Rok 2021/22 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2021/22

Szkolny Klub Ekologiczny
.....................................
Żywa lekcja biologii
 
W dniu 30 września 2021 r. uczniowie klas II-VI wzięli udział w spotkaniu, przeprowadzonym w ramach programu edukacyjnego ,,Lekcje przyrody i biologii na żywo”. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zoologii, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, ale także przełamywanie barier lękowych i obalanie istniejących w społeczeństwie mitów dotyczących gromady kręgowców - płazów. Uczniowie poznali wiadomości dotyczące systematyki, morfologii, fizjologii, sposobie rozmnażania i odżywiania płazów. Uzyskali informację, w jakim środowisku można spotkać płazy, jakie mają przystosowania, zachowania oraz przyzwyczajenia.
Dzieci dowiedziały się, dlaczego płazy otrzymują powłokę śluzową na swoim ciele. Rozpoznawały wśród tej grupy gatunki ogoniaste i bezogonowe
Uczniowie mogli obejrzeć egzotyczne gatunki płazów, między innymi: rzekotkę australijską, egzotycznego kumaka, traszkę, ropuchę agę oraz salamandrę tygrysią.
 
Opiekunowie szkolnego koła ekologicznego.
..........................
Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu 2021
30 września 2021 r. uczniowie klasy VIII a i VIII b w ramach szkolnego projektu: ,,Poznajemy jaskinie regionu świętokrzyskiego” wzięli udział w wycieczce do Jaskini na Kadzielni. Projekt ten realizowany jest w ramach ,,Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu”, którego hasło przewodnie brzmi „Odkrywać, rozumieć i chronić”. Inicjatorem jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna. Celem wycieczki była promocja znaczenia jaskiń i krasu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o jaskiniach, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody oraz integracja uczniów. Wędrując po podziemnej trasie turystycznej o długości 160 m uczniowie dowiedzieli się w jakiej skale powstała jaskinia, w jakim okresie oraz na czym polega zjawisko krasowienia. Mogli podziwiać struktury i organizmy charakterystyczne dla dna dewońskiego morza, efekty procesów tektonicznych (np. uskoki) i mineralizacyjnych (np. żyły), którym podlegały te skały, efekty korozji krasowej przejawiające się kształtami kanałów i rzeźbą ich ścian (kominy krasowe), nacieki jaskiniowe (kalcytowe w postaci polewów grubokrystalicznych, kolumienek naciekowych, nacieki groniaste, kalafiorowate i grzybkowe, stalagmity i stalaktyty), wykształcenie (przekroje) namulisk o różnym wieku i wykształceniu, zawierających niekiedy szczątki fauny (kości nietoperzy), pyły reprezentowane przez osady o barwie beżowo-czerwonej lub czerwonej, również zawierające kości nietoperzy.
Edyta Szwed, Ewa Frączek-Osuch
Aktualizacja: styczeń 2022 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści