Rok 2017/18 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2017/18

Organizacje szkolne > Klub 4H
„CHWAL ĆWIK”
               W dniu 19 IX 2017 roku dzieci Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach stanęły w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku oko w oko z …… naprawdę !!!!!!..... wielką przygodą. Drogę do przygody otwarli przed nimi pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych organizujący już III edycję bezpłatnych warsztatów edukacyjnych pn. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności”.  
               Tajemniczy napis „chwal ćwik” na wrotach  sokolarni oraz tajemnicze piski zza tych wrót wręcz pobudzały dziecięcą ciekawość. Oczy wprost wyskakiwały z małych orbit, kiedy uczeń Technikum Leśnego - opiekun ptaków z Sekcji Sokolniczej otwierał drzwi sokolarni. Po przekroczeniu jej progów ujrzeli szereg wolier, rozciągniętą nad nimi siatkę i jakieś tajemnicze, wszędzie porozstawiane urządzenia.
               Nasz przewodnik zniknął na chwilę za drzwiczkami jednej z wolier. Głośne popiskiwanie nabrało mocy i wyrazistości. I po chwili wyszedł na placyk sokolarni nasz opiekun ale z……. Na rękawicy sokolniczej trzymał  groźnego …… myszołowa. Ptak wyraźnie coś zagadywał do swego opiekuna, kręcił głową, wpatrując się bardzo uważnie w twarze małych gości. Co jakiś czas podrywał się z rękawicy, rozkładając szeroko naprawdę sporych rozmiarów skrzydła. Zaiste widok pełen surowego, groźnego piękna. Na chwilę uczniowskie szeregi przezornie wycofały się do tyłu.
               Przewodnik po tajemniczym świecie ptaków drapieżnych uśmiechał się bardzo zachęcająco. Pozdrowił obecnych tradycyjnym pozdrowieniem sokolników „Chwal ćwik”. W ten sposób wyjaśnił się tajemniczy napis znad wrót sokolarni. Potem przedstawił swego podopiecznego. Myszołów cały czas coś w swym języku dodawał, dziobał z wyraźnym zainteresowaniem i okazywaną czułością rąbek kołnierzyka swego opiekuna. A on wraz ze swym myszołowem przesuwał się wzdłuż wolier. Mówił o historii rozwoju ochrony ptaków szponiastych w Polsce i na świecie. Wprowadzał swych małych słuchaczy w życie i zwyczaje tych ptaków. Pokazywał charakterystyczne cechy pozwalające rozpoznać myszołowa. A myszołów gadał i gadał, i gadał oraz dumnie prezentował swoją „podkowę” na podgardlu. Kilkoro uczniów zachęconych szerokim gestem przewodnika podeszło i pogłaskało myszołowa właśnie po tej „podkowie”. A on sprawiał wrażenie naprawdę bardzo zadowolonego. Młody adept nauk leśnych rozpoczął w tym momencie przedstawianie mieszkańców pozostałych wolier. W świecie ptasim też rozgrywają się wielkie dramaty. Niektóre ptaki znalazły w szkolnych wolierach ostatni ratunek w swych naprawdę poważnych kłopotach zdrowotnych. Jednak dla wielu to tylko chwilowy przystanek, chwilowy odpoczynek przed dalszym życiem w naturze. Członkowie szkolnej sekcji sokolniczej muszą się jednak sporo natrudzić, aby to stało się możliwe. Ten trud rozpoczyna się od poznawania anatomii i zwyczajów ptaków drapieżnych. Potem cierpliwie zgłębiają tajniki hodowli. Przechodzą kolejne kursy i staże sokolnicze. Przechodzą bardzo odpowiedzialne egzaminy. Ale ten trud zostaje stokrotnie nagrodzony końcowym efektem – swobodnym życiem  ptasiego, przywróconego naturze, podopiecznego.
               I tak młody leśnik, nasz przewodnik przeszedł do elementów rękawicy sokolniczej. W międzyczasie z kolejnej woliery wyniósł pustułkę. Uczniów zaciekawiły niebieskie kuleczki na nogach tego ptaszka. Okazało się, że są to dzwoneczki. A ich rola w układaniu ptaków drapieżnych jest naprawdę bardzo poważna. Gdy przewodnik to objaśniał, pustułka tylko poważnie kiwała swoją bardzo sympatyczną główką.
               Wyjaśniło się też przeznaczenie niektórych tajemniczych przyrządów rozstawionych w sokolarni.  Służą one do nauki polowania i ćwiczenia sprawności ptaków. Do ucha słuchaczom szczególnie wpadło nowe dla nich słowo „wabidło”. Za tym jednak słowem kryje się wielowiekowa madrość wiedzy i sztuki sokolniczej.
               Tak przedstawiani „wychowankowie” sokolarni stali się naprawdę bardzo sympatyczni. Każdy chciał potrzymać myszołowa. Ustawiła się długa kolejka. Rękawica sokolnicza przechodziła na kolejne ramiona. A myszołów znosił to cierpliwie. Uważnie jednak wszystko obserwował. I wystawiał natychmiastowe oceny. Poważnie i spokojnie siedział na ramieniu towarzyszącego nam w tych warsztatach pracownika Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – Pani Elizy Hłasko. Również okazał się łaskawy dla pani Doroty Świtowskiej. I nic w tym tym dziwnego. Czy tak mądry ptak mógł nie rozpoznać nauczyciela przyrody? Bardzo spokojnie odniósł się do Antka Kosmali. Prawdopodobnie w ten sposób docenił jego zainteresowania przyrodnicze. Ale nie w każdym przypadku było tak pięknie. Ptasi opiekun uprzejmie wyjaśniał to koniecznością chwilowej zmiany pozycji. Chyba jednak mądry myszołów udzielał niektórym zbawiennej rady popracowania nad swoim charakterem i kształtowaniem wewnętrznego opanowania. Nikomu jednak nie zrobił żadnej krzywdy.  
               Po chwilowym odpoczynku w szkolnym internacie uczestnicy warsztatów przeszli na pobliskie boisko. Tu mogli się przypatrzeć pokazowi umiejętności ptaków drapieżnych. One doskonale reagują na głos. Trzeba jednak mówić do nich w odpowiedni sposób. Zbyt długie frazy słowne raczej odbierają jako bełkot. Przy okazji tego pokazu  wypłynęły pytania od uczestników warsztatów i nowe, ciekawe odpowiedzi wiążące się z rolą ptaków drapieżnych w przyrodniczym ekosystemie, ich funkcją sanitarną, ciekawostkami dotyczącymi ich diety, ulubionego menu, ciekawych właściwości ich oczu pozwalających im widzieć i z bliska i z bardzo daleka, z dużych wysokości.
               Pełną tak olbrzymich emocji wizytę zakończyło zwiedzanie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, interesująca lekcja przyrodnicza w jednej z klasopracowni szkolnych poświęcona niezwykłym drzewom i zwierzętom. Zwieńczył zaś wszystko quiz podsumowujący zdobytą na zajęciach wiedzę. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Bogato zdobione albumy o ptakach przechodziły z rąk do rąk. Pozostali uczestnicy warsztatów też nie odeszli z pustymi rękoma. Wychodzili z klasy ze stylowymi kubeczkami ozdobionymi głową bohatera naszych zajęć  – ptaka drapieżnego.
               Na zakończenie w przepastnych ostępach leśnych uczniowie wysłuchali pogadanki pracownika Nadleśnictwa Zagnańsk na temat zwyczajów zwierząt leśnych oraz problemów związanych z ich ochroną.
               I żeby tradycji stało się zadość – ognisko oraz pieczone kiełbaski. Na pewno przeżycia tego dnia pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników warsztatów. Organizatorom zaś tego bardzo pożytecznego przedsięwzięcia wypada pogratulować ciekawego pomysłu zachęcającego dzieci do zgłębiania wiedzy o ptakach drapieżnych i w praktyczny sposób kształtującego dziecięce postawy proekologiczne.
Uczniowie i opiekunowie
przyrodniczych warsztatów edukacyjnych
ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach   
.....................................
 
Sprawozdanie z Tygodnia Ziemi w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2018 rok
 
          Każdego roku w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Ziemi.
 
           Tydzień Ziemi w naszej szkole otworzyły w dniu 13 IV 2018 roku prelekcje Pań ze Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Magdaleny Bieńki-Michalik i Elizy Hłasko. Z Zarządem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych łączy nas już bardzo długa historia współpracy. Młodsze klasy I - III mogły poznać wiosenne zmiany zachodzące w przyrodzie. Klasy starsze IV – VII poznawały różnorodne formy ochrony przyrody. Gawędom naszych miłych Gości towarzyszyły ciekawe, znakomicie wykonane prezentacje multimedialne. Zdobytą podczas prelekcji wiedzę uczniowie mogli utrwalić przez uczestnictwo w konkursach i quizach.
 
         W środę 18 IV 2018 roku uczniowie klas VI i VII wybrali się na rajd. Szli trasą gminnej ścieżki przyrodniczo-historycznej  nad brzegiem rzeki Bobrzy, przez Trzcianki oraz tereny przemysłowe i poprzemysłowe. Przyglądali się zadrzewieniom nadrzecznym. Obserwowali stan czystości rzeki. Przechodzili przez ekosystem łąki. Oceniali aktualny stan lasu łęgowego. Porównywali obecny stan starorzecza Bobrzy z tym zapisanym w materiałach wydanych w chwili powstawania ścieżki.
 
           Czwartek 19 IV 2018 roku upłynął zwłaszcza uczniom klas V i VI w prawdziwie rajskiej atmosferze. W tym dniu gościliśmy w murach naszej szkoły pana profesora Tymoteusza Wróblewskiego - wybitnego znawcę geologii, człowieka mocno zaangażowanego w przygotowania do turystycznego udostępnienia Jaskini „Raj”. Pan Profesor w porywającej gawędzie przedstawił wiele mało znanych, a nawet czasami nieznanych informacji o początkach tej niezwykłej atrakcji. Jego gawędzie towarzyszyła znakomita prezentacja multimedialna złożona z osobistych, archiwalnych zdjęć Pana Profesora. Uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć zdjęcia jaskini zrobione zaraz po jej odkryciu, przypatrzeć się zachodzącym w niej i w jej otoczeniu zmianom w miarę postępu prac przygotowujących „Raj” do roli geologicznego obiektu turystycznego, ujrzeć zdjęcia wielu już nieżyjących osób zaangażowanych w to piękne dzieło.
 
            Zaraz po tej geologicznej gawędzie nauczycielki nauczania zintegrowanego, opiekunki Szkolnego Koła Teatralnego klas I-III Panie Iwona Sokołowska i Jadwiga Ochab przedstawiły szkolnej społeczności interesujący i pełen emocji spektakl pt.: „W harmonii z przyrodą”.
 
           A potem nastąpił wielki finał. O 19.00 przybyli do szkoły uczniowie chętni do uczestnictwa w biwaku „Noc Ziemi”. Pod opieką Pań: Doroty Świtowskiej, Ewy Frączek-Osuch, Agnieszki Mańko i Pana Adama Pepasińskiego przygotowywali ekologiczne kanapki do wieczornej kolacji. Potem do niemal północy na sali gimnastycznej trwały zabawy zręcznościowe z tematyką ziemi w tle.
 
           Po ekologicznym i własnoręcznie przygotowanym śniadaniu uczestnicy udali się do lasów zgórskich. Tam stanęli w zadumie nad symboliczną mogiłą Żołnierzy Wyklętych zamordowanych tutaj przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku. Wysłuchali też historycznej gawędy prowadzonej przez Pana Adama Pepasińskiego.
 
           A na koniec czekał posiłek z grilla sponsorowany przez Władze Gminy i Radę Rodziców. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Gdy uczestnicy nocnego biwaku wędrowali po leśnych ostępach na zboczach Pasma Zgórskiego, pozostali uczniowie pod opieką swych wychowawców porządkowali okolice budynków szkół i przedszkola.
 
           Nad całością przebiegu obchodów Tygodnia Ziemi czuwali p. Dorota Świtowska i p. Adam Pepasiński – liderzy Klubu 4H „Eko-Żuczki”.     
...................................
 
DYSKRETNY UROK OWADÓW
SPRAWOZDANIE Z XVII OGÓLNOPOLSKICH „DNI OWADA”
ZORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
W DNIACH 8 – 10 VI 2018 ROKU
 
      
8 VI 2018 roku już przed 10.00 w stronę Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podążały barwne i rozbawione tłumy dzieci i młodzieży, zajeżdżały autokary.

I także my… Połączona umową partnerską dziecięco-młodzieżowa grupa ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich i z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. świętej Jadwigi Królowej Polski w Nowinach.

Każde „Dni Owada” są dla nas wielkim wydarzeniem. Stanowią ważny etap realizacji zawartej z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym współpracy, która oficjalnie w Naszej Gminie przybrała kształt Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży. W gościnnych uniwersyteckich pracowniach, ogrodach doświadczalnych, laboratoriach możemy kolejny raz zachwycać się „dyskretnym urokiem” świata owadów, gdzie wszystkiego „do wyboru, do koloru, od klasycznej elegancji do śmiałej ekstrawagancji, niebanalność, oryginalność, wdzięk i bezpretensjonalność”.

Przez minione lata, pod wpływem wielu warsztatów prowadzonych przez Pana Profesora Kazimierza Wiecha polubiliśmy ten bogaty świat i już nawet „życie z komarem” przestało być dla nas koszmarem. No bo dlaczego całym złem obciążać tylko biednego komara? (i to za komarzycę!!!) „To samo też potrafi zrobić wesz, łażąc z człowieka na człowieka”
          
Jednostki naukowo-badawcze organizujące XVII Ogólnopolskie Dni Owada znakomicie wyczuły te nasze nastroje. Nadały tegorocznym Dniom Owada ogólne hasło: „Sześcionożni przyjaciele”.
           
I z tymi „sześcionożnymi przyjaciółmi” znów się spotkaliśmy. Po uroczystym  otwarciu imprezy przez Władze Uczelni, Władze Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa rozbiegliśmy się po holu, po uczelnianych korytarzach, po salach wykładowych. Podziwialiśmy wystawy żywych owadów krajowych i zagranicznych. Uwagę wszystkich tradycyjnie skupiała wystawa pajęczaków egzotycznych, owadów drapieżnych i parazytoidów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też ekspozycja motylarni z Czapl Wielkich. Poza imago – postaciami dorosłymi obejrzeliśmy tu gąsienice i poczwarki niektórych gatunków.
            
Udział w „Nocach Biologów” rozbudził naszą ciekawość światem roślin owadożernych. Mogliśmy je także podziwiać na wystawie podczas tegorocznych „Dni Owada” w Krakowie. Te wspaniałe i niezwykłe rosiczki, dzbaneczniki, tłustosze.
            
Kiedy nasi opiekunowie przeglądali fachową literaturę entomologiczną, przebierali wśród różnych produktów pszczelich, my sprawdzaliśmy swoją wiedzę w warsztatach entomologicznych. Najmłodsi uczestnicy wyprawy tworzyli owady metodą origami, lepili zwierzęta z masy solnej. Wszyscy zaś chętnie upiększali swoje twarze, ręce, nogi „owadzimi” tatuażami.
           
Nad tym całym rozgardiaszem niepodzielnie panowała cudnej urody „owadzia” wróżka. Toteż i starsi, i młodsi chętnie stawali z nią do wspólnej fotografii.
 
W Sali Klubu Studenckiego „Arka” mogliśmy się poczuć jak studenci, uczestnicząc w wykładach o „Zasadach projektowania ogrodów dla motyli”, „Bzygach”, czy o „Znaczeniu owadów”. Szczególne nasze zainteresowanie obudził wykład pani mgr Moniki Kucharskiej – Świerszcz o ogrodach dla motyli. I nie bez przyczyny. Budowaliśmy już w przeszłości, i to z pozytywnym skutkiem, hotele dla owadów. Sądzimy, że zawarte w tym referacie wskazówki pomogłyby nam zagospodarować teren za Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, kiedyś tak piękny. Jego zagospodarowanie dodałoby blasku i koloru centrum Gminy, a i ożywiłoby tu życie przyrody.
            
Z uniwersyteckich budynków, z uniwersyteckich ogrodów uczniowie wychodzili z hodowlami owadzimi. Każdy uczeń coś niósł: patyczaki indyjskie, straszyki australijskie, chrząszcze, modliszki.
           
Opiekunowie dźwigali pękate torby z książkami i produktami pszczelimi. Niektórzy nieśli do domowych i szkolnych ogrodów zakupione po promocyjnej cenie sadzonki i całe drzewka owocowe (i to z owocami!!!).
 
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Władzom krakowskiej uczelni rolniczej, wszystkim pomagającym jej uczelniom, instytutom naukowym, muzeom, prywatnym kolekcjom, wszystkim studentom za zorganizowanie tych” XVII Ogólnopolskich Dni Owada”. Widzieliśmy tę radość Panów Rektorów, Pana Profesora Kazimierza Wiecha, Pań i Panów  Wykładowców, wszystkich Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ich wielką życzliwość wobec swych małych i dużych Gości.
 
W ten sposób, za wzorem owadów, co „nie zważając na nic, realizują własną Europę bez granic” wszyscy realizujemy plan wielkiej integracji ponad różnorodnymi barierami. Integracji ze wspaniałym światem przyrody i integracji między nami, ludźmi – małymi i dużymi. I uczymy się pod opieka wielkich mistrzów, uniwersyteckich pracowników naukowych szacunku dla Stwórcy i jego wielkiego dzieła – Wszechświata.        
 
           Uczestnicy wyjazdu na XVII Ogólnopolskie Dni Owada w Krakowie
......................................
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU 4H „EKO-ŻUCZKI” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
1.Wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku pn. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności” – 19 IX 2017 roku. Organizowane we współpracy ze Szkolnym Kołem Przyrodniczym. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy V a (23 uczniów) i VII c (12 uczniów). Znaleźliśmy się na tych zajęciach wśród 11 szkół zakwalifikowanych ze wszystkich szkół podstawowych z Kielc i okolic podmiejskich przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 
2.Gawędy poświęcone jesiennym kwiatom, jesiennym zmianom w przyrodzie, geograficznym i geologicznym ciekawostkom związanym z położeniem gminy Sitkówka-Nowiny, ciekawym historiom roślin, krzewów, drzew (akacja, brzoskwinia, bez, jodła, świerk, buk, kalina koralowa). W każdej z tych gawęd wiadomości przyrodnicze, geograficzne zostały powiązane z etnograficznymi i literackimi (legendy, utwory poetyckie). Niektóre z drzew i krzewów stały się w przeszłości wdzięcznym obiektem dla muzyków – tych wielkich, narodowych i tych ludowych , a nawet dla twórców pieśni wojskowych (jak to się stało w przypadku kaliny koralowej). Tę gawędy były przygotowywane i realizowane we współpracy z nauczycielami przyrody i szkolnej świetlicy. Przygotowywane były przede wszystkim na zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przez cały rok szkolny.
 
3.Udział w projekcie fundacji Civus Polonus pn.: „Uczymy się razem dla świata”. Na zajęciach prowadzonych przez opiekunów Klubu 4H i współpracujących z nimi nauczycieli różnych specjalności dzieci poznawały problemy globalnej ochrony środowiska, znaczenie zasad zrównoważonego rozwoju dla harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą. Te zajęcia trwały w czasie: 18 – 24 XI 2017 rok.
 
4.Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK, Klubem „Wiewiórka”, Szkolnym Kołem Przyrodniczym w przeprowadzonej na terenie szkoły Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PCK pn.: „Kampania Walki z Głodem”
 
5.Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK w organizacji prelekcji dla klas VI z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 1 XII 2017 roku.
 
6.Współpraca ze Szkolnym Kołem Przyrodniczym w organizacji akcji pozyskiwania surowców wtórnych przeprowadzonych jesienią 2017 roku i wiosną 2018 roku. W dniach 5 – 6 VI 2018 roku wsparliśmy Szkolną Kasę Oszczędności w zbiórce zużytych baterii i drobnego sprzętu elektronicznego.
 
7.Opracowanie informacji na temat planowanych w szkole w 2018 roku imprez Ekologicznych. Te informacji zostały przesłane przez służby ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowinach do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego celem opracowania oferty programowej pn. „Edukacja ekologiczna dla województwa świętokrzyskiego na rok 2018”. Temu zadaniu poświęciliśmy czas w grudniu 2017 roku (6 – 12 XII 2017 rok).
 
8.Udział w zajęciach, warsztatach, pokazach „Nocy Biologów” w dniu 12 I 2018 r. Wyjazd klubowicze organizowali wspólnie ze Szkolnym Kołem Przyrodniczym oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się warsztaty o wilkach, mrówkach, tworzeniu własnego formikarium oraz o unikatowych roślinach pasożytniczych światowej flory. Zdobyte podczas tych zajęć wiadomości – zwłaszcza te o wilkach – zostały potem wykorzystane do tworzenia interdyscyplinarnych kart pracy  do zajęć z dziećmi, gdzie połączone została wiedza przyrodnicza z literacką, wierzeniami ludowymi, ludową tradycją chrześcijańską, ćwiczeniami opartymi na popularnych przysłowiach. Zajęcia organizowane w czasie „Nocy Biologów” dają dzieciom i młodzieży unikalną wręcz możliwość odwiedzenia prawdziwych pracowni naukowych, rozmowy z mistrzami -  pracownikami naukowymi Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 
9.Przygotowanie prac poświęconych urokom Nidy i świętokrzyskich lasów na XXVII edycję Wojewódzkiego Konkursu dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn.: „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. Ten konkurs trwał w czasie: 2X 2017 rok – 6 III 2018 rok. Klubowicze przygotowali 2 prace: grę planszową i film zachęcający do wykorzystania do organizacji zabaw rozrywkowych terenów leśnych i nadnidziańskich. (w ocenie jury powołanego przez Dyrektora Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uzyskały prace naszych uczniów 27 i 26 punktów). W ich przygotowaniu kluczową rolę odegrały bezpłatne wycieczki warsztatowe w Parku Etnograficznym w Tokarni (6 II 2018 r.) i Ośrodku Edukacji Leśnej w Kielcach(8 II 2018 r.). Organizacja tych warsztatów była możliwa dzięki wielkiej pomocy przyjaciół naszej szkoły z Muzeum Wsi Kieleckiej, Nadleśnictwa Kielce i Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 
10.Organizacja wspólnie ze Szkolnym Kołem Przyrodniczym rajdu do Jaskini „Raj” w dniu 21 III 2018 roku. Wiadomości, które dzieci pozyskały podczas tej wycieczki przydały się później w czasie Tygodnia Ziemi.
 
11.Tydzień Ziemi 13 IV 2018 r. – 20 IV 2018 r. Podczas tego tygodnia dzieci uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych poprowadzonych przez pracowników Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach Panie: Elizę Hłasko i Magdalenę Bieńkę-Michalik. Młodsze klasy przypatrywały się wiosennym zmianom w przyrodzie, starsze – utrwalały wiedzę o formach ochrony przyrody. Warsztaty te zawsze cieszą się uznaniem naszych dzieci – ciekawie prowadzone, wzbogacane interesującymi prezentacjami multimedialnymi i filmami, z ciekawymi grami umysłowi i atrakcyjnymi nagrodami. To się działo 13 IV 2018 roku.  W dniu 19 IV 2018 roku zawitał do nas wybitny geolog Pan Profesor Tymoteusz Wróblewski. Przedstawił naszym uczniom naprawdę wciąż mało znane fakty związane z odkryciem i pierwszymi latami działalności Jaskini „Raj”. W prezentacji multimedialnej Pana Profesora Tymoteusza Wróblewskiego mogli klubowicze i uczniowie klas V I VI zobaczyć unikatowe zdjęcia terenowe, fotografie ludzie zapisanych w dziejach tego niezwykłego obiektu geologicznego, zdjęcia jaskini robione zaraz po wejściu do niej odkrywców i naukowców. Pan Profesor przywiózł także ze sobą archiwalne dokumenty powstałe w tych pionierskich dla jaskini czasach. Wszyscy z wielką uwagą słuchali gawędy o pierwszych latach jaskini dziś stanowiącej turystyczną chlubę regionu świętokrzyskiego. Gawędy jednego z nielicznych już dziś żyjących świadków tamtego czasu, uczestnika tamtych pionierskich wydarzeń. Do wspólnego dzieła przyłożyły swoją rękę  opiekunki Szkolnego Koła Teatralnego klas nauczania początkowego Panie Iwona Sokołowska i Jadwiga Ochab przedstawieniem pt.: „W harmonii z przyrodą”. Naprawdę zaś wielką atrakcją stał się biwak „Noc Ziemi” spędzony na grach i atrakcjach przyrodniczo – sportowych w szkolnych murach (zrealizowany pod opieką nauczycieli: Doroty Świtowskiej, Ewy Frączek-Osuch, Agnieszki Mańko, Adama Pepasińskiego. Całość dopełniły zajęcia przyrodnicze, geograficzne, historyczne, polonistyczne, matematyczne podczas rajdów: po ścieżce przyrodniczo – historycznej wzdłuż doliny Bobrzy – 19 IV 2018 roku i na trasie historycznej do lasów zgórskich - 20 IV 2014 roku. Całość tego Tygodnia Ziemi toczyła się pod czujnym okiem liderów Szkolnego Klubu 4H „Eko – Żuczki”: Doroty Świtowskiej, Mirosława Sikory, Adama Pepasińskiego.
 
12.Wyjazd na XVII Ogólnopolskie Dni Owada do Krakowa organizowane przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 8 VI 2018 rok. W tym wyjeździe w ramach partnerskiej współpracy uczestniczyli uczniowie naszej szkoły podstawowej i nowińskiego gimnazjum.  Kolejny raz mogli wszyscy uczestnicy tego wyjazdu pogłębić swoją wiedzę o wspaniałym świecie owadów pod opieką znakomitych znawców tych zagadnień – uniwersyteckich pracowników naukowych na czele z wybitnym entomologiem Panem Profesorem Kazimierzem Wiechem.
 
13.W czerwcu w murach naszej szkoły zagościła wystawa „Polskie owady i pajęczaki – fakty, mity i ciekawostki”. Inicjatorka tej wystawy Pani Elżbieta Zawadzka w ten sposób do wspólnego dzieła realizowanego przez klub 4H i wspólnie z nim pracujące koła i organizacje wymieniane powyżej w tym sprawozdaniu dorzuciła bardzo pożyteczny pomysł. Pomysł nie tylko edukacyjny. Twórca i właściciel tej wystawy Polskie Towarzystwo Entomologiczne w roku 2023 będzie obchodzić 100-lecie swej działalności. Pierwotnie działało pod nazwą „Polski Związek Entomologiczny”. A powstało we Lwowie  w 1923 roku. Kontynuowało prace istniejącej od 1920 roku Sekcji Entomologicznej Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.
 
Opiekunowie Szkolnego Klubu 4H „Eko-Żuczki” - Dorota Świtowska, Adam Pepasiński, Mirosław Sikora, Agata Giełżecka   
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści