Rok 2021/22 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2021/22

Szkolny Klub Ekologiczny
Sprawozdanie Szkolnego Klubu Ekologicznego za rok szkolny 2021/22

Geopark Świętokrzyski UNESCO swoją ideą, swoimi propozycjami tematycznymi inspirował nas w całorocznej pracy. Staraliśmy się znaleźć swoje możliwości w ramach dwóch realizowanych w szkole projektów edukacyjnych: „Jaskinie” i „Poznajemy naszą okolicę”. W ramach tych projektów geologia umożliwiła łączenie działań plastycznych, polonistycznych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, ekologicznych, patriotycznych. Pomagaliśmy w organizacji rajdów pieszych dla klas III i IV, w których uczniowie mieli możliwość porównania współczesnej przyrody z pradawnymi, skamieniałymi organizmami. Zdobywali informacje o życiu i wyglądzie ludzi pierwotnych. Jaskinia „Raj”, Centrum Neandertalczyka, Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni, odsłonięcie geologiczne w kieleckim Ogrodzie Botanicznym, ścieżka turystyczno–edukacyjna w Paśmie Zgórskim pozwalały przyjrzeć się tym wszystkim bardzo złożonym procesom kształtującym dzisiejszy obraz Ziemi.

Pogłębiały tę wiedzę warsztaty makroskopowe z użyciem mikroskopu stereoskopowego w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, warsztaty w Centrum Geoedukacji w Kielcach, spotkanie w szkole z panem Michałem Porosem – kierownikiem Centrum Geoedukacji, Przewodniczącym Zarządu Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO.

Tłem dla tych działań stał się Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu. Poznawana wiedza doprowadziła do konkursu plastycznego „Świat jaskiń”. Dzieci wykazały się w nim zdobytą wiedzą, wyobraźnią, dużą sprawnością manualną. Efekty mogli podziwiać uczniowie, rodzice, goście szkoły na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Szkolnej Izbie Tradycji.

Znakomity wgląd we współczesne życie przyrody dały spotkania dla klas II – VI w ramach programu edukacyjnego edukacyjnego „Lekcje przyrody i biologii na żywo”. W tych zajęciach obiektem szczególnego zainteresowania stały się płazy. Na powstanie i rozwój Nowin i okolicznych miejscowości geologia wpłynęła w decydującym stopniu. Skały, zjawiska krasowienia, procesy tektoniczne, wielowiekowy na tej ziemi rozwój przemysłu przemysłu górniczego przyniosły wiele legend górniczych, magicznych, historycznych, zbójeckich. A to już dziedzina polonistyki. Zwłaszcza na zajęciach świetlicowych, na świetlicowych godzinach zastępczych poznawaliśmy ten legendarny świat gwarków, wesołych czartów i czarownic, fantastycznych opowieści zrodzonych z naszej skalnej przeszłości.

Poznawanie tej geologicznej, legendarnej, historycznej naszej przeszłości mocno pobudziło patriotyczne uczucia dzieci i młodzieży. Zajęcia organizowane w ramach tegorocznych Dni Ziemi podbudowały solidnie dziecięcą wiedzę o ekosystemach, organizmach, zalężnościach między populacjami. Uczuliły na wiedzę o zachowaniach szkodliwych i przyjaznych dla środowiska. Prowadzili te zajęcia nasi wypróbowani przyjaciele, pracownicy działu edukacyjnego Swiętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Te zajęcia zakończyły uczniowskie prezentacje multimedialne i plakaty. I one zostały wystawione na szkolnej wystawie pokonkursowej.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego
.............................
Dzień Ziemi 2022 – Inwestujmy w naszą planetę.
 
Międzynarodowy Dzień Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia to dobry czas na pewną refleksję nad tym co dzieje się z naszą planetą. Celem szeregu akcji prowadzonych na całym świecie jest promowanie postaw proekologicznych.
 
Edukacja ekologiczna to zdobywanie wiedzy o niektórych zachowaniach szkodliwych dla środowiska oraz tych, które mu nie szkodzą. Tym jest wiedza o segregowaniu śmieci, o konieczności i sposobach oszczędzania wody i prądu oraz konieczności sadzenia drzew.
 
Aby skutecznie dbać o zasoby przyrody trzeba mieć solidną wiedzę o ekosystemie, organizmach, które go tworzą, zależnościach między populacjami.
 
Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do obchodów tego święta uczestnicząc w cyklu zajęć organizowanych przez dział edukacyjny Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Zarówno młodsi - uczniowie klas pierwszych i drugich, jak i nieco starsi – klas czwartych i piątych wzięli udział w warsztatach przybliżających tematykę związaną z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego. Dowiedzieli się jakie skarby daje las, jakie organizmy tworzą poszczególne jego piętra, jak również na czym polega praca leśnika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z rozpoznawania roślin leczniczych, które mogą być wykorzystywane w zdobywaniu odporności organizmu oraz leczeniu objawów wielu chorób.
 
Kolejnym etapem przygotowań do obchodów dnia Ziemi było przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych oraz plakatów. Uczniowie w swoich pracach przybliżyli cele i historię obchodów tego święta na świecie i w Polsce, na czym polega segregacja śmieci, czym jest recykling, a co najważniejsze – jakie działania podejmować, aby chronić nasza planetę.
 
22 kwietnia w klasach V- VII odbyły się w pogadanki „Co niszczy nasze środowisko?”, „Skutki zanieczyszczeń”, filmy edukacyjne: „Ziemia – nasza planeta”, „Piękno naszej planety”. Uczniowie klas siódmych przedstawiali na forum klasy przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne.
 
Na zajęciach podkreślaliśmy potrzebę promowania postaw proekologicznych wśród uczniów oraz budowania świadomości dotyczącej wspólnego kształtowania przyszłości planety. W trakcie lekcji uczniowie niemal jednomyślnie twierdzili, że działania w tym celu powinny być odważne, szerokie i skrupulatnie wdrażane przez wszystkie narody na świecie. Dlatego, że za naszą Matkę Ziemię jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Mamy nadzieję, że nasze aktywności proekologiczne w codziennym życiu przyczynią się do poprawy ogólnej kondycji Ziemi.
 
I trochę historii…
 
Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.
Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.
Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, ustanowiony został w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi.
Obchody są okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety. Każdego roku, uroczystości w ramach Dnia Ziemi, koncentrują się wokół innej tematyki.
.....................................
Żywa lekcja biologii
 
W dniu 30 września 2021 r. uczniowie klas II-VI wzięli udział w spotkaniu, przeprowadzonym w ramach programu edukacyjnego ,,Lekcje przyrody i biologii na żywo”. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zoologii, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, ale także przełamywanie barier lękowych i obalanie istniejących w społeczeństwie mitów dotyczących gromady kręgowców - płazów. Uczniowie poznali wiadomości dotyczące systematyki, morfologii, fizjologii, sposobie rozmnażania i odżywiania płazów. Uzyskali informację, w jakim środowisku można spotkać płazy, jakie mają przystosowania, zachowania oraz przyzwyczajenia.
Dzieci dowiedziały się, dlaczego płazy otrzymują powłokę śluzową na swoim ciele. Rozpoznawały wśród tej grupy gatunki ogoniaste i bezogonowe
Uczniowie mogli obejrzeć egzotyczne gatunki płazów, między innymi: rzekotkę australijską, egzotycznego kumaka, traszkę, ropuchę agę oraz salamandrę tygrysią.
 
Opiekunowie szkolnego koła ekologicznego.
..........................
Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu 2021
30 września 2021 r. uczniowie klasy VIII a i VIII b w ramach szkolnego projektu: ,,Poznajemy jaskinie regionu świętokrzyskiego” wzięli udział w wycieczce do Jaskini na Kadzielni. Projekt ten realizowany jest w ramach ,,Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu”, którego hasło przewodnie brzmi „Odkrywać, rozumieć i chronić”. Inicjatorem jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna. Celem wycieczki była promocja znaczenia jaskiń i krasu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o jaskiniach, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody oraz integracja uczniów. Wędrując po podziemnej trasie turystycznej o długości 160 m uczniowie dowiedzieli się w jakiej skale powstała jaskinia, w jakim okresie oraz na czym polega zjawisko krasowienia. Mogli podziwiać struktury i organizmy charakterystyczne dla dna dewońskiego morza, efekty procesów tektonicznych (np. uskoki) i mineralizacyjnych (np. żyły), którym podlegały te skały, efekty korozji krasowej przejawiające się kształtami kanałów i rzeźbą ich ścian (kominy krasowe), nacieki jaskiniowe (kalcytowe w postaci polewów grubokrystalicznych, kolumienek naciekowych, nacieki groniaste, kalafiorowate i grzybkowe, stalagmity i stalaktyty), wykształcenie (przekroje) namulisk o różnym wieku i wykształceniu, zawierających niekiedy szczątki fauny (kości nietoperzy), pyły reprezentowane przez osady o barwie beżowo-czerwonej lub czerwonej, również zawierające kości nietoperzy.
Edyta Szwed, Ewa Frączek-Osuch
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści