Edukacja Globalna - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Edukacja Globalna

Projekty
.....................................
Nasza szkoła brała udział w projekcie realizowanym przez Fundację Civis Polonus – „Uczymy (się) razem dla świata” poświęconym edukacji globalnej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżyć społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
Dzięki projektowi:
nauczyciele
- poznali założenia dotyczące edukacji globalnej
- dowiedzieli się w jaki sposób powiązać zagadnienia edukacji globalnej z treściami podstawy programowej z wybranych przedmiotów
uczniowie
- zwiększyli wiedzę na temat problemów współczesnego świata
- zdobyli umiejętności pozwalające twórczo zaangażować się w rozwiązywanie globalnych problemów
- zrealizowali projekt edukacyjny i zdobyli związane z tym kompetencje.   
 
W projekcie brały udział nauczycielki pani Dorota Świtowska i pani Katarzyna Borysiuk oraz uczniowie klas: IV, V, VI oraz I a. Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej i przekazania zdobytej wiedzy na temat edukacji globalnej. Następnie w dniach 18 – 26.11.2017 roku odbył się w naszej szkole Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczna edycja TEG odbyła się pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas!”. Głównym celem jaki nam przyświecał to: aktywizacja uczniów do uczestnictwa w zrównoważonym życiu globalnym. Innym celem było przybliżenie młodym ludziom jak żyją, bawią się i uczą ich rówieśnicy w różnych miejscach globu, rozbudzenie wśród młodzieży tolerancji, ciekawości i akceptacji wobec odmienności kulturowej, odbycie podróży po świecie innych kultur. Pierwszy punkt miał miejsce 18 listopada. Tego dnia na korytarzu szkolnym został wywieszony plakat z tegorocznym hasłem. Panie koordynatorki wraz z uczniami przygotowały gazetkę tematyczną. Tego samego dnia został ogłoszony konkurs plastyczny „Szanuję i oszczędzam wodę”. Kolejnym punktem projektu były pokazy filmowe. W dniach 20 - 24 listopada uczniowie obejrzeli następujące filmy: „Czekolada gorzka prawda”, na podstawie którego poznali problem wykorzystywania afrykańskich dzieci do niewolniczej pracy; „Kwitnący interes”, film przedstawiał negatywne zjawiska związane z uprawami róż w Afryce oraz nieprzestrzeganie praw człowieka; „Ghana – dostęp do wody”, uświadamiał znaczenie wody w życiu codziennym oraz ukazywał problemy z dostępem do wody pitnej. Po każdym filmie odbywała się dyskusja na temat życia w różnych częściach świata. 22 listopada uczniowie pod kierunkiem pani Doroty Świtowskiej zagrali w grę dydaktyczną „Czy wszyscy mamy tak samo i jak zależymy od innych?”. Ta gra pogłębiła wrażliwość i empatię w kontekście globalnych współzależności. W kolejnych dniach młodzież poznała założenia Sprawiedliwego Handlu – Fair Trade, które zmierzają do poprawy sytuacji pracowników z krajów Globalnego Południa i przeciwdziałania niewolniczej pracy dzieci.
 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów zajęcia obrazujące zależności między ludźmi zamieszkującymi kraje Globalnego Południa i Globalnej Północy. Ciekawa forma - tworzenie ,,pajęczej sieci" pozwoliło zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju.
 
Ciekawą inicjatywą było również stworzenie prezentacji multimedialnej przybliżającej niewolnicza pracę dzieci i dorosłych w wielu państwach na naszym globie. Dużą satysfakcją było jej  przedstawienie młodszym kolegom i koleżankom na zajęciach koła przyrodniczego.
 
Uczniowie zaangażowani w pracach przy realizacji projektu to: Wiktoria Basiak, Wiktoria Rogóz, Maja Mroczek, Kinga Wito, Olgierd Wertka, Antoni Bąbel, Oliwier  Bieroński, Ksawery Wieczorek, Emilia Zatorska.
 
W Tygodniu Edukacji Globalnej klasa I a pod kierunkiem pani Katarzyny Borysiuk odbyła podróż do Afryki dzięki prezentacji multimedialnej ukazującej mieszkańców Afryki oraz ich codzienne życie. Dzieci poznały Ghanę, a także uświadomiły sobie jak ważne znaczenie ma woda w życiu codziennym, rozróżniały wodę słodką i słoną również poznały problem z dostępem do wody pitnej w Ghanie, zrozumiały konieczność oszczędzania wody. Następnym państwem była Algieria, gdzie uczniowie poznali wpływ klimatu na sposób życia ludzi. Dzieci pracowały z globusem, mapą, poznawały nowe flagi i tradycyjne zabawy afrykańskie. Na zakończenie dzieci świetnie bawiły się w zabawę Fa ma Anka a tua me ka, czyli „Zapłać pomarańczami” oraz Da Ga – „Wąż i małpki”.
 
Podsumowując projekt uczniowie zorganizowali galerię plansz, która polegała na zaprezentowaniu całej społeczności szkolnej działań, które każdy może podjąć, aby przyczynić się do wzrostu zasad zrównoważonego rozwoju oraz uczynić świat bardziej sprawiedliwym. Przygotowano też wystawę prac plastycznych uczestników konkursu „Szanuję i oszczędzam wodę”.
W ramach TEG udało nam się, opowiedzieć większemu gronu dzieci i młodzieży czym jest edukacja globalna i jakie są jej aktualne wyzwania. Przez cały tydzień starałyśmy się przekazać podstawową wiedzę teoretyczną, zapytać o dotychczasowe działania oraz w praktyczny sposób poruszyć myślenie młodych ludzi na temat tegorocznego hasła.      
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści