Szybuj bezpiecznie... - Strona domowa Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Menu główne:

Szybuj bezpiecznie...

Projekty
...................................
Rok szkolny 2018/19
................
Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 
Zapraszamy uczniów klas I-III i IV-VIII do udziału w kolejnej edycji konkursu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

Kategorie konkursu:
Kategoria I – klasy I - III
Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Razem dla lepszego Internetu”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. Praca nie powinna zawierać kalendarium (dat i napisów). Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej, z wyłączeniem technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.) Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Praca powinna być wykonana na arkuszu w formacie A3 (297 mm x 420 mm), w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem), jednak obszar wykorzystany na ilustrację powinien mieć wymiary: szerokość 270 mm x wysokość 270 mm (na dole arkusza powinna zostać wolna przestrzeń).
Kategoria II – klasy IV - VIII
Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej plakat będący ilustracją hasła „Razem dla lepszego Internetu”, ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu. Pracę należy opracować w formacie A2 (wysokość 594 mm, szerokość 420 mm) przy zachowaniu minimalnej rozdzielczości 92 ppi. Format graficzny: .jpg. Plik zawierający pracę powinien mieć nazwę utworzoną wg schematu: Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko.jpg.
Prace należy oddać do nauczycieli informatyki do dnia 9 listopada 2018 r.
.....................................
Wyniki szkolnej edycji konkursu „Razem dla lepszego Internetu” w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze.
Klasy I-III - praca plastyczna
1 miejsce - Liliana Maziarek II b
2 miejsce - Wiktor Skrzyniarz II a
3 miejsce - Julia Jęczmińska I b
Wyróżnienia:
Gabrysia Toczek III a
Aleksandra Matysik II b
Emilia Janowska I b
Klasy IV-VIII - plakat w formie elektronicznej
1 miejsce - Aleksandra Kasprzycka VIII d
2 miejsce - Mikołaj Kumur VI a
3 miejsce - Natalia Żelezik VIII d
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane ze środków Szkolnej Kasy Oszczędności.
Trzy najlepsze prace z obu kategorii trafiły do wojewódzkiego finału konkursu, prowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Rok szkolny 2017/18
............................................
W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze".
I. Cele Projektu:
 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
 • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2018: „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie!”.
 • Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.
Projekt objęli patronatem honorowym:
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Organizatorzy:
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.
Patronat medialny:
 • Radio Zet Gold,
 • Telewizja Świętokrzyska,
 • Echo Dnia.
Partnerzy:
 • Allegro,
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Świętokrzyska Grupa Wojewódzka International Police Association
......................................
Wyniki szkolnego etapu konkursu „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z Internetu”
W ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze” w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z Internetu”. Laureatami konkursu zostali:
Kategoria I (klasy I-III, prace plastyczne)
1 miejsce - Dawid Niepsuj III d
2 miejsce – Ula Rękas III b
3 miejsce – Erika Gervasi  III c
Kategoria II (klasy IV-VII, prezentacja multimedialna)
1 miejsce – Mikołaj Kumur V a
2 miejsce – Jakub Bartkiewicz V a
3 miejsce – Maciej Bątor V c
Wyróżnienie – Piotr Szczepanik IV c
Zwycięskie prace zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego