Rok 2018/19 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2018/19

Organizacje szkolne > Klub 4H
...................................
Dzięki hojności i zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach udało się zorganizować pomoc dla dwóch rodzin z naszej gminy w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka”. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazaną pomoc i wielkie serce dla potrzebujących rodzin. Koordynatorem akcji był szkolny wolontariat i Klub 4H.
.....................................
W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Ziemi w dniu 26 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnoplskim konkursie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska ''EKOTEST ''. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów postaw ekologicznych oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.
W trzech kategoriach wiekowych (klas 3-4, 5-6 i 7-8) znalazło się aż 68 osób chętnych zmierzyć się ze sprawdzeniem swojej wiedzy. Niestety na ogłoszenie wyników, dokładne statystyki, przedstawiwjące jak uczestnicy konkursu prezentują się na tle innych szkół w kraju i województwie musimy poczekać do 31 maja. Życzymy naszym uczniom sukcesu.
Opiekunowie Klubu 4H
 
......................................
W dniu 29 kwietnia 2019 roku gościliśmy w naszej szkole pracownika Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - pana Dariusza Wiecha. Inspiracją dla tego spotkania stało się główne hasło tegorocznych Dni Ziemi - ,,Ochrona zagrożonych gatunków". Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści dotyczące urokliwego regionu naszego województwa - Ponidzia. Poznali różne formy ochrony przyrody: parki krajobrazowe (szaniecki, kozubowski i nadnidziański), rezerwaty, m.in. Skorocice, Przęślin, Krzyżanowice. Dowiedzieli jakie są założenia ochrony gatunkowej oraz obejrzeli prezentację o gatunkach roślin i zwierząt objętych ochroną na Ponidziu.
Opiekunowie Klubu 4H
.......................................
 DZIEŃ OWADA - 2019 ROK
 
Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskich Dniach Owada. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: ,,RATUJMY OWADY”. Otwierający XVIII Ogólnopolskie Dni Owada Jego Magnificencja Pan Prorektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Sylwester Tabor nie krył dumy i olbrzymiej radości z faktu , że ta impreza zyskała w całej Polsce olbrzymie uznanie i była wielokrotnie nagradzana. Podobna duma brzmiała też z tego powodu w wypowiedzi Pana prof.dr hab. inż. Kazimierza Wiecha. Pan Profesor jednocześnie złożył w swoim wystąpieniu podziękowanie wielkiemu gronu osób, bez których pasji ta wspaniała impreza stanowiąca już chlubę krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego nie mogłaby powstać i przetrwać tak długie lata.
 
W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane kolekcje żywych owadów egzotycznych i krajowych - szkodników, owadów wodnych, koprofagów, owadów społecznych, leśnych i drapieżnych.
 
W budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nasi uczniowie i wszyscy goście imprezy mogli podziwiać kolekcję roślin owadożernych, owady preparowane, obrazy ze skrzydeł motyli oraz fotografie o tematyce entomologicznej. Dużą popularnością cieszyła się kolekcja motyli z Muzeum Arthropoda w Bochni i kolekcja motyli egzotycznych z Motylarni w Czaplach Wielkich oraz kolekcja żywych motyli.
 
Bardzo zaciekawił uczniów wykład Pana Profesora Kazimierza Wiecha, wprowadzający w tajemniczy świat owadów.Jednocześnie Pan Profesor odwołał się do własnych badań i do literatury przedmiotowej i pokazał postępujące coraz szybciej niepokojące zjawisko wymierania owadów. Do tego groźnego zjawiska człowiek niestety bardzo przyczynia się swymi nierozsądnymi działaniami. I jakże często nie chce pamiętać o tym, że w ten sposób szykuje zgubę samemu sobie. Kolejne wykłady pozwoliły poznać entomologiczne medykamenty, owady znajdujące się w sieci Natura 2000 oraz dlaczego warto chronić tę dominującą grupę zwierząt.
 
Zasiadając w sali wykładowej, nasi podopieczni mogli poczuć się jak studenci. Ponadto mogli obejrzeć prezentację opatrunków biochirurgicznych na trudno gojące się rany, a także produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego.
 
Z dużym zainteresowaniem oglądali stadia rozwojowe jedwabnika morwowego.Ta niezwykle ciekawa wystawa pojawiła się pierwszy raz na Ogólnopolskich Dniach Owada w Krakowie. Zorganizował ją Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Od Pani Kierownik Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy dr Małgorzaty Łochyńskiej dowiedzieli się, jak powstaje nić jedwabna. Z dużym zainteresowaniem oglądali kokony, słuchali opowiadania Pani Profesor o długich, bardzo skomplikowanych dziejach wędrówki przemysłu jedwabniczego z dalekich Chin do Europy, do Polski. Podnosili liście morwy z gromadami gasienic jedwabnika. Idąc wzrokiem za wskaźnikiem Pani Profesor odszukiwali główkę gąsienicy. Podziwiali bardzo pomysłowo zaprojektowany przez przyrodę sposób ukrycia tej główki odstraszający jednocześnie ewentualnych wrogów. Z dużym zdumieniem reagowali na wiadomość, że nić jedwabna wypływa z gruczołków przędnych przy aparacie gębowym w postaci kropelkowej substancji jedwabnej. Mogli obejrzeć gniazdo szerszeni oraz dowiedzieć się, czy te owady są groźne.
 
Jednak największą atrakcją była możliwość obejrzenia na żywo i zakupienia owadów z grupy patyczaków, straszyków oraz pajęczaków.
...................................
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU 4H „EKO-ŻUCZKI” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
1. Organizacja we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu akcji pn. „Szlachetna paczka”. W tej akcji brali bardzo licznie udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

2. Realizacja w czasie 17 XII 2018 – 4 III 2019 kolejnych zadań edukacyjnych w ramach programu „Dziel się uśmiechem”. Ten program powstał we współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża z firmą Mars Polska, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. Stawiał sobie za cel edukację dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Na terenie szkoły w realizację tego programu wśród uczniów klas VI czynnie włączyła się świetlica szkolna.

3. Udział w Nocy Biologów w dniu 11 I 2019 roku organizowanej przez Władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Władze Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego kieleckiego uniwersytetu oraz Dyrekcję i studentów Instytutu Biologii. Nasi uczniowie mogli posłuchać wykładów w prawdziwych salach wykładowych, obejrzeć świetnie przygotowane prezentacje multimedialne ilustrujące treść tych wykładów, przeprowadzić pod opieką Profesorów i ich asystentów szereg doświadczeń, eksperymentów w uczelnianych laboratoriach i pracowniach badawczych. Uczestniczyli w interesujących debatach naukowych, oglądali bogate uniwersyteckie zbiory przyrodnicze, ciekawe wystawy przygotowane przez pracowników naukowych i  pracowników licznych współpracujących z kielecką uczelnią instytucji naukowo-badawczych. Furorę w tym roku podczas Nocy Biologów robiła botanika. Uczniowie mogli poznać moc ziół, ich rolę w pomocniczym leczeniu, w zapobieganiu chorobom. Z poznawanych roślin i ziół stwarzali własne kwiatowe kompozycje. Z roślinami nierozłącznie związane są owady. Te zaś coraz mocniej są brane pod uwagę jako żywność przyszłości. Dużych emocji wielu doznało, kiedy stanęło oko w oko drapieżnymi ptakami, podopiecznymi Grupy Sokolników Konnych ”Rabiec”. I dorosłych, i młodzież w stan wysokiego napięcia emocjonalnego wprowadził wykład Pana Profesora Wiesława Kacy pt: „Szczepić czy nie szczepić”.

4. W dniu 8 II 2019 roku uczestniczyliśmy w kieleckiej siedzibie Świętokrzyskich I Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w warsztatach ornitologicznych wielkim zimowym liczeniu ptaków. Prowadził te warsztaty ornitolog pan Damian Czajka. Uczniowie podglądali technikę wyciągania ptaków ze specjalnych sieci ornitologicznych. Mogli przyjrzeć się szczegółowo wszystkim tajnikom fachowego, naukowego opisu ptaków oraz sposobom zapisu wyników tych badań na specjalnych formularzach. Jednocześnie wyjaśnienia pana Damiana uzmysłowiły dzieciom, jak wielkie zmiany – niestety nie zawsze korzystne - zachodzą w świecie. A wyniki obserwacji ptaków prowadzone na przestrzeni ostatnich 50 lat dobitnie to potwierdzają (zmiany w migracji, trasach ptasich przelotów, zmiany w budowie anatomicznej ptaków - zwłaszcza zmniejszanie powierzchni skrzydeł itd.).

5. W III 2019 roku uczniowie wybrali się do podkieleckiego Promnika. W miejscu gromadzenia miejskich odpadów mogli zapoznać się ze sposobami ich gospodarczego wykorzystania. Jednocześnie ocenili użyteczność takiego przedsiębiorstwa. Człowiek produkuje już tyle ton śmieci, że jest w stanie unicestwić całe swoje otoczenie, w konsekwencji i samego siebie.

6. W dniu  26 IV 2019 r.  spora grupa szkolnych miłośników przyrody (68 osób) uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody „Ekotest”. Tegoroczny konkurs postawił sobie za główny cel: promowanie postaw ekologicznych oraz zwiększenie świadomości uczniów wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

7. W dniu 29 IV 2019 roku pracownik Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pan Darek Wiech przybył do naszej szkoły z prelekcją pt.: „Zwierzęta i rośliny inwazyjne”. W prelekcji i towarzyszącej jej bogatej i ciekawej prezentacji multimedialnej uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII Uczniowie poznali skutki często nieprzemyślanej ingerencji człowieka w bogaty świat przyrody Ponidzia. Żółw czerwonolicy czy minóg ukraiński to tylko niektóre z przykładów bezmyślnego podejścia człowieka do prywatnych hodowli kończących się pozbywaniem nabytych zwierząt. A skutki tego są dramatyczne. Prelekcja została zorganizowana w ramach obchodzonych w naszej szkole Dni Ziemi. Tegoroczne Dni Ziemi przebiegały pod hasłem „Ochrona zagrożonych gatunków”.

8. W dniu 31 V 2019 roku  członkowie klubu uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach XVIII Ogólnopolskich Dni Owada w Krakowie. Dla tegorocznych Dni Owada organizator – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie wybrał hasło „Ratujmy owady”. Pan Profesor Kazimierz Wiech w swym wykładzie wstępnym otwierającym Dzień Edukacyjny potwierdził, że badania naukowe wskazują na wciąż malejącą ilość owadów w Polsce i na świecie. Jeśli ten proces nie zostanie powstrzymany, może przynieść katastrofalne zmiany w świecie roślin. Tym samym widmo zagłady zbliży się do samego człowieka. Pani dr Karolina Konieczna z Uniwersytetu Rzeszowskiego w wykładzie „Entomologiczne medykamenty” przedstawiła swoim słuchaczom dawne i współczesne wykorzystanie owadów w lecznictwie. Uzmysłowiła grozę płynącą z faktu malejącej ilości owadów. Likwidując owady człowiek nie tylko uderza w swoje zasoby żywnościowe, ale i w znaczący sposób pozbawia się możliwości pomocniczego leczenia wielu chorób. Po wykładach uczestnicy wycieczki rozeszli się po wystawach oferujących różne warsztaty i mieszczących różnorodne wystawy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie wystawy hodowli jedwabnika morwowego i żywa kolekcja motyli. Uczniowie do autokaru wsiadali oczywiście z bogatymi kolekcjami owadów zakupionych na kiermaszu. Prym tu wiodły jak zwykle patyczaki.

9. W ciągu roku członkowie klubu zorganizowali dwie zbiórki makulatury: jesienną i wiosenną. W ten sposób chcieli praktycznie włączyć się w nurt ochrony bioróżnorodności Ziemi. Tej bioróżnorodności, której bogactwo poznawali we wszystkich wspominanych powyżej akcjach, warsztatach, wyjazdach. Bogactwo, ale i zagrożenia, te zwłaszcza idące ze strony człowieka.

10. Przez cały rok w czasie zajęć świetlicowych uczniowie poznawali ciekawostki związane  z różnymi gatunkami drzew, uczyli się rozpoznawać poszczególne gatunki drzew. W tych zajęciach też był kładziony duży nacisk na różnorodne wykorzystanie drzew przez człowieka (gospodarcze, lecznicze, dietetyczne).
 
 
LIDERZY KLUBU 4H „EKO-ŻUCZKI”
 ADAM PEPASIŃSKI
 DOROTA ŚWITOWSKA
 MIROSŁAW SIKORA
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści