oraz poćwiczyć wzywanie pogotowia ratunkowego. Największą atrakcją dla uczniów były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział w spotkaniu.
 
 
Opiekunowie SKB
.....................................................
Opiekunowie SKB przy współpracy z panią Moniką Domańska, nauczycielką języka polskiego przeprowadziło w szkole konkurs, którego organizatorem było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Drogowego. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-tych, których zadaniem było w pierwszej części, wypełnienie ankiety na temat używania przez uczniów urządzeń do bezpiecznej jazdy w samochodzie. Druga część polegała na wymyśleniu hasła zachęcającego kolegów i koleżanki do jazdy w fotelikach do osiągnięcia 150 cm wzrostu. Dzieci biorące udział w konkursie wymyśliły wiele ciekawych propozycji. Zadbały również o oprawę plastyczną swoich haseł. Komisja konkursowa wyłoniła jedno zwycięskie, którego autorem była Nikola Lasocka. Wyróżnienie otrzymali Dawid Król, Aleksandra Feldman, Maja Piskorz, Wiktor Wypych, Olgierd Wertka, Laura Dalle-Mulle, Amelia Kulka.
...................................................
 
SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
 
Uczniowie naszej szkoły brali udział w  II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”. Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w Warszawie.
 
Na konkurs nadesłano prace ze szkół podstawowych z jedenastu województw. Komisja spośród tak wielu dziecięcych prac, wykonanych różnorodnymi technikami dokonała wyboru najlepszych.
 
W kategorii klas I – III uczennice naszej szkoły zajęły trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienie.
 
I miejsce - Amelia Bielecka kl. II a
 
II miejsce - Zofia Petelicka kl. I a
 
III miejsce - Erika Gervasi kl. I c
 
Wyróżnienie - Natasza Kasprzycka kl. III c
 
Bardzo dziękujemy organizatorom oraz gratulujemy zwycięzcom.
 
                                                       Szkolni organizatorzy: Edyta Szwed, Adriana Tarach, Justyna Golmento-Bobrowska
...................................................
„Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112”
11 lutego 2016 r. w ramach „Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112” funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach sierżant Joanna Żelezik odwiedziła naszą szkołę. W trakcie spotkania z klasami I-III policjantka przybliżyła charakterystykę numeru 112. Opowiedziała do czego on służy, w jakich sytuacjach należy pod niego dzwonić oraz jakie informacje należy podawać dyspozytorowi. Dzieci dowiedziały się również, jakie konsekwencje mogą wyniknąć jeżeli ktoś zrobi sobie żarty i zgłosi fałszywą interwencję.
Na koniec spotkania uczniowie wypełnili test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aby przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a tym samym zminimalizować liczbę zdarzeń drogowych. Do akcji, związanej z poprawą bezpieczeństwa naszych uczniów w ruchu drogowym, przyłączył się Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach, który ufundował dzieciom odblaskowe zawieszki.
 
                                                                                                                                      Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa
.....................................................
Mamy laureatów konkursu Powiatowego.
5 maja 2016 roku został rozstrzygnięty powiatowy etap 18 edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Spośród 238 prac, które były oceniane wybrano 20 najlepszych. Wśród nich były laureatki z naszej szkoły. W kategorii klas I-III - Zosia Petelicka z klasy I a, klas IV-VI - Laura Dalle Mulle z IV b. Prace naszych uczennic zostały zakwalifikowane do dalszego etapu na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                                                                 Opiekunowie SKB


...................................................
Karta Rowerowa w naszej szkole.
Dnia 17.06.2016 r. odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową. Na prośbę Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa oraz Pani Małgorzaty Kościeleckiej funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadzili egzamin praktyczny, który został poprzedzony przypomnieniem podstawowych zasad poruszania się rowerzystów po drogach publicznych. Egzamin zakończył się pozytywnie dla wszystkich zdających dzieci z klas IV i VI.
 
Szkolny Klub Bezpieczeństwa oraz Pani Małgorzata Kościelecka
....................................................
Znam Zasady Bezpieczeństwa.
W poniedziałek 20 czerwca odbył się turniej dla klas trzecich „Znam zasady bezpieczeństwa”. Celem turnieju było utrwalenie znajomości elementarnych przepisów ruchu drogowego oraz zasad zachowania się na drogach (w terenie zabudowanym i niezabudowanym, w dużym ruchu ulicznym, na przejściach dla pieszych, itp.). Określenie poziomu przygotowania dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie zmagali się z konkurencjami sportowymi połączonymi z teoretycznymi pytaniami związanymi z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci dzielnie walczyły. Wykazały się dużą wiedzą. Zwyciężyła klasa III a, drugie miejsce zajęła klasa III b, a trzecie zajęła klasa III c.
Szkolny Klub Bezpieczeństwa
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści