W trosce o świat - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

W trosce o świat

Projekty
Rok szkolny 2022/23
.............................
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku szkolnym klasy I-III aktywnie włączyły się w akcję „Sprzątanie świata” partycypując w ten sposób w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Akcja była nieco opóźniona ze względu na warunki pogodowe. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W dniach od 20 września do 7 października uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami wyposażeni w worki, jednorazowe rękawiczki i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły oraz swojej najbliższej okolicy. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie, a także uświadomi im, iż „Wszystkie śmieci są nasze!”. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Za aktywny udział w sprzątaniu świata klasy I-III otrzymały certyfikat uczestnictwa w 29 akcji Sprzątania Świata przyznawany przez Fundację Nasza Ziemia.  
Katarzyna Borysiuk, Małgorzata Swatowska
Rok szkolny 2021/22
..............................
„Myślę, więc nie śmiecę" to hasło tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”, w której jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.
 
W dniach od 20 do 24 września uczniowie klas I-III zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły oraz las w pobliżu szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. W imieniu Fundacji „Nasza Ziemia” szkoła otrzymała Certyfikat uczestnictwa za aktywny udział w 28. Akcji „Sprzątanie świata – Polska”.
 
Małgorzata Swatowska, Katarzyna Borysiuk
...............................
Od kilku lat 14 listopada obchodzimy Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez Fundację Ekologiczną Arka. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Zajęcia i akcje ekologiczne zachęcają dzieci, rodziców i mieszkańców gminy Nowiny do działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska. Dzieci wiedzą, że nie wolno palić śmieci. Znają źródła zanieczyszczenia powietrza. Wiedzą, że największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym największego skarbu. Do obchodów Dnia Czystego Powietrza przyłączyli się uczniowie klas I-III naszej szkoły, którzy w ramach edukacyjnego programu ekologicznego wzięli udział w różnego rodzaju zajęciach. Wszystkie dzieci wykonały plakaty i ułożyły hasła zachęcające do ochrony czystego powietrza. Uczniowie wzięli udział w warsztatach on-line przeprowadzonych przez pracowników Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych na temat Co to jest smog i kiedy najczęściej występuje? Dzięki tym zajęciom dzieci uświadomiły sobie jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie spalanie śmieci w piecach domowych. Na szkolnym holu powstała gazetka dla uczniów i rodziców przypominająca o ochronie środowiska i zakazie palenia śmieci oraz wystawa prac plastycznych „ Czyste powietrze wokół nas”. Troska o czystość powietrza jest naszym wspólnym celem, ponieważ czyste powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie.
 
K.Borysiuk, M. Swatowska
.............................
21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów 21 marca celebrowaliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez ONZ. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: „Lasy a zrównoważona produkcja i konsumpcja”. Międzynarodowy Dzień Lasów ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę. W naszej szkole zorganizowana była wystawa poświęcona ekosystemowi leśnemu. Uczniowie dowiedzieli się, że drzewa odpowiadają za pochłanianie szkodliwego dla nas dwutlenku węgla i produkują tlen. Jedna dojrzała sosna produkuje tlen niezbędny do życia trzech dorosłych osób. Nie bez przyczyny polskie lasy nazywa się zielonymi płucami. Lasy pokrywają prawie jedną trzecią powierzchni lądowej Ziemi i dostarczają ludziom towarów takich jak: drewno, paliwo, żywność i pasza. Lasy pomagają przeciwdziałać zmianie klimatu, chronić bioróżnorodność, gleby, rzeki oraz umożliwiają ludziom bliski kontakt z naturą. Oglądając wystawę uczniowie mogli podziwiać drzewa i krzewy naszych lasów oraz mieszkańców lasu, a także poznać wiosenne kwiaty, które objęte są ścisłą ochroną. We wszystkich klasach I–III zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tej tematyce.
K. Borysiuk, M. Swatowska
..............................
4 kwietnia 2022 roku, z inicjatywy nauczycieli ekologii i opiekunów SU klas I-III, w szkole był obchodzony Dzień Marchewki. Celem akcji była popularyzacja wśród uczniów zdrowego odżywiania. W tym dniu szkoła zamieniła się w „pomarańczową krainę” za sprawą ubrań dzieci w tej kolorystyce. Podczas zajęć dzieci robiły surówki i soki z marchewki, degustowały surowe warzywa oraz marchewkowe ciasto przygotowane przez rodziców, poznały wartości odżywcze warzyw i owoców oraz ich znaczenie w codziennej diecie, wykonywały prace plastyczne związane z powyższą tematyką. Do akcji dołączyła szkolna stołówka. Panie kucharki zaserwowały do obiadu sok marchewkowy. Było smacznie, zdrowo i kolorowo!
A. Koźmińska, K. Borysiuk, M. Swatowska
............................
W bieżącym roku szkolnym Dzień Ziemi – 22 kwietnia, obchodzono pod hasłem ,,Inwestujemy w naszą planetę”. W trosce o środowisko naturalne wszystkie klasy I-III udały się na sprzątanie świata. Wyjście było poprzedzone warsztatami z segregowania odpadów. Dzieci w trakcie zajęć poznawały zagrożenia cywilizacyjne i sposoby zapobiegania im, oglądały filmy i prezentacje poświęcone zagrożonym gatunkom roślin i zwierząt, uczyły się rozpoznawać rośliny filtrujące powietrze oraz poznawały zalety hodowli roślin doniczkowych. Organizatorami akcji byli nauczyciele realizujący projekt przyrodniczo-ekologiczny: A. Koźmińska, K. Borysiuk, M. Swatowska
Dnia 6 maja 2022 r. klasy II c, III a, III c  odbyły wizytę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji i warsztatach ekologicznych na temat: „Natura to piękno, ekologia odpowiedzialność”. Podczas zajęć zapoznali się z zasadami zachowania się w lesie. Rozpoznawali zapachy leśnych roślin, poznali rolę ptaków jako sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami roślin. Uczniowie zwiedzili również wystawę książek, albumów i czasopism o tematyce przyrodniczej. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał od leśników sadzonkę dębu szypułkowego do posadzenia w najbliższym otoczeniu. Następnie dzieci udały się do Ogrodu Włoskiego, gdzie zapoznały się z roślinami ogrodowymi kwitnącymi wiosną. Wszystkie trzy klasy realizują szkolne projekty ekologiczne.
A. Koźmińska, K. Borysiuk, M. Swatowska
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści