Rok 2022/23 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2022/23

Szkolny Klub Ekologiczny
............................
„Krajobraz: Doświadczam w pełni”  (refleksje po konkursie plastycznym dla klas I – III)

Krajobraz – rzeczywistość dana oczom i świadomości dziecka jako jedna z pierwszych. Krajobraz widzi dziecko zaraz po mamie, po rodzinie. I w rodzinę, i w krajobraz dziecko z upływem lat wchodzi coraz silniej, coraz bardziej świadomie. Tę więź tożsamości i emocji pogłębiają rodzinne wędrówki, szkolne wycieczki.
            
Krajobrazowy konkurs plastyczny zorganizowany dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w naszym przypadku pozwolił uchwycić ciekawe zjawisko – jak się wydaje – pewnego okresu przejściowego. W dziecięcych pracach dominował krajobraz z masywną bryłą chęcińskiego zamku. Chęcińska warownia dominuje nad naszą okolicą. Jest tu widziana niemal z każdego miejsca. Lokalne legendy, rodzinne opowieści wiążą się z tym zamkiem bardzo ściśle.
           
Bardzo licznie pojawiły się krajobrazy Sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego Krzyża. Z pewnością to wynik szkolnych wycieczek od dziesiątków lat obierających to miejsce za cel pierwszych wyjazdów. Z pewnością to wynik poznawanych przez dzieci najbardziej charakterystycznych, najpiękniejszych naszych regionalnych legend.
           
Ale pojawiły się też prace przedstawiające wiatraki na tle krajobrazu otaczającego Park Etnograficzny w Tokarni. To chyba wyrazisty sygnał wrastania stosunkowo nowych obiektów w naszą lokalną świadomość.
            
W minionych latach uparte wysiłki wielu regionalistów, społeczników, szkół, instytucji naukowych, kulturalnych, turystycznych pobudzały zainteresowania regionem świętokrzyskim. To samo obserwujemy w Naszej Małej Ojczyźnie – w Nowinach. Ustanowiony Dzień Krajobrazu, powtarzany co roku krajobrazowy konkurs plastyczny bardzo przyczynią się do wzmacniania procesu zainteresowania pięknem, bogactwem, różnorodnością lokalnej przyrody, lokalnego dziedzictwa kulturowego.
           
Dziecięce prace plastyczne powstałe pod opieką nauczycieli świetlicy i liderów Szkolnego Klubu Ekologicznego zostały zaprezentoowane szkolnej społeczności na specjalnej wystawie pokonkursowej. Budziły żywe zainteresowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.
.............................
Szkolne koło ekologiczne współpracuje z Centrum Geoedukacji - Geonatura Kielce. Uczniowie naszej szkoły poznają walory rezerwatów przyrody nieożywionej położonych w naszym regionie (Wietrznia, Kadzielnia, Ślichowice). Biorąc udział w warsztatach geologicznych, poznają rodzaje skał i minerałów oraz genezę ich powstania. Chętnie wzbogacają pracownię szkolną w okazy wyszukane podczas wycieczek, lekcji w terenie.

Od kwietnia 2021 roku Geopark Świętokrzyski uzyskał status światowego geoparku UNESCO (jest to drugi geopark w Polsce, któremu nadano ten status). Pomysł powołania geoparku, który starałby się o przyłączenie do Światowej Sieci Geoparków, mógł się urzeczywistnić dzięki porozumieniu o współpracy, zawartemu między 5 gminami, na terenie których znajduje się geopark: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów.
 
Wyjątkowość Geoparku Świętokrzyskiego wynika z niezwykłej w skali międzynarodowej różnorodności geologicznej, która współistnieje z bogactwem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym. Dzięki swojemu unikalnemu ukształtowaniu, obszar Gór Świętokrzyskich, a w tym Geoparku Świętokrzyskiego, jest bardzo istotnym obiektem dla badań nad geologiczną przeszłością Europy. Jest to jedyny obszar, gdzie na powierzchni są odsłonięte skały osadowe pochodzące ze wszystkich okresów historii Ziemi od kambru do czwartorzędu.
 
Widząc duże zainteresowanie tematyką geologiczną wśród uczniów naszej szkoły, zaangażowanie w ubiegłorocznym projekcie o jaskiniach krasowych postanowiłam rozwijać swój warsztat i wzięłam udział w wyjeździe projektowym „GeoEducation For Combatting Climate Change” realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin „Geopark Kielce” w ramach programu Erasmus+. Projekt ten zorganizowano w celu poznania możliwości czy sposobów edukowania dzieci i młodzieży, na temat zmian klimatu oraz przeciwdziałania temu zjawisku, a partnerami są geoparki z Czech Turcji i Węgier .
 
Miałam wspaniałą okazję poznać osobliwości czeskich geoparków:
o   Železné hory
o   Bohemian Paradise Geopark UNESCO.
Spotkania i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie pasjonatów geologii, przyrody, ekologii oraz historii. Możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie geoedukacji i geoturystyki. A ponadto obejrzenie w Muzeum Regionalnym w Chrudimi wielu ciekawych okazów, malachitów, kalcytu, kwarcu, kryształów.To widziałam. To przeżyłam. W tym uczestniczyłam przez miniony tydzień. I przez ten tydzień wiele się nauczyłam. Ciekawą formą edukacji są plenerowe wystawy geologiczne oraz liczne ścieżki dydaktyczne, na których poznaliśmy gatunki fauny i flory charakterystycznych dla tych geoparków. Interesującym wyzwaniem było poszukiwanie skarbów: kalcytu, kwarcu czy jaspisu w kamieniołomie Doubravice. Natomiast w spółdzielni Granat Turnov dowiedzieliśmy się, jak pozyskiwane i obrabiane są granaty oraz poznaliśmy etapy produkcji biżuterii z ich wykorzystaniem. Zwiedzane ruiny zamków Trosky, Oheb, Lichence pozwoliły połączyć wiedzę z pożytecznym relaksem.
 
Zdobytą podczas tego wyjazdu wiedzę pragnę wykorzystać do pracy w ramach szkolnego koła ekologicznego. Uczniowie wezmą udział w pogadankach znanych w naszym regionie geologów, zajęciach terenowych, będą tworzyć kolekcję skał i minerałów oraz skamieniałości. Finalnym celem jest stworzenie w naszej szkole kącika geologicznego.
Dorota Świtowska  
......................................
Posprzątajmy Polskę,
wszędzie, wzdłuż i wszerz,
z tych wczorajszych śmieci,
z tych jutrzejszych też.

A na koniec czułe słowa
padną w tej piosence,
posprzątajmy sobie w głowach,
by nie śmiecić więcej!

 
Sprzątanie Świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 
Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Do Polski ideę sprzątania świata przeniosła pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, która na stałe mieszka w Australii. Od tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się finał akcji, której krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym akcję przeprowadza pod koniec września.
 
Podejmowane działania łączą powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Na pytanie dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy? Możemy udzielić prostej odpowiedzi – bo nadal śmiecimy. Porzucone śmieci znajdujemy w miejscach z natury pięknych, tj. lasach łąkach, plażach itp., gdzie zwykle szukamy wytchnienia od codziennej pracy. Dlatego tym bardziej niezbędna jest edukacja ekologiczna prowadzona już od najmłodszych lat.
 
Tegorocznym obchodom akcji ,,Sprzątanie Świata” przyświecało hasło „Myślę, więc nie śmiecę”. Celem akcji jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie naszej szkoły dbając o środowisko bardzo chętnie przyłączyli się do tej akcji.
..............................
Żywa” lekcja biologii
 
W dniu 12 października 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niezwykłym spotkaniu z gadami, w ramach programu edukacyjnego ,,Lekcje przyrody i biologii na żywo”. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zoologii, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, a także przełamywanie barier lękowych i obalanie istniejących w społeczeństwie mitów dotyczących tej grupy kręgowców. Uczniowie zapoznali się z wiadomościami dotyczącymi systematyki, morfologii, fizjologii tych zwierząt, jak również zasadami ich hodowli. Uzyskali informację o środowisku ich życia oraz przystosowaniach i przyzwyczajeniach wybranych gatunków węży. Prowadzący przypomniał uczniom, że współczesne gady należą do zaledwie kilku grup: jaszczurki, węże, żółwie i krokodyle. Następnie wymienił gatunki gadów żyjące w Polsce oraz omówił sposoby ich ochrony.

Niewątpliwie największym walorem spotkania było obrazowanie przekazywanej wiedzy prezentacją żywych gatunków zwierząt. Uczniowie podziwiali węże, które miały niespotykane barwy. Gatunki, takie jak: boa tęczowy, pyton tygrysi, pyton królewski, boa dusiciel oraz wąż smugooki zadziwiły i zachwyciły wszystkich obecnych. Każdy miał okazję dotknąć, pogłaskać węża i przekonać się, że nie są one ani zimne ani śliskie.
 
Spotkanie było bardzo ciekawe. Serdecznie dziękujemy Panu prowadzącemu zajęcia za możliwość doświadczenia tylu niezwykłych przeżyć.
Opiekunowie szkolnego koła ekologicznego.
............................
,,Cuda świata przyrody są tak piękne i wzniosłe, że osiągnięcia ludzkości przyrównane do nich maleją”
Takie motto przyświecało lekcji przyrody, która odbyła się w naszej szkole dnia 16 lutego 2023 r., a poprowadził ją Pan Stanisław Jantura z Chęcin – pasjonat i kolekcjoner przepięknych okazów fauny zamieszkującej środowisko wodne. W przygotowanej wystawie zaprezentował trzydziestoletnie zbiory liczące ponad 500 okazów zwierząt z rejonu Wielkiej Rafy Koralowej, Morza Śródziemnego i Bałtyckiego. Pan Stanisław i jego córka w bardzo ciekawy sposób, z ogromna pasją i zaangażowaniem opowiadali o podwodnym świecie; między innymi o tym jak powstają perły, że muszelki to najstarsze pieniądze na świecie ,że bursztyn - to skarb naszego Bałtyku. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pod lupą inkluzje – zatopione w bursztynie fragmenty rośli i zwierząt żyjących miliony lat temu, a będące dowodami ewolucji. Z dużym zainteresowaniem oglądali egzotyczną kolekcję najeżek, muszlę Syrnixa – największego ślimaka na świecie, rozgwiazdy, gąbki, pąkle, langusty, kraby, homary. Unikatowe zęby prehistorycznego rekina – Megalodona, żyjącego 16-2,6 mln lat temu. Oglądając wspaniały okaz skrzypłocza-„królewskiego kraba”, dowiedzieli się, czym jest relikt, czyli żywa skamieniałość. Podziwiali kolekcję muszli ślimaków ciepłych mórz i tych - żyjących w Morzu Bałtyckim. Dowiedzieli się, że ośmiornica jest głowonogiem, a łodziki to jedyne obecnie żyjące zwierzęta z tej grupy mające prawdziwe muszle. Zachwyt wzbudziły okazy rekina koralowego, marmurkowego, rekinka psiego i łaciatego.
Chętni mogli zakupić: muszle, rozgwiazdy, zestawy kolekcjonerskie, biżuterię.
Była to fascynująca i pouczająca lekcja zoologii, która na długi czas pozostanie w pamięci uczniów; zachęci do podróżowania oraz poznawania różnorodnych biocenoz.
Aktualizacja: marzec 2023 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści