Bezpieczna szkoła - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Bezpieczna szkoła

Projekty
..........................
Uczniowie klas IV - VIII przystąpili do Ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Celem jego jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
.........................
W ramach Ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń  XLIV edycja odbyło się spotkanie z policjantem, asp. Łukaszem  Kołaczkiewiczem, podczas którego uczniowie klas IV - VIII dowiedzieli  się o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać oraz jak powinni zachować się  w takiej sytuacji. Przedstawiona została prezentacja Pojęcie czynu  karalnego i zachowań będących przejawem demoralizacji, która obejmowała  podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego w odniesieniu do  odpowiedniej grupy wiekowej. Poruszono również temat przestępczości  nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz  sądy powszechne.
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści