Rok 2016/17 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2016/17

Organizacje szkolne > Klub 4H

Symbol Klubu 4H, wg. pomysłu O. M. Bensona

Klub 4H przy Szkole Podstawowej w Nowinach został założony 28.V.2008 r. Obecnie liczy około 50 osób z klas IV-VI.
Emblematem 4H jest czterolistna koniczyna z literk
ą H umieszczoną na każdym listku. Litery na emblemacie oznaczają: Głowę, Serce, Ręce i Zdrowie (z angielskiego: Head, Heart, Hands, Health).
Praca klubu 4H pomaga młodym ludziom doskonalić:
owę - żeby uczyli się myślpodejmować decyzję, rozumieli dlaczego rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej i zdobywali wciąż nową, cenną wiedzę;
Serce
- żeby przejawiali troskę o dobro innych, przyjmowali na siebie odpowiedzialność obywateli kraju, byli w stanie określić jakie wartości i postawy będą kultywować w życiu i uczyli się współpracować z innymi;
R
ęce - żeby zdobywali nowe umiejętności i ulepszali te, które już posiadają, odczuwali dumę z wykonywanej pracy i szanowali wysiłek innych;
Zdrowie
- żeby żyli zdrowo, troszcząc się o dobre samopoczucie własne i innych, korzystając konstruktywnie z czasu wolnego.

Barwy 4H
to zieleń i biel. Zieleń koniczynki przedstawia życie, czas wiosny i młodości. Biel symbolizuje czystość.
Hasło 4H: "Uczyć się działając - zdobywanie nowych umiejętności i pogłębianie wiedzy".

Opiekunami Klubu 4H są
: Bogumiła Kowalczyk, Dorota Świtowska, Agata Rogozińska, Agata Giełżecka, Adam Pepasiński, Mirosław Sikora.

..................................................
Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2016/17 nasz Klub 4H wzbogacił się o własne koszulki, które służyć nam będą podczas różnorodnych występów naszych klubowiczów. Projekt tych pięknych koszulek został wykonany w pracowni komputerowej przez naszych uczniów, tj. Gabrielę Majchrzyk, Paulinę Walasek, Jakuba Przeniosło pod kierunkiem nauczyciela informatyki, p. Mirosława Sikory. Sponsorem zakupu koszulek i ich profesjonalnego nadruku jest Pan Rafał Majchrzyk, któremu wszyscy członkowie Klubu 4H "Eko-żuczki" bardzo serdecznie dziękują. Pragniemy dodać, że koszulka ta została wyróżniona w Konkursie Wojewódzkim dla Klubów Edukacyjnych 4H pt. "Projekt, pomysł, inspiracja - nasza koszulka 4H".
.................................................................
ZARZĄD KLUBU 4H „EKO-ŻUCZKI” W ROKU SZKOLNYM 2016/17:

Prezydent: Kołomańska Zuzanna, klasa V b
Wiceprezydent: Januszko Magdalena, klasa V b
Sekretarz: Basiak Wiktoria, klasa V c
Skarbnik: Wito Kinga, klasa V c
.................................................................
Plan pracy Klubu 4H „Eko-żuczki” przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Klub 4H „Eko-żuczki” realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy  z kołami przyrodniczymi i Szkolnym Kołem PCK. Korzysta też z fachowej pomocy oferowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, referat Rolnictwa i Ochrony Przyrody Urzędu Gminy w Nowinach, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Centrum Geoedukacji Geoparku w Kielcach.
 
I. Akcje ekologiczne
1. Zbiórka makulatury w dwóch etapach (3-5 X 2016 r., kwiecień 2017 r.).
2. Pomoc w akcji sprzątania świata.
3. Udział w akcjach charytatywnych (w miarę możliwości i na miarę potrzeb).
II. Udział w konkursach
1. Udział w Wojewódzkim Konkursie organizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”.
2. Udział w wybranych konkursach organizowanych przez Wojewódzkiego Koordynatora Klubów 4H w województwie świętokrzyskim.
3. Propagowanie na terenie szkoły konkursów przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska organizowanych przez gminę, powiat.
4. Udział w szkolnych konkursach przyrodniczych, ekologicznych.
III. Wycieczki
1. Wyjazd do Krakowa na Dni Owada (maj/czerwiec 2017 roku).
2. Warsztaty w okolicznych rezerwatach geologicznych.
3. Udział w warsztatach i projektach organizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
4. Wyjazdy na lekcje i warsztaty organizowane przez Centrum Edukacji Geologicznej Geoparku w Kielcach.
IV. Udział w programie dydaktycznym organizowanym w ramach Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (szczegółowy plan działań będzie możliwy do przedstawienia po podpisaniu umowy  pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym, Urzędem Gminy w Nowinach i gminnymi placówkami oświatowymi).
V. Inne działania
1. Akademia z okazji Dnia Ziemi (kwiecień 2017 r.).
2. Udział w różnorodnych formach poznawania roli kamienia w gospodarce i kulturze Regionu Świętokrzyskiego.
3. Organizowanie spotkań i wystaw w naszej szkole we współpracy z Centrum Edukacji Geologicznej w Kielcach i Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
4. Stwarzanie  wszystkim uczniom naszej szkoły możliwości zdobywania turystycznych odznak przyrodniczych, ogólnopolskich, regionalnych, jubileuszowych, kolekcjonerskich.
5. Organizowanie wspólnie z Nadleśnictwem i Leśniczówką w Szewcach akcji zbierania sadzonek drzew leśnych, zalesień nieużytków.
6. Organizowanie dla członków Klubu, kół przyrodniczych, Klubu PCK okazjonalnych uroczystości, ognisk w plenerze itp.
VI. Udział w wybranych zajęciach zaproponowanych w programie obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.
..............................................
.............................................
W Nowinach inauguruje działalność Uniwersytet dla Dzieci i Młodzieży!!!
Swój jubileuszowy 50 rok istnienia Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach rozpoczęła w niezwykły sposób. Wspólnie z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych podpisała w dniu 12 X 2016 r. porozumienie z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie powołujące do życia w Gminie Sitkówka-Nowiny Uniwersytet dla Dzieci i Młodzieży.
....................................................
Dnia 2 grudnia 2016 roku z okazji Dnia Górnika oraz święta patronki wszystkich górników, św. Barbary, dzieci z koła teatralnego klas młodszych wraz z panią dyrektor Joanną Wojcieszyńską i wychowawcą Iwoną Sokołowską udały się do siedziby firmy Dickerhoff Polska w Nowinach. Więcej...
.....................................................
Nowiny, 13 stycznia 2017 r.
 
 „TAM, GDZIE SIĘ RUSZA” - SPRAWOZDANIE Z IV NOCY BIOLOGÓW
 
            „Zgłębiajcie wiedzę! Na tym wydziale nie zabłądzicie. Gdzie coś nie działa, to - fizyka. Gdzie coś czuć, to – chemia. Gdzie coś się rusza, to –  biologia.” Tak  gorąco z wysokości schodów zachęcał gości IV Nocy Biologów do wejścia do sal i laboratoriów Pan Rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak.
            Pana Rektora gorąco poparł Szef Świętokrzyskiej Drogówki Pan podinspektor Tomasz Sołtysik. „Nie bójcie się! Chcemy Was przekonać, że nas nie trzeba się bać nawet trzynastego w piątek”.
            My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach oraz ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach słuchaliśmy tych zaproszeń z wielką radością.
            Wsparci tak potężnymi zachętami ruszyliśmy w wielkim gronie Pasjonatów Biologii szukać tego, co nie działa, co czuć i co się rusza. Ruszyliśmy po staropolsku, ławą, do…. wind do nieba. Ruszyliśmy na ostatnie piętro do uczelnianego planetarium. Na miejscu już czekała spora kolejka. Na podobny do naszego pomysł rozpoczęcia nocnej przygody z biologią wpadło już wiele osób i grup. Czas oczekiwania na wejście do pomieszczenia planetarium umilaliśmy sobie oglądaniem niezwykle ciekawej, prawdziwie kosmicznej wystawy. Spore zainteresowanie budziły szczególnie: próbka pyłu księżycowego przywieziona w 1969 roku przez amerykańską wyprawę kosmiczną „Apollo” i bogata kolekcja meteorytów.
            Nareszcie otwarły się tak niecierpliwie oczekiwane „wrota do raju”. Mała sala wypełniła się bardzo szybko. Opiekun planetarium pan mgr Marcin Drabik rozpoczął wspólnie z zebranymi gwiezdną wędrówkę po niebie, planetach i gwiazdozbiorach. Przenosiliśmy się w błyskawicznym tempie z biegunów na równik. A wszystko – z wygodnej pozycji fotela. Ale prowadzący zajęcia upewniał nas, że zajęliśmy najwłaściwszą, godną astronoma pozycję. Astronomie bowiem według niego nie lubią za bardzo się przemęczać i chętnie pracują w nocy. Pomimo ciemności dostrzegliśmy, że każdy znajdował jakieś swoje ulubione gwiazdy. I to czasami nawet bardzo blisko.
            Potem z nieba zeszliśmy….. po schodach (trochę trudu nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Zresztą windy nieustannie pracowały) na ziemię, czyli na dolne piętra gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. A ponieważ ozdobą ziemi są rośliny, zainteresowaliśmy się wykładem Pani prof. dr. hab. Małgorzaty Jankowskiej-Błaszczuk pt.: „Jak rozsiewają się rośliny”. Zebrane przez Panią Profesor bardzo syntetycznie informacje, ilustrowane znakomicie przygotowaną prezentacją multimedialną zachwyciły nas i pobudziły do naprawdę poważnych refleksji nad wielką, wprost nieograniczoną pomysłowością świata przyrody tak troszczącego się o zachowanie gatunków, o przetrwanie.
            Czy rośliny mogłyby istnieć bez owadów? Uczestnictwo w dotychczasowych projektach ruchu klubów 4H, zajęciach organizowanych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, wyjazdy na zajęcia do Krakowa na warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach corocznych „Dni Owada”, pełne pasji wykłady Pana prof. dr. hab. inż. Kazimierza Wiecha – w Krakowie i w naszej szkole - dostarczyły nam na tyle wiedzy, że nie mogliśmy pominąć wykładu Pana prof. dr. hab. Waldemara Celary pt.:” Pająki i owady jako troskliwi rodzice”. Bardzo nas wzruszyła owadzia troskliwość o własne potomstwo. Prezentacja multimedialna towarzysząca temu wykładowi w bardzo znacznej części została oparta na fotografiach zrobionych na świętokrzyskiej ziemi.
            Z ziemi już tylko krok dzielił nas od podmorskich głębin. Czyż jednak może być inaczej w krainie tetrapoda. Tu odwiecznie - a przynajmniej przez kilkaset milionów lat - morze stykało się z ziemią. Ten krok uczyniliśmy za sprawą świętokrzyskiej Oceaniki. Już na samym dnie (czyli na parterze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego) w wielkiej auli pogrążyliśmy się w odmętach podmorskiego świata i …. otchłaniach bardzo wygodnych foteli. Dziś  studenci Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach naprawdę studiują w rajskich warunkach. Prowadzący wykład  „Przystosowania ryb do życia w wodzie – Oceanika”  panowie i panie: mgr Damian Lewiński, mgr Paweł Kondziołka i mgr Kinga Sobaś nie szczędzili swym słuchaczom sensacyjnych wprost wiadomości. I któż by pomyślał, że końcówka hipopotama, ta od tyłu, może stać się „sypialnią” i „stołówką” dla pewnego gatunku rybki? Przy taaaaaaaaakich wiadomościach drzemka raczej nie wchodziła w rachubę.
            Gorączkowo, wspólnie, analizowaliśmy kolejne punkty programu. Kusiły: „Dyskretny urok gleju” (fantastyczne perspektywy leczenia chorób nerwowych), wykłady o otyłości, o grzybach, warsztaty rozpoznawania świętokrzyskich drzew prowadzone przez znakomitego znawcę Pana dr Cezarego Jastrzębskiego czy poznawanie odgłosów przyrody – ścisłej głosów zwierząt (tu w ten niezwykły świat dźwięków wprowadzał absolutny ich znawca – Pan dr Janusz Wróblewski z „Ptasiego Azylu”). Kusiły nas, ale też kusiły innych. Pod drzwiami poszczególnych laboratoriów, sal wykładowych ustawiały się prawdziwe kolejki.
            Jeszcze niektórzy z nas załapali się na zajęcia z mikroskopami.  Jeszcze w sali na parterze bystre dziecięce oczy naszych koleżanek wypatrzyły coś, co się autentycznie ruszało. I nie pomyliły się!! To był absolutny hit Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, „żywe kosiarki”, co Ponidziu przywróciły – prawie za darmo – obszary muraw kserotermicznych w ramach unijnego projektu „Life 13”; kochane , niedoceniane, porzucone na początku tzw. demokratycznych przemian: owce, kozy, barany. Za sprawą kieleckich Parków Krajobrazowych wracają dziś do łask i do pracy. Stają się wielką atrakcją turystyczną i ulubieńcami dzieci (dodatkowa kasa dla samorządów). Czy czasem ktoś nie powinien odszczekać powiedzonka o „baranim łbie”? I jaki to powinien zrobić sławny ekonomista?
            Jak ten czas szybko nam przebiegł? Nie wierzyliśmy, patrząc na zegarki i do telefonów komórkowych. Niemożliwe?! Już 21!!!!. Jeszcze na zakończenie, bo tak się bardzo nie chciało wyjść, chwila wesołej zabawy na warsztatach Oceaniki. Jeszcze mały postój pod fotogramami wystawy „Krajobrazy i przyroda Sandomierszczyzny w obiektywie botanika” (czemu towarzyszyły ciekawe opowieści naszych nauczycieli przyrody) i …… do zobaczenia za rok!!!!!!!
            Z pewnością była to bardzo udana, bardzo pożyteczna impreza. Jak ciągle wiele dzieli świat nauki od świata edukacji. Ci pierwsi ciągle mało uwagi zwracają  na dydaktykę najmłodszych! Ci drudzy – z uporem, z przysłowiowymi klapkami na oczach „realizują program”.  Jak ciągle te bariery są uporczywie pokonywane przez jednostki z obydwu obozów! Jednostki, które pozostali traktują jak nawiedzonych! Zmienia się to, choć zmienia bardzo powoli. A przecież nauka i edukacja powinny się przenikać! Powinny stać się dla wszystkich radosną i pożyteczną zabawą. Zwłaszcza zaś dla dzieci i młodzieży. Chwała organizatorom „Nocy Biologów” z kieleckiego Uniwersytetu! Chwała wszystkim instytucjom popularyzującym naukę dla najmłodszych, które tak mocno wsparły tę Noc! Tylko na niektóre zwróciliśmy uwagę w tym małym artykule. Ich lista jest naprawdę dużo dłuższa.
          Chwała dla organizatorów wielu cyklicznych już imprez: Festiwali Nauki, „Dni Owada” organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
          Chwała dla wszystkich prekursorów tych przedsięwzięć, którzy niejednokrotnie musieli i muszą pokonywać na swojej drodze liczne, jakże często niepotrzebne bariery.
          Wielu ich spotkaliśmy podczas tej „Nocy Biologów” – z różnych instytucji, stowarzyszeń. Szczycimy się faktem, ze wielu spośród nich należy do wypróbowanych przyjaciół Naszej Szkoły, Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.
          I niech ten obopólny zapał się rozwija. Niech go będzie czuć! Niech porusza wciąż nowych ludzi do tej wspaniałej pracy nad kształtowaniem młodych osobowości. A ci, co z racji swych wysokich urzędów sprawują nad tym wszystkim pieczę, niech pilnują, aby to wszystko działało! Nie tak, jak od czasu do czasu w fizyce. Oczywiście doskonale zrozumieliśmy, że to był tylko żart Jego Magnificencji Pana Rektora Profesora Jacka Semaniaka. Żart, ale z bardzo mądrym pouczeniem. Szanowny Panie Rektorze – TAK TRZYMAĆ !!!!!!!!!
 
 
Uczniowie i liderzy
Szkolnego Klubu 4H „Eko-Żuczki”
ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach
oraz
uczniowie i opiekunowie
Szkolnego Koła Przyrodniczego
ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach
...................................................
„BABCIA WRÓŻKA”

W sobotę 21 I 2017 r. Klubem Akademickim „Arka” działającym przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niepodzielnie zawładnęli najmłodsi. Kulisy, scena, widownia, szatnia, toalety aż dudniły od szybkiego biegu małych stópek. Uwijali się klubowi pracownicy. Uruchamiali sprzęt. Kroili ciasto. Wypakowywali na stoły soczki. Czuwał nad wszystkim, wszystkiego doglądał twórca tego corocznego miłego zamieszania - Pan Profesor Kazimierz Wiech. „Arka” od samego rana szykowała się do uroczystych obchodów „Dnia Babci, Dziadka i Wnucząt”.

W czasie tych przygotowań kulisy i scena należały do dzieci klas II b i II c ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Przyjechały one z przedstawieniem dedykowanym Babciom i Dziadkom przygotowanym pod opieką Pań: Pani Jolanty Gołdy i Pani Ilony Jaroszek-Kruk.

Właśnie teraz za kulisami dzieci wkładały teatralne kostiumy. Wprawne, szybkie ręce Pań przypinały niektórym małym aktorom krawaciki. Nakładały peruczki. Twarzyczki pod makijażem zmieniały się nie do poznania. Zmieniała się też błyskawicznie scena. Zapełniały ją girlandy kolorowych, papierowych trójkątów. Na scenicznych kotarach Panie Wychowawczynie upinały kolorowe ilustracje powiązane z tym radosnym świętem wszystkich Babć, Dziadków i ich Wnucząt. Pracownicy „Arki” w każdym momencie spieszyli swym małym Gościom z pomocą. Wyciągali zza kulis tablice z upiętym materiałem. Przesuwali zabudowę sceny według wskazówek opiekunek dzieci.
        
Gorączkowa praca trwała też za krzesłami widowni. To wolontariuszki – studentki krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego szykowały pola zabaw dla dzieci.
        
Aż wreszcie w blasku świateł pojawił się na scenie Pan Profesor Kazimierz Wiech. Ale jakże zmieniony?! W ubraniu włościanina. Z wielkim cepem, który przez lud był kiedyś „bijokiem” nazywany. Powitał wszystkich swych Gości. Zabawiał niezwykłymi historyjkami z bijakiem w roli głównej. Wiązał te historyjki z opowieściami o świętym Mikołaju pokazywanym na kolejnych slajdach prezentacji multimedialnej.
        
A kiedy już wszyscy uciszyli się, zasłuchali w profesorską gawędę, przygotowali się do tego, co miało się dalej wydarzyć, oddał scenę Gościom ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. Dzieci z tej szkoły pokazały naprawdę bardzo duże umiejętności. Sprawnie posługiwały się mikrofonami. Swobodnie recytowały i śpiewały, niemal bez śladów tremy. (choć niektórym małe kolanka drżały).    
Przed oczami zasłuchanej widowni roztoczyły ten cudowny, chwytający każdego za serce świat babci, dziadków i ich wnucząt. Widownia bardzo żywiołowo i z uśmiechem reagowała na ukazane z niezwykłym zacięciem komediowym rozmowy babć o swych wnuczętach.
         
Wszystkim bardzo podobała się pomysłowo odwrócona historia o Czerwonym Kapturku. Okazało się, że babcia doskonale sobie poradziła z wilkiem. Z wilkiem, który do babci przyszedł po poradę w swych kłopotach zdrowotnych. Ale czego to nie potrafi Babcia – Wróżka?!
         
I tak scena za sceną. Przeplatane szybkimi, muzycznymi przebojami. Oczywiście szczególnie podobała się bardzo radosna i żywiołowa „Babcia – Wróżka”. Często ten dziecięcy występ przerywały gromkie brawa. A kiedy mali aktorzy zakończyli swoje występy życzeniami dla wszystkich Babć i Dziadków, spotkało się to ponownie z aplauzem widowni – Tej Małej i Tej Dorosłej.
         
Wzruszony Pan Profesor Kazimierz Wiech w niezwykle serdecznych słowach dziękował za ten występ nowińskim dzieciakom i ich Paniom: Pani Jolancie Gołdzie i Pani Ilonie Jaroszek-Kruk.
         
W dziecięcym świecie wszystko jednak mknie bardzo szybko. Teraz do akcji wkroczyły studentki krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Bardzo się wszystkim dzieciom podobała zabawa z okrągłym, wielobarwnym parasolem. Ustawiła się szybko kolejka chętnych do pomalowania swych twarzy na wzór postaci znanych z bajek i komiksów.  
       
Przy kolejnym stoliku studentka – wolontariuszka niezmordowanie nadmuchiwała balony i skręcała je w rozmaite figury. Wkrótce na sali rozgorzał prawdziwy turniej rycerski z użyciem balonowych szabli.
         
Zmieszały się dzieci z Krakowa i z Nowin. Zmieszali Dziadkowie i Babcie. Zmieszali pracownicy Klubu Akademickiego „Arka” z opiekunami dzieci z Nowin. Zapanowało prawdziwe „Wesele” – z przytupem, śmiechem, gwarem. A komu na chwilę sił brakło, wędrował między stołami suto zastawionymi ciastami i napojami.
         
A Pan Profesor Kazimierz Wiech – jak prawdziwy Gospodarz – wszędy zaglądał, wszystkiego doglądał, radosny, rozbawiony, ukontentowany.
         
A kiedy już trochę zmęczenie brało górę, pomaszerowały dzieci z Nowin na akademicką stołówkę, na wspaniały obiad ufundowany dla nich przez Uniwersytet Rolniczy. Panie kelnerki sprawnie i szybko roznosiły wśród dzieci talerze ze smakowitym schabowym. Ich zaś uśmiechnięte twarze wyraźnie pokazywały, jak bardzo rade są swym Małym Gościom.
         
Pani z Klubu Akademickiego „Arka” towarzyszyła gościom z Nowin do ostatniej chwili. Niezmordowanie! Gotowa niemal przychylić nieba!
        
Z gościnnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z niemal domowej atmosfery stwarzanej przez Pana Profesora Kazimierza Wiecha, przez wszystkich pracowników Klubu Akademickiego „Arka”, z gościnnych murów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nie chciało się wyjeżdżać.
         
Dobiegł końca tak bogaty w wrażenia „Dzień Babci, Dziadka i Wnucząt”. Ale będziemy tu wracać. Będziemy wracać, bo więzy przyjaźni pomiędzy krakowskim Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja a Szkołą Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach dodatkowo wzmocniły się podpisaną w 2016 roku umową o powołaniu Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży w Nowinach pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Będziemy wracać, by tu pod mądrą i troskliwą opieką wszystkich uniwersyteckich pracowników uczyć się, bawić, poznawać piękny świat przyrody i kształtować dziecięce osobowości na ludzi dojrzale i świadomie kochających swoją Ojczyznę.
         
W rodzinnych Nowinach powitały dzieci szczęśliwe twarze  Rodziców. Oni bardzo przeżywali ten pierwszy samodzielny, dłuższy wyjazd swoich dzieci. A teraz dumni przytulali swe małe pociechy uśmiechające się do nich całą radosną, umorusaną twarzyczką.
         
Kolejna ważna akcja Szkolnego Klubu 4H „Eko-Żuczki” już przeszła do historii. Z pewnością wyda w przyszłości dobre owoce. Zapisze się dobrze w historii powołanego w Gminie Sitkówka-Nowiny Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży. Może niejedno z tych dzieci przekroczy kiedyś już jako student progi krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Bardzo liczymy też na ich udział w kolejnych przedsięwzięciach Ruchu Klubów 4H w województwie świętokrzyskim. I na pewno ten wyjazd, wszystkie związane z nim przeżycia jego uczestników zostaną zapamiętane jako ważny etap obchodzonych w tym roku szkolnym uroczystości 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Przeżycia wpisujące się w kształtowanie w pokoleniach etosu rodziny, w budowanie właściwej ekologii rodziny. Wierzymy, że atmosferę rodzinnego święta, radość płynącą z poczucia rodzinnej jedności przeniosą mali uczestnicy „Dnia Babci, Dziadka i Wnucząt” do swoich rodzinnych domów.
 
Adam Pepasiński, Ilona Jaroszek-Kruk, Jolanta Gołda
..........................................
 Sprawozdanie z wizyty w Oczyszczalni Ścieków  w Nowinach w dniach 8 i 15 III 2017 roku
 
           Woda stanowi źródło życia. Woda decyduje o jakości życia. My… – przyzwyczailiśmy się do tego, że woda jest…. Jest w zasięgu ręki… Odkręcamy tylko kurek….
          Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn.: „Dla Ziemi, dla siebie” w bieżącym roku szkolnym ponownie powrócił do zagadnień związanych z ochroną wody.
          Ta decyzja patronów programu: Panów Starostów Powiatu Kieleckiego i organizatorów: Naczelników i pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zasługuje na uważne nad pochylenie się nad nią.
          Tak postąpiliśmy w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Szkolny Klub 4H „Eko-żuczki” informował uczniów i nauczycieli o konkursach proponowanych w ramach programu edukacji ekologicznej kieleckiego starostwa. Uczniowie klas: II e, II b,
II d, III b, III c z dużą ochotą przystąpili do konkursu plastycznego pn.: „Wodę ochronię i oszczędzam”.
          Na zajęciach prowadzonych przez panie wychowawczynie: Iwonę Sokołowską, Jolantę Gołdę, Katarzynę Borysiuk, Marzenę Kordalską, Elżbietę Zawadzką dzieci poznawały różne ekosystemy wodne, poznawały zasady krążenia wody w przyrodzie, dowiadywały się o podstawowych źródłach zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, uczyły się prostych i skutecznych metod oszczędzania wody. Doświadczenia wyniesione z tych lekcji utrwaliły w różnorodnych pomysłach plastycznych klasowych, grupowych, indywidualnych. Najlepsze prace przekazaliśmy organizatorom konkursu plastycznego.
          Skupiliśmy się na wypełnianiu kolejnych zadań programu edukacji ekologicznej. Dziecięca ciekawość rozbudzona w trakcie zajęć ekologicznych wymagała poszerzenia. Nasza szkoła może w takich sytuacjach liczyć na niezawodnych i wypróbowanych sojuszników. Od lat do ich grona należą Wodociągi Kieleckie.
          Temat wody, jej znaczenia dla człowieka, jej ochrony dla Wodociągów Kieleckich ma znaczenie priorytetowe. I nie tylko ze względów zawodowych. Ta firma wpisała w swoją misję zasadę traktowania wody przede wszystkim jako dziedzictwa, które „musi być chronione, bronione i odpowiednio traktowane”. Mogliśmy więc z pełnym zaufaniem powierzyć jej pracownikom pogłębioną edukację ekologiczną naszych dzieci – małych uczestników tegorocznego ekologicznego programu edukacyjnego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.  
          Zapragnęliśmy przeprowadzić dla dzieci warsztaty na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowinach. Chcieliśmy wykorzystać ten obiekt jako wyjątkowe miejsce, gdzie nasze dzieci mogłyby obserwować zachodzące procesy zmierzające do ochrony przyrody. Procesy, które swój początek biorą „z codziennych, naturalnych czynności człowieka pociągających jednak za sobą kolosalne konsekwencje dla środowiska naturalnego”. I tylko człowiek jest w stanie tym konsekwencjom mądrze przeciwdziałać, zamieniać je na „efekty ekologiczne, które przekładają się na dobro środowiska naturalnego całego regionu i jego mieszkańców”. Autorem wypowiedzi, z której cytujemy te małe fragmenty jest sam Pan Henryk Milcarz – Prezes Zarządu „Wodociągów Kieleckich”. Takie wypowiedzi pociągają. Taką wypowiedź uczyniliśmy centrum naszej prośby adresowanej do instytucji kierowanej przez Pana Prezesa Henryka Milcarza. I od razu znaleźliśmy gorących orędowników naszego pomysłu w osobach Pani Marii Zawadzkiej – Głównego Specjalisty ds. Informatyzacji, Logistyki i Marketingu oraz Pana Ziemowita Nowaka – rzecznika prasowego firmy.
           Pani Maria Zawadzka i Pan Ziemowit Nowak osobiście przywitali pierwszą grupę naszych dzieci w progach Oczyszczalni w Nowinach. Towarzyszyli im niemal wszyscy pracownicy tego obiektu. Pan Dyrektor mgr inż. Marek Banasik jak rasowy nauczyciel wskazywał na wyświetlanej makiecie ukazującej proces obiegu wody w przyrodzie poszczególne istotne fazy tego procesu. Główny technolog Pan dr Wojciech Czub przy plastycznej makiecie objaśniał skomplikowane urządzenia ścieżki ściekowej i ścieżki osadowej. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, ze dwa generatory gazowe umożliwiają spalanie wytworzonego biogazu i wytworzenie energii elektrycznej i ciepła.
            Okazuje się, że mądra gospodarka potrafi ze wszystkiego wyciągnąć korzyść. Nawet z „codziennych, naturalnych czynności człowieka”. Ale już starożytni Rzymianie zwykli powiadać „pecunia non olet”. Po pieniądze można sięgnąć wszędzie. Taki cesarz Wespazjan około 70 r. n.e obłożył publiczne toalety podatkiem i nikt wtedy nie próbował protestować. Ostatecznie większe luksusy i wygody, a także uwolnienie publicznego nosa od „bogatego kwiatu zapachów” nie może być całkiem darmowe. Warto tę naukę z przeszłości przypomnieć wszelkim malkontentom kontestującym potrzebę budowy w Sitkówce nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Gdyby jej nie było, musielibyśmy uciekać z własnych domostw jak Francuzi z Wersalu; a wszystko dlatego, że zapomnieli oni o „locus secretis”.
            Podziwiały dzieci z otwartą buzią wszelkie cuda nowoczesnej techniki i nauki. Wpatrywały się w kolorowe światełka i znaczki tablicy synoptycznej w centralnej dyspozytorni. Zasypywały pytaniami Pana dr. Wojciecha Czuba. A ten niezmordowany, z życzliwym uśmiechem zaspakajał tę nienasyconą dziecięcą ciekawość.
            Ale prawdziwe cuda czekały na nas w pomieszczeniach Centralnego Laboratorium Wodno-Ściekowego. Stosy różnych próbówek i innego laboratoryjnego szkła, tajemnicze zegary, syczące, różnobarwne zawiesiny i opary. Wielce życzliwe swym małym gościom Panie: Halina Jankowska – kierownik Laboratorium i „Szalona chemiczka Małgorzata”, czyli pani pełnomocnik prezesa ds. systemu środowiskowego Małgorzata Młynik zapoznawały z tym uroczym, pełnym nieodpartego czaru światem chemików. Sporym naszym zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza oczomyjka. Nie było wyjścia. Jej działanie musiało zostać zademonstrowane. Tutaj w całej pełni zrozumieliśmy słowa Pana Prezesa Henryka Milcarza z jednego z folderów reklamowych: „Spółka „Wodociągi Kieleckie” umiejętnie godzi służbę społeczną z rachunkiem ekonomicznym. Odpowiadamy za życie i zdrowie kilkuset tysięcy ludzi, ale też za spuściznę środowiskową, jaką nasze pokolenie pozostawi następcom”. To wielka i szczera prawda. Bez tak nowoczesnej oczyszczalni zmodernizowanej z dużym udziałem Unii Europejskiej mało skuteczny byłby cały szereg innych działań ekologicznych podejmowanych przez inne instytucje. Tutaj, w tym laboratorium, zrozumieliśmy w całej pełni, dlaczego ponownie nasze okolice polubiły bobry i raki.
            Wizyta w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” wpisała się w ciąg tegorocznych działań Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach zmierzających do refleksji nad minionym pięćdziesięcioleciem jej istnienia. Wszak oczyszczalnia jest niemal rówieśniczką naszej szkoły. Jej budowa zaczęła się w 1967 roku. Docenił wagę tych dat Pan Prezes Henryk Milcarz odwiedzając naszą szkołę i ofiarowując do Szkolnej Izby Pamięci pamiątkowe: medale i statuetkę.
            Zbliżamy się do końca Programu Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego. Wykonujemy ostatnie zadania. Wiedza zdobyta podczas warsztatów w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” pozostanie dla nas na pewno trwałą zdobyczą i źródłem do kolejnych ekologicznych działań dla dobra naszego środowiska, dla dobra nas samych.
            Wszystkim pracownikom Kieleckich Wodociągów serdecznie dziękujemy za trud włożony w edukację ekologiczną dzieci.
 
Nauczyciele i uczniowie uczestniczący w ekologicznych warsztatach w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach
.......................................
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO
ZORGANIZOWANEGO
PRZEZ SZKOLNY KLUB 4H „EKO–ŻUCZKI”
W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 2017
 
  
I)   CELE KONKURSU
 
1. Zwrócenie uwagi dzieci na bogactwo przyrody (szczególnie polskiej).
2. Przybliżenie uczestnikom konkursu problemów związanych z ochroną przyrody.
3. Ćwiczenie umiejętności pięknego, zgodnego z zasadami języka polskiego, wyrażania swych myśli i uczuć.
 
II)   REGULAMIN KONKURSU
 
1.  Konkurs jest skierowany przede wszystkim do uczniów klas IV – VI. Mogą w  nim wziąć udział zainteresowani uczniowie klas I – III.
2.  Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie utworu poetyckiego (12  wersów; mogą być podzielone na zwrotki o dowolnej ilości wersów).
3. Tematyka wierszy musi być zgodna z hasłem tegorocznych Dni Ziemi „W kierunku natury” i celami konkursu.
4.  Do konkursu należy oddać prace samodzielne (drukowane lub czytelnie  zapisane) podpisane własnym imieniem i nazwiskiem. Obok imienia i  nazwiska należy podać klasę.
5. Prace należy dostarczyć liderom Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki” do dnia 12 IV 2017 r.
6. Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, III nagrody i dwóch wyróżnień.
7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego apelu.
8.  Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację utworów na  szkolnej stronie internetowej wraz z podaniem imienia i nazwiska autora  wiersza.
 
 
ORGANIZATORZY
LIDERZY SZKOLNEGO KLUBU 4H „EKO–ŻUCZKI”
....................................
W dniu 11 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. IV a i VI c wzięli udział w zajęciach warsztatowych w Rezerwacie skalnym Ślichowice im. Jana Czarnockiego. Bezpośredni kontakt z przyrodą nieożywioną zapewnili przewodnicy Centrum Geoedukacji w Kielcach. Wskazywali modelowe formy tektoniczne - fałdy boczne i leżące w  wapieniach, powstałe w wyniku ruchów górotwórczych, margle pochodzące z górnego dewonu oraz pozostałości po jaskiniach. Można było obserwować również elementy przyrody ożywionej - roślinność tworzącą murawy kserotermiczne.
.....................................
Udana zbiórka dla bezdomnych psów
Wolontariuszki z klasy IV a naszej szkoły, zorganizowały w terminie od 6 do 11 kwietnia 2017 roku zbiórkę  karmy i posłań dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Nowinach. W akcję pomocy pieskom zaangażowali się: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, w szczególności Ci z młodszych klas. Po zebrane rzeczy przyjechali pracownicy Schroniska. Bardzo ucieszyli się z tak dużej ilości zebranych darów. Dziękując serdecznie za okazałą  pomoc zapraszali do odwiedzania zwierząt w schronisku, wyprowadzania  ich na spacery czy pomoc w karmieniu. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.
......................................
„W kierunku natury” - Szkolne obchody Światowego Dnia Ziemi – 2017. Nowiny 21 IV 2017 r.
 
            Pomysłowo, hucznie i wesoło obchodziła społeczność naszej szkoły tegoroczne Światowe Dni Ziemi. A wszystko za sprawą głównych organizatorów: Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki”, Szkolnego Koła Przyrodniczego, Samorządu Uczniowskiego Szkoły, Szkolnego Koła PCK, Szkolnego Zespołu Wokalno-Muzycznego.
            Najpierw zebranych zgromadzonych na górnym holu w tresć tegorocznego hasła Światowych Dni Ziemi, stawiane cele i zadania wprowadziła prezentacja multimedialna – przygotowana i prowadzona przez uczniów.
            Na kolejny etap szczególnie niecierpliwie czekali uczestnicy Szkolnego Konkursu Poetyckiego. A była to naprawdę duża grupa uczniów i uczennic – 26 osób z klas IV a, IV c, III b, III c i II d. Jury konkursu przed ogłoszeniem wyników bardzo mocno podkreślało widoczną w wierszach wielką wrażliwość dzieci na sprawy bogactwa środowiska naturalnego, na potrzebę jego ochrony.
            W tej szlachetnej rywalizacji łączącej w jedną nierozerwalną całość umiejętności przyrodniczej obserwacji i umiejętności polonistyczne dobrego posługiwania się słowem zwyciężyła Kasia Zwierzchowska z klasy IV a. Drugie miejsce zajął Michał Krakowski z klasy II d. Trzecie miejsce zdobyła koleżanka Michała z tej samej klasy II d – Nina Sadowska.
            Pierwotnie konkurs poetycki przewidywał nadanie tylko dwóch wyróżnień. Ostatecznie jury konkursowe zadecydowało o przyznaniu 4 wyróżnień. Otrzymali je: Magda Matysik i Oskar Głuch z klasy IV a, Oskar Adamus z klasy IV c oraz Klaudia Mazurczak, Maja Kilian, Julia Swierszczyńska, Sandra Musiał, Monika Kołodziej i Hanna Trojan – uczennice klasy III c za wspólnie napisany utwór.
            Wielki trud zmagania się z bogactwem natury i trudnościami poetyckiego słowa nagrodziły laureatom konkursu cenne albumy i książki ufundowane przez Dyrekcję Szkoły oraz pochodzące z darów od Starostwa Powiatowego i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
            Prawdziwe emocje przygotował dla uczniów Samorząd Uczniowski Szkoły pracujący pod opieką uczennicy klasy VI d Anny Skowronek. Reprezentanci poszczególnych klas przygotowali Wielki Ekologiczny Pokaz Mody. Społeczność szkolna mogła obserwować naprawdę pomysłowe propozycje strojów ślubnych, dyskotekowych, koktajlowych, wieczorowych wykonanych pracowicie z … wszelkich możliwych odpadków: koreczków, buteleczek po lekarstwach, papieru karbowanego, patyczków, resztek bibuły, zużytych kartonów itp.
            Pracująca pod kierunkiem pani Dyrektor Joanny Wojcieszyńskiej Wysoka Komisja Konkursowa miała naprawdę niełatwe zadanie. Jak z tego bogactwa, z tej pomysłowości wybrać te naprawdę najciekawsze propozycje ubiorów?
            Widzowie mogli na żywo obserwować bardzo burzliwe obrady konkursowego jury. Jednocześnie rozkoszowali się melodyjnymi, wiosennymi rytmami serwowanymi przez uczniów śpiewających w Szkolnym Zespole Wokalnym. Należy przy okazji podkreslić, że członkowie chóru wystąpili pierwszy raz w koszulkach Klubu 4H „Eko-żuczki”. Projekt tych koszulek zyskał wyróżnienie w 2015 roku w Wojewódzkim Konkursie Klubów 4H województwa świętokrzyskiego.
            Wreszcie nadeszła ta długo oczekiwana chwila. Okazało się, że pierwsze miejsce zajęły: Zuzia Gajewska i Nastka Malarczyk.
            II miejscem podzieliły się: Oliwia Tomak, Amelia Szymkiewicz, Oliwia Uherik.
            III miejscem zawładnęły Anna Skowronek, Weronika Jaworska, Natalia Żelezik.
            Szybko minęły prawie dwie godziny bardzo wesołej, a jednocześnie bardzo pożytecznej zabawy. Cieszy bardzo fakt coraz większego udziału w takich przedsięwzięciach uczniów nauczania wczesnoszkolnego.
            Piękna jest nasza Ziemia, piękna i bogata jest jej szata przyrodnicza. Im w młodszym wieku dostrzeżemy to ziemskie piękno, im w młodszym wieku staniemy się na nie wrażliwi, tym skuteczniejsze okażą się wszystkie ludzkie wysiłki zmierzające do ochrony tej bioróżnorodności. A sprawa to naprawdę ważna!!! Przecież człowiek nie stoi ponad naturą. Przecież człowiek jest jej częścią.           
            Piękno tego dnia, piękno przygotowanej uroczystości podkreślała skromna, ale bardzo przemyślana i pracowicie wykonana dekoracja.
            Kończymy tę szybką i krótką notatkę przygotowaną na stronę internetową szkoły. Bardziej szczegółowa relacja zostanie wkrótce przygotowana do zakładki Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki”.
            Jednak wypada nam w zakończeniu podkreślić bardzo ważne przesłanie idące zaraz za główną ideą obchodów Dni Ziemi, a wyrażoną w hasle: „W kierunku natury”.
            Na sprawny przebieg tej uroczystości złożył się trud bardzo wielu uczniów, ich rodziców, trud bardzo wielu nauczycieli wspomaganych wielką życzliwością ze strony Dyrekcji Szkoły. Wszyscy zaangażowani wiele z siebie dali, ale i wiele otrzymali. Otrzymali sporą dawkę wiedzy. Wzbogacili swoją wrażliwość. Jeszcze raz zasmakowali radości płynącej ze wspólnie wykonywanej pożytecznej pracy. Każde zaś dobro taką rozchodzące się drogą ma moc trwałości. Rodzi się ta moc wtedy, kiedy ludzkie serca gorąco pragną „Aby byli jedno”. Dobrze, że to gorące pragnienie jedności objawiło się w tych szkolnych obchodach Światowego Dnia Ziemi. Dobrze, ze objawiło się w roku obchodów 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.
 
ORGANIZATORZY
 SZKOLNYCH OBCHODÓW SWIATOWEGO DNIA ZIEMI
  LIDERZY
 SZKOLNEGO KLUBU 4H „EKO-ŻUCZKI”
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORLĄT LWOWSKICH W NOWINACH
 CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZEGO
 SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY
 CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA PCK
 CZŁONKOWIE SZKOLNEGO ZESPOŁU WOKALNO-MUZYCZNEGO

Galeria foto...
....................................
Dnia 25.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. Co prawda nie jest to obiekt dostępny dla wszystkich chętnych do odwiedzenia, ale dzięki współpracy z ośrodkiem GEOEDUKACJI na Wietrzni mieliśmy możliwość obejrzenia tego, co już zrealizowano i co jest zaplanowane w wyglądzie ogrodu. Podziwialiśmy ogród francuski z symetrycznym labiryntem z bukszpanu, różnymi formami cisu oraz grabu. Ciekawie zapowiada się alpinarium, z blokami skalnymi z poszczególnych pasm gór w Polsce. Pomimo opóźnionej w tym roku wiosny obejrzeliśmy kwitnące: tulipany, sasanki, szafirki, hiacynty, szachownice cesarzowej. Podobała nam się część ogrodu, w której mogliśmy obejrzeć zioła, takie jak: lubczyk, melisa, mięta, majeranek oraz szałwia. Zachęciło to nas do studiowania wiedzy o właściwościach leczniczych tych gatunków. Na terenie ogrodu podziwialiśmy też wrzosowiska, różne gatunki różaneczników, azalii oraz róż. Poza gatunkami rodzimymi jest wiele sprowadzonych z różnych stron świata. Z niecierpliwością czekamy na powstającą palmiarnię, z roślinami ciepłych stref klimatycznych.
Galeria foto...
.......................................
Uczniowie poznają geologiczną przeszłość swojej MAŁEJ OJCZYZNY.
 
           Gmina Sitkówka-Nowiny i jej okolice leżą w bardzo ciekawym dla geologa terenie. Przedstawiciele tej dziedziny nauki mają tu niezwykłe możliwości badania przeszłości Ziemi do samego kambru. Ten teren zawiera liczne i bogate elementy przyrody nieożywionej. Na ich bogactwo, wielką wartość dla światowej nauki zwracały wielokrotnie uwagę poważne międzynarodowe naukowe gremia spotykające się na swych konferencjach.
 
           Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich od wielu już lat pod opieką swych nauczycieli przyrody penetrują tę urzekającą, liczoną w setkach milionów lat przeszłość naszej błękitnej planety. Z tego powstały już całkiem liczne, prywatne, rodzinne kolekcje geologiczne. Geologiczne pasje naszych dzieci, naszej młodzieży, ich rodziców, nauczycieli wspiera bardzo wielu życzliwych przyjaciół.
 
           W dniu 11 V 2017 roku uczniowie klasy IV b i IV c uczestniczyli w spotkaniu z wybitnym geologiem, nestorem tej nauki w regionie swiętokrzyskim, znakomitym popularyzatorem nauk o Ziemi panem profesorem Tymoteuszem Wróblewskim. Inicjatywa tej wizyty wyszła od ucznia klasy IV b Mateusza Wróblewskiego. To on zaproponował zaproszenie na lekcję przyrody swojego Dziadka pana profesora Tymoteusza Wróblewskiego.
 
           W trakcie zajęć wędrowali śladami dewońskiego morza po swojej najbliższej okolicy. Dostojny Prelegent z wielką pasją opowiadał o procesach górotwórczych, rodzajach skał i minerałów. Odsłaniał tajemnice geologicznych perełek naszego regionu – rezerwatów: Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice i innych. Temu porywającemu pasją i wielką znajomością geologii wykładowi towarzyszyła prezentacja skał magmowych i osadowych z prywatnej kolekcji. Oczywiście uczniowie pochwalili się szkolnymi okazami zgromadzonymi w szkolnej pracowni przyrodniczej. Wspólnie z panem profesorem odbyli także wirtualną wędrówkę po niektórych świętokrzyskich ścieżkach geologiczno-kruszcowo-górniczych. Znakomity gość szkoły posiada w tym zakresie wprost niezrównaną wiedzę. Współtworzył w przeszłości koncepcję udostępnienia Jaskini „Raj”. Tworzył dokumentację projektową Chęcińsko-Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego pozytywnie zaopiniowaną przez prof. Z. Alexandrowicz z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Stworzył koncepcję Centrum Geoedukacji w Kielcach. Według jego wskazówek powstała geologiczna ścieżka dydaktyczna z Karczówki na Grabinę. Opracował objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Na kursach przewodnickich prowadził wykłady i zajęcia terenowe z geologii.
 
           Już tylko tak w wielkim zarysie wskazane dokonania pana profesora Tymoteusza Wróblewskiego pokazują jak niezwykłą osobę mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły. Godzina zajęć przeminęłą naprawdę bardzo szybko. Uczniowie pozostali ze swoim mistrzem jeszcze na przerwie. I nie bardzo chcieli się z nim rozstać.
 
           Skladamy panu profesorowi ogromne podziękowania za cały trud, za ciekawy wykład, interesującę i bardzo wciągające warsztaty ze skałami i minerałami w roli głównej. I bardzo liczymy na obiecaną współpracę z naszą szkołą, na pomoc w prowadzeniu warsztatów terenowych.
 
           W swych pięćdziesięcioletnich dziejach nowińska podstawówka miała zaszczyt goscić wielu wybitnych naukowców z różnych ośrodków naukowych, popularyzatorów różnych dziedzin wiedzy z wielu instytucji dydaktycznych, muzealnych. Cieszymy się, że ta dobra passa trwa nadal. Nasi uczniowie mogą na takich wykładach, spotkaniach, warsztatach wzbogacać swoją wiedzę, doskonalić swoje umiejętności. Sprzyjać to z pewnoscią będzie ich dalszemu rozwojowi, doskonaleniu się dla dobra lokalnej społeczności i całej naszej Ojczyzny.
 
Opiekunka Szkolnego Koła Przyrodniczego
Dorota Switowska
Liderzy
 Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki”
Aktualizacja: kwiecień 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści