SKO_2021_22 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

SKO_2021_22

Projekty > SKO
Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności
dla Szkoły Podstawowej w Nowinach
 
W corocznym "Konkursie SKO dla Szkół i Nauczycieli" nasza placówka otrzymała Nagrodę III Stopnia, równoznaczną z gratyfikacją finansową w wysokości 1 tysiąca złotych. Szkolny opiekun SKO został uhonorowany Brązową Odznaką.
Szkolna Kasa Oszczędności to najstarszy, największy i jednocześnie najnowocześniejszy program edukacji finansowej dla dzieci. SKO to przedsięwzięcie wykraczające daleko poza finanse. Koncentruje się też na szeroko pojętej edukacji w zakresie przedsiębiorczości, ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy cyberbezpieczeństwa. W szkole inicjowanych jest wiele działań zgodnych z założeniami programu, o których szczegółowo można dowiedzieć się odwiedzając blog SP Nowiny SKO, prowadzony na platformie internetowej Szkolne Blogi.
.............................
Dzień Bezpiecznego Internetu
 
Podczas obchodzonego 8 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, w naszej szkole odbyło się kilka inicjatyw. Uczniowie klas ósmych wykonywali plakaty promujące to wydarzenie, w internetowym narzędziu umożliwiającym tworzenie projektów graficznych Canva. Uczniowie klas trzecich wzięli udział w grze terenowej „Bezpieczny Internet”. Przedstawiciele zespołów klasowych mieli za zadanie odnalezienie na terenie szkoły czterech punktów, gdzie otrzymywali do rozwiązania: zagadki, quizy oraz rebusy związane z tematyką bezpiecznego zachowania w sieci. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że o bezpieczeństwie w Internecie największą wiedzę posiadają uczniowie klasy III b, którzy uzyskali 11 z 12 możliwych punktów. Drugie miejsce zajęła klasa III c (9 pkt.), a trzecie klasa III a (8 pkt.). Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi z programu Szkolnej Kasy Oszczędności. Wyżej wymienione działania miały związek z dwoma projektami, w których bierze udział nasza szkoła. Luty w działaniach SKO jest miesiącem walki z cyberprzemocą, podobne zadania związane są z udziałem szkoły w projekcie Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze.
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści