Rok 2020/21 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2020/21

Szkolny Klub Ekologiczny
....................................
Rok szkolny 2020/21
 PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1)   Prelekcje, warsztaty:
 a)   Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (w szkole i w siedzibach Parku w Kielcach i na Ponidziu),
 b)   Nadleśnictwo Kielce – Ośrodek Edukacyjny w Kielcach, ścieżki przyrodniczo – leśne,
 c)   Centrum Geoedukacji Geoparku w Kielcach,
 d)   Klub Instruktorów Ochrony Przyrody przy Oddziale Wojewódzkim PTTK w Kielcach.
2)   Wyjazd do Kielc na „Noc Biologów” (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach).
3)   Promocja konkursów ekologicznych, przyrodniczych, krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży.
4)   Współpraca ze Szkolnym Klubem PCK w planowaniu i realizacji zadań propagujących zdrowy styl życia.
5)   Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas przy projektach łąk kwietnych wokół szkoły, a w terminie późniejszym – na terenie osiedla i gminy.
6)   Zbiórka makulatury – uzależniona od zgodności z procedurami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
7)   Krótkie wycieczki terenowe powiązane z realizacją określonych tematów przyrodniczych.
8)   Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Umianowicach.
9)   Współpraca z Wydziałem Ogrodnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. (np. udział w Dniach Owada).
10)  Gawędy łączące w sobie zagadnienia przyrodnicze, geologiczne, etnograficzne, polonistyczne, historyczne na zajęciach zastępczych (szczególnie powiązane z gminą Sitkówka-Nowiny i z regionem świętokrzyskim).
11)  Uczestnictwo w inicjatywach przyrodniczych prowadzonych przez różne ośrodki zapraszające dzieci (np. zimowe liczenie ptaków)
 
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego
 
Dorota Świtowska
Mirosław Sikora
Adam Pepasiński
......................................
Zbiórka makulatury
Pomimo pandemii w dniach 17-24 listopada 2020 roku zorganizowana została w naszej szkole zbiórka makulatury. Celem takiego działania jest nauka odpowiedniego gospodarowania odpadami nadającymi się do recyklingu. Uczniowie są świadomi, że dzięki takim akcjom można ocalić wiele drzew, które są ścinane na potrzeby przetwórstwa papierniczego.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w tej akcji serdecznie dziękujemy.
Szkolny Klub Ekologiczny
..................................
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że uczeń klasy II c Aleksander Wilk otrzymał nagrodę w Konkursie plastycznym dla uczniów klas I - III szkół podstawowych pn.: "Drzewo w krajobrazie" organizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Szkolny Klub Ekologiczny w zgodnej współpracy z nauczycielami nauczania początkowego promował ten konkurs na terenie szkoły. Wzięła w nim udział znaczna ilość dzieci. Na ręce wychowawców klas I - III wpłynęło wiele ciekawych prac. Drzewa cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Zawsze były użyteczne człowiekowi. Dodawały mu wielu estetycznych wzruszeń. Na stałe w pamięci kolejnych pokoleń pozostały piękne, białoróżowo kwitnące sady jabłoni czy rozkwitające niby wielkie dekoracyjne świece kasztany. Cieszymy się, że dzięki temu konkursowi nasze dzieci mogły pogłębić swoją wrażliwość na piękno przyrody.
.............................
ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE”
SPRAWOZDANIE POKONKURSOWE
Świętokrzyskie zawsze zachwycało, porywało, pociągało – przyrodą, krajobrazami, legendami, surowym urokiem opierającym się twardo dziwnym modom i naleciałościom. Kolejne pokolenia zawsze tu odkrywały coś dla siebie – niezwykłego, jedynego, wartościowego.
Ogłoszony szkolny konkurs „Moja ulubiona trasa po województwie świętokrzyskim” jeszcze raz tę chlubną ocenę naszego regionu potwierdził. W tym konkursie wzięło udział 30 uczniów. Zgodnie z konkursowym regulaminem nadesłali prace multimedialne i plakaty. Wszystkie nadesłane prace zachwycały.
Więcej...   Prace uczniów: 1, 2, 3, 4, 5.
...............................
WIOSNA W OBIEKTYWIE
 SPRAWOZDANIE POKONKURSOWE
 ZE SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 
Przyszła wiosna. Zajęła swoje miejsce – zgodnie z odwiecznymi, raz ustanowionymi prawami natury. Tych praw nie naruszyła nawet ogólnoświatowa pandemia. Jej świętokrzyskie kolory, kształty wytrwale w kwietniu tropili młodzi uczestnicy Szkolnego Konkursu Fotograficznego. I dzieci … i wiosna niemało natrudzili głowy opiekunów Szkolnego Klubu Ekologicznego – organizatora tego konkursu. Natrudzili też … linie telefoniczne i sieci internetowe. To tam trwała długo ożywiona dyskusja. Każdy z opiekunów gorąco bronił swoich wyborów. Przyjęta ostatecznie lista laureatów przedstawia się następująco:
 
I miejsce: Daniel Muszyński V b   i   Maciej Majka VIII c
II miejsce: Bartosz Gumiela VIII a   i   Karol Bzymek V b
III miejsce: Sylwia Nowak V a   i   Michał Pypeć VII d
  
Wyróżnienia:
Alan Tkacz VI e
Dawid Niepsuj VI d
Jakub Dąbek V a
Bartosz Zając V b
Jan Nowaczkiewicz IV c
Gabriela Malarczyk VII a
Oliwia Wójcik VI e
Wiktor Januszek VI c
  
W zgodnej ocenie opiekunów wszystkim uczestnikom konkursu należą się słowa najwyższego uznania. Wykazali się wielką wrażliwością, dużymi umiejętnościami warsztatowymi, dociekliwością spojrzenia, umiejętnością wydobycia piękna przyrody w najbardziej zaskakujących miejscach.
 
Zachwycały na tych fotografiach swym dyskretnym pięknem ptaki – łabędź i wyłaniający się z tajemniczej, geometrycznej plątaniny gałązek kos. Niczym włosy przepięknej dziewczyny jawiły się skalne zbocza kamieniołomów na Czerwonej Górze i w Zgórsku – ciemne, błyszczące, prześwietlone słońcem, ozdobione kwiatami. Sponad płotów wybuchały kolorowe, piękne drzewa i krzewy. Dostojną bielą zniewalały kwitnące przed osiedlowymi blokami drzewa. Na wielkie wiosenne niespodzianki przygotowywała leśna ścieżka wśród lasów Zawady. Ciemne, posuwiste fale rzeczne Bobrzy tworzyły znakomitą oprawę dla płynącej po nich kwiatowej kępki. Kolorowe motyle niespodziewanie wydobywały z rudych, zeszłorocznych liści blask niby już dawno utraconego piękna. Poważnie i dumnie spoglądał na to wiosenne bogactwo bocian. W przydomowych ogródkach, na osiedlowych trawnikach, w lesie – zawilce, krokusy, przylaszczki, podbiały, forsycje, bzy, barwinki pospolite. Ta wielobarwna, wiosenna szata utkana z bieli, fioletu, barw niebieskich i żółtych. Szata pełna świeżego, wiosennego tchnienia. Bystre, dziecięce oko wypatrzyło tu i utrwaliło krople rosy, zaskakującą grę plam słonecznych. To dziecięce oko cierpliwie towarzyszyło w ciągu 2 tygodni pąkom bzu. Uchwyciło rozbrykaną wiewiórkę, która niespodziewanie zawitała na przydomowe podwórko. Wrażliwość dziecięca potrafiła zadumać się też nad wiosennymi zmianami zachodzącymi w Japońskim Ogrodzie we Wrocławiu.
 
Gratulujemy laureatom Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Wiosna w obiektywie”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, za trud włożony w ich wykonanie. Dostrzegliśmy wśród nich wytrwałych uczestników innych konkursów. Cieszymy się, że są tak aktywni, że nie dali się przytłoczyć ciężarowi ponurych wiadomości minionego czasu. Pokazali, że „serce roście patrząc na te czasy”. Na te czasy, na każdy czas. I zawsze można w przyrodzie, w każdym czasie znaleźć ożywcze, świeże, zaskakujące natchnienia. By jednak to piękno zachwycało jeszcze długo, zachwycało kolejne, przyszłe pokolenia należy uczynić wszystko, co tylko leży w ludzkiej mocy, by „przywrócić naszą Ziemię”. By jej piękno nigdy nie zostało utracone. By to piękno nieustannie zmartwychwstało. I pobudzało nieustannie człowieka wszystkich czasów do moralnego odrodzenia.
  
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego:
 Dorota Świtowska
 Mirosław Sikora
Adam Pepasiński
.............................
PRZYWRACANIE ZIEMI – UMYSŁOM I SERCOM W KAŻDYM CZASIE
 
Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia.
 
Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Z powodu pandemii wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. W naszej szkole również nie zapomnieliśmy o tym dniu.
 
W ramach edukacji ekologicznej, mającej na celu kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska, pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych regionu poprosiliśmy o pomoc Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – wiernego przyjaciela naszej szkoły.
 
W dniach 15 - 19 marca 2021 r. uczniowie klas I - IV naszej szkoły wzięli udział w prelekcjach online przygotowanych i prowadzonych przez pracownika Parków - Panią Paulinę Pytlas, która w ciekawy sposób przybliżyła działania, jakie podejmują.
 
Dzieci dowiedziały się, jakie są formy ochrony przyrody, czym różni się park narodowy od krajobrazowego. Poznały zwierzęta, którymi opiekują się pracownicy w siedzibie parków oraz mogły obejrzeć na przedstawionym filmiku, w jaki sposób Ci mali ,,podopieczni” - popielice szare, wiewiórki oraz jeże - są karmione. Natomiast prezentacja multimedialna przybliżyła życie tych zwierząt na wolności.
 
Natomiast nieco starsza społeczność szkoły - uczniowie kl. V-VIII - w ramach Dnia Ziemi wzięła udział w spotkaniach z pracownikiem parków krajobrazowych, który wyjaśnił pojęcie: „efekt motyla” i czy rzeczywiście drobna zmiana w układzie może wywołać katastrofalne skutki. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli filmy z serii: ,,Przedziwna planeta Ziemia” ukazujące niezwykłe, skomplikowane i kruche oblicze naszej planety oraz jak zmiany klimatyczne wpływają na życie na Ziemi. Kolejny film pt: „Zielona piękność” to obraz naszej planety widziany przez Kosmitę, który ma sprawdzić, jak żyją jej mieszkańcy. Z pozoru humorystyczna opowieść obdziera kolejne nielogiczne postępowanie nas - Ziemian,  ale przede wszystkim pobudza do refleksji nad naszym konsumpcyjnym postępowaniem.
..............................
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego (w roku szkolnym 2020/2021).

Pandemia w minionym roku szkolnym mocno ograniczyła wszelkie formy działalności  społecznej. Naszą też. Nie odbyły się tak ulubione przez nasze dzieci imprezy popularnonaukowe:  Dzień Owada, Noc Biologów.
Nie poddaliśmy się. Uznaliśmy, że najważniejszy nasz przekaz – kształcenie wrażliwego na  przyrodę młodego człowieka – można realizować w świecie wirtualnym.
Z pomocą przyszli nam nasi wypróbowani przyjaciele z Zespołu Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Zorganizowaliśmy wspólnie z nimi w dniach  15 – 19 III 2021 roku cykl lekcji online dla klas I – IV pokazujących piękno przyrody, Ziemi, ale  i zagrożenia dla tego piękna idące szczególnie ze strony człowieka. Wszystkim lekcjom jako motto  towarzyszyło hasło tegorocznych Dni Ziemi: „Przywróć naszą Ziemię”.
To budzenie wrażliwego, ekologicznego spojrzenia zmaterializowało się w jesiennych (17 – 24 XI 2020 roku) i wiosennych (VI 2021 roku) zbiórkach makulatury. Członkowie Klubu  pomagali w organizacji tej akcji pozyskiwania surowców wtórnych.
Ogłoszony w dniu 11 III 2021 roku Szkolny Konkurs Fotograficzny pn.: „Wiosna w obiektywie”  przyniósł bardzo ciekawy plon. Bystre, dziecięce oczy i spore już umiejętności fotograficzne  udowodniły, że nasza najbliższa okolica może zachwycać, może przyciągać swym pięknem. Konkurs  fotograficzny przez marzec i kwiecień rozgrywał się w świecie wirtualnym, ale skłonił dzieci, ich  przyjaciół, rodziców do maleńkich wycieczek po najbliższej okolicy w niewielkich rodzinnych lub  towarzyskich grupkach. Plon tych wypraw od 19 V 2021 roku można podziwiać na szkolnej stronie  internetowej.
Ciekawą współpracę nawiązaliśmy z nauczycielem geografii Panią Edytą Szwed. W jej wyniku  narodził się szkolny konkurs krajoznawczy pn.: „Moja ulubiona trasa po województwie  świętokrzyskim”. Rozpoczął się w dniu 26 I 2021 roku – w dniu otwarcia Międzynarodowego Roku  Jaskiń i Krasu. Pierwotnie miał się zakończyć w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego – 21 II 2021 roku. Kalendarz pandemiczny trochę pomieszał w tych założeniach. Ostateczne  konkursowe wyniki zostały zatwierdzone w dniu 15 III 2021 roku. Ten konkurs też spowodował, że  małe grupki pasjonatów krajoznawstwa ruszyły w najbliższy i trochę dalszy teren. Regionalne, świętokrzyskie strony internetowe stały się obiektem bardzo żywego zainteresowania. Konkursowe  wysiłki przyniosły bardzo wiele niezwykle interesujących prezentacji turystycznych, krajoznawczych,  przyrodniczych, geologicznych. Część tego bardzo bogatego materiału już znalazła się na stronie  internetowej szkoły. Pozostała część chcemy wykorzystać w ramach planowanego szerszego programu  inspirowanego podpisanym przez naszą gminę w dniu 22 IV 2021 roku aktem powołania  Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO i otrzymaniem specjalnego certyfikatu UNESCO. W dniach 17 V – 17 VI 2021 roku tematyka geologiczna, założeń programowych Świętokrzyskiego  Światowego Geoparku systematycznie gościła na lekcjach zastępczych w klasach IV – VII.
W dniu 7 VI 2021 roku nauczyciele Dorota Świtowska, Edyta Szwed i Adam Pepasiński  uczestniczyli w specjalnym szkoleniu PTTK poświęconym idei Świętokrzyskiego Światowego Geoparku  UNESCO prowadzonym na Kadzielni przez Pana Michała Porosa – Przewodniczącego Zarządu  Świętokrzyskiego Geoparku.
Bardzo się cieszymy, że Panie Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej zawsze  życzliwie nas wspierają. Chętnie podjęły jesienną inicjatywę uczestnictwa w Wojewódzkim  Plastycznym Konkursie dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pn. „Drzewo w krajobrazie”. Pod  opieką Pań: Małgorzaty Swatowskiej, Ilony Jaroszek-Kruk, Iwony Sokołowskiej powstały naprawdę  godne podziwu dziecięce prace plastyczne. Laureatem tego konkursu został uczeń Pani Małgorzaty  Swatowskiej – Aleksander Wilk.
Tematyka przyrodnicza przewijała się w wielu lekcjach zastępczych i gawędach świetlicowych.  Szczególną okazję do tych rozważań stwarzał szkolny ogródek roślin miododajnych – zwłaszcza  w czasie gorących majowych dni.
W ten sposób Szkolny Klub Ekologiczny stał się swoistą podstawą zachęcającą dzieci z różnych  grup wiekowych, o różnych zainteresowaniach do twórczych działań łączących wiedzę biologiczną,  informatyczną, plastyczną, techniczną (fotografia), także polonistyczną i historyczną oraz  krajoznawczą – trzeba było przecież znaleźć ciekawe obiekty do fotografii, do prezentacji i opisać je 2 w sposób zachęcający do ich obejrzenia. Przy tej okazji ponownemu przeglądowi podlegały domowe  archiwa (zwłaszcza albumy fotograficzne). W swych działaniach twórczych niektórzy uczestnicy  naszych konkursów często tam zaglądali.
Chcielibyśmy powrócić w nowym roku szkolnym do normalnego rytmu zajęć. Jednak sami  siebie zaskoczyliśmy. Przekonaliśmy się, że żadne trudności nie mogą całkowicie zamknąć drogi  twórczemu, poszukującemu człowiekowi. Zwłaszcza człowiekowi młodemu.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego: Dorota Świtowska, Mirosław Sikora, Adam Pepasiński
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści