DSD 2019/20 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

DSD 2019/20

Program DSD
 
Informacje o programie DSD
 
Program DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz) realizowany jest w Nowinach od 2009 roku w klasach/grupach ze zwiększoną liczbą godzin języka niemieckiego. Zajęcia odbywają w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach językowych.
 
Co to jest DSD I?
 
Deutsches Sprachdiplom (DSD I) jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów szkół zagranicznych, przeprowadzanym co roku na całym świecie. Egzamin Stałej Konferencji Ministrów Oświaty RFN jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych.
 
Program DSD realizowany jest w szkołach podstawowych i  w liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów mogą zostać przyjęte do grona Szkół Partnerskich Republiki Federalnej Niemiec. Szkoły te w ścisłej współpracy z ZfA (Centralą Szkolnictwa za Granicą) przygotowują uczniów do bezpłatnego państwowego egzaminu certyfikatowego. Uczniowie szkoły podstawowej zdają egzamin na poziomie A2/B1 (poziom średniozaawansowany). Do egzaminu mogą przystąpić jedynie uczniowie grup ze zwiększoną liczbą godzin języka niemieckiego. Egzaminu nie mogą zdawać osoby, które przygotowywały się indywidualnie i nie były uczniami grup DSD. Absolwenci szkoły podstawowej mogą również kontynuować naukę języka niemieckiego i przygotowywać się do egzaminu DSD II B2/C1 w VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec.
 
Jak wygląda egzamin DSD I?
 
Egzamin DSD I odbywa się zazwyczaj w marcu i  składa się z dwóch części:
  • część  pisemna sprawdza:
- umiejętność  rozumienia ze słuchu,
- umiejętność rozumienia tekstów czytanych,
- umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej.
  • część ustna obejmuje:
- prezentację tematu wybranego przez ucznia,
- krótką rozmowę.  

Egzamin pisemny sprawdzany jest przez Centralną Komisję w Bonn w Niemczech, a egzamin ustny przeprowadzany jest przez egzaminatora oddelegowanego z Niemiec oraz nauczyciela języka niemieckiego. Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego, a egzamin uważa się za zdany wówczas, gdy kandydat osiągnie z każdej części egzaminu odpowiednią liczbę punktów.
 
Cykl nauki od 1.09.2017 roku:

                            I rok                               II rok                                        III rok                                     IV rok                          
Klasa V                 3 godz./tyg.                     5 godz./tyg.                                5 godz./tyg.                             5 godz./tyg.
Klasa VI                6 godz./tyg.                     6 godz./tyg.                                6 godz./tyg.                             ................
      
Uczniowie klas DSD:
 
  • realizują ciekawe projekty oraz zdobywają liczne nagrody podczas różnorodnych konkursów językowych;
  • biorą udział w warsztatach z języka niemieckiego, mają bezpośredni kontakt z osobami posługującymi się językiem niemieckim, jako językiem ojczystym (zajęcia z native speakerem);
  • pogłębiają swoje umiejętności językowe w czasie wyjazdów do krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • wyjeżdżają na kilkutygodniowe stypendia dla uczniów klas DSD do Niemiec finansowane przez ZfA (Centralę Szkolnictwa za Granicą);
  • są doskonale przygotowani do udziału Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka niemieckiego (rekordowa liczba laureatów i finalistów konkursu, co zapewnia dodatkowe punkty na świadectwie lub przyjęcie niezależnie od kryteriów do wybranej szkoły średniej);
  • uczą się praktycznego zastosowania języka niemieckiego;
  • absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.
 
Opiekunowie grup DSD:
Agnieszka Miszczyk
Wioletta Huiskens
......................................
Rok szkolny 2020/21 - link
Rok szkolny 2021/22 -  link
Rok szkolny 2022/23 - link
.....................................
.....................................
Rok szkolny 2019/20
..............
Grupa DSD  - klasy V d i V e (rok szkolny 2019/2020)
1.     Adamczyk Igor
2.     Adamczyk Jakub
3.     Adamczyk Karol
4.     Berkowicz Maria
5.     Dziedzic Nikola
6.     Kempa Milena
7.     Kopolovets Julia
8.     Łysak Oliwia
9.     Niepsuj David
10.  Putowska Julia
11.  Sadowska Nina
12.  Stępniewska Anna
13.  Wamej Michał
14.  Wójcik Oliwia
15.  Zatorski Antoni
Nauczyciel języka niemieckiego: Agnieszka Miszczyk
......................................
Grupa DSD – klasy Va, Vb, Vc  (rok szkolny 2019/2020)
1.     Bernacki Mateusz
2.     Gervasi Erika
3.     Gołuzd Franciszek
4.     Gryń Jowita
5.     Januszek Wiktor
6.     Kaczmarska Anna
7.     Konieczna Maya
8.     Krzeszowski Mikołaj
9.     Kumański Jakub
10.  Ludwicka Gabriela
11.  Olewińska Pola
12.  Rękas Urszula
13.  Wawrzeńczyk Paweł
14.  Wójcik Natan
15.  Wroński Jakub
16.  Zabłocka Gabriela
Nauczyciel jezyka niemieckiego: Wioletta Huiskens
......................................
„A mury runą …‘’ – 30 rocznica upadku Muru Berlińskiego.
Filologia Germańska i Muzeum Historii Kielc zorganizowały obchody 30 rocznicy upadku Muru Berlińskiego. Wśród zaproszonych gości, którzy opowiadali o swoich przeżyciach w tamtym okresie był prezydent Kielc pan Bogdan Wenta oraz pani Cornelia Pieper konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec. W uroczystości wzięły dział również nasze uczennice Wiktoria Basiak z klasy 7c i Nikola Lasocka z klasy 8 DSD, które zaśpiewały utwór „Freiheit” Westernhagena oraz przebój Helene Fischer „Atemlos durch die Stadt”.
.....................................
Dzień Języka Niemieckiego
21 listopada odbył się Dzień Języka Niemieckiego zorganizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych uczący się w programie z rozszerzonym językiem niemieckim DSD.  Mieli oni okazję poznać bliżej kulturę i zwyczaje Szwajcarii oraz historie Muru Berlińskiego. Uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych uczestnicząc w różnych quizach. Dziewczyny z klasy ósmej DSD Paulina Okła i Natalia Lifke-Dobrzańska wygrały jeden z konkursów. Gratulacje.
....................................
Finaliści z języka niemieckiego!
Z ogromną dumą i radością informujemy o sukcesach uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach, którzy zdobyli tytuł finalisty w II Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego. Uczniowie realizują program DSD, a tytuł finalisty zapewnia im dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły średniej.
Do grona najlepszych należą:
Lena Bartkiewicz 7b, Maciej Niziołek 7a, Katarzyna Zwierzchowska 7a (opiekun Wioletta Huiskens)
Antoni Bąbel 8a, Natalia Lifke-Dobrzańska 8b, Paulina Okła 8b (opiekun Agnieszka Miszczyk)
Gratulujemy!!!
.....................................
Egzamin DSD I
Po raz pierwszy w historii szkoły odbył się Międzynarodowy Egzamin Certyfikatowy z języka niemieckiego na poziomie B1. Przystąpili do niego uczniowie grupy DSD klas VIII, którzy przez trzy lata uczestniczyli w zajęciach ze zwiększoną liczba godzin języka niemieckiego. Podczas egzaminu sprawdzali swoje kompetencje językowe w zakresie rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz wypowiedzi ustnej. Wprawdzie egzamin nie należał do najłatwiejszych, ale nasi uczniowie łatwo się nie poddają.
Do egzaminu przystąpili:
Antoni Bąbel
Maciej Gwizd
Nikola Lasocka
Natalia Lifke-Dobrzańska
Maja Mroczek
Paulina Okła
Posiadanie tak prestiżowego certyfikatu uznawanego na całym świecie może być powodem do dumy i nagrodą za solidną pracę.
...................................
Informacja dotycząca rekrutacji do grupy DSD dla uczniów klas IV na rok szkolny 2019/2020
..................................
..........................................
Rok szkolny 2018/19
Grupa DSD – klasy V b/d (rok szkolny 2018/2019)
1. Antoniak Filip
2. Bęben Krystian
3. Fronk Jakub
4. Kurtek Piotr
5. Majdziński Radosław
6. Nowaczkiewicz Antonina
7. Odziemek Filip
8. Pijorek Marcelina
9. Prędota Filip
10. Pypeć Michał
11. Rutkiewicz Kalina
12. Toczek Zuzanna
13. Żurawek Darian
Nauczyciel języka niemieckiego: Wioletta Huiskens
........................................
Grupa DSD – klasy Va i Vc (rok szkolny 2018/2019)
1. Baran Alan
2. Bielecka Amelia
3. Bielecki Jakub
4. Biernat Emilia
5. Cęcek Alicja
6. Dudek Emilia
7. Kozieł Anna
8. Lech Maja
9. Lisowicz Wiktoria
10. Starz Gabriela
11. Szczepanik Piotr
12. Szeląg Julia
Nauczyciel języka niemieckiego: Agnieszka Miszczyk
.....................................
 
Adventskalender
W ostatnim tygodniu listopada według tradycji niemieckiej dzieci z grup DSD klasy V b, d i VI a, b przygotowały samodzielnie kalendarze adwentowe – Advenskalender. Kalendarz ten służy do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. W każdej kopercie ukryta jest niespodzianka dla dzieci.
......................................
Warsztaty bożonarodzeniowe z Ralphem Arzt
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a dokładnie 21. grudnia po raz kolejny odwiedził nas pan Ralph Arzt – rodowity Niemiec, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W warsztatach pod hasłem „Weihnachtstraditionen in Polen und in Deutschland” uczestniczyli uczniowie grup DSD z klas V, VI i VII. Podczas spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda Boże Narodzenie u naszych zachodnich sąsiadów, a nawet skosztować niemieckich specjałów świątecznych. Wykorzystaliśmy również szansę, żeby poćwiczyć język niemiecki podczas zadań językowych oraz rozmowy z najlepszym trenerem, czyli native speakerem. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy po raz kolejny.
.....................................
 
Projekt „Das Europäische Haus in 10, 20 und 100 Jahren”
 
Uczniowie klas VII DSD przez kilka miesięcy realizowali projekt  pod hasłem „Das Europäische Haus in 10, 20 und 100 Jahren”. Organizatorem projektu przeznaczonego dla uczniów województw małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego realizujących program DSD była Centrala Szkolnictwa Zagranicznego (Zentrallstelle für Auslandsschulwesen) oraz Wydział Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Mieliśmy wiele pomysłów, w jaki sposób moglibyśmy zrealizować nasz projekt. Ostatecznie zdecydowaliśmy się stworzyć własne kapsuły czasu. W jednej ukryliśmy nasze prywatne listy i refleksje. Do drugiej zaś schowaliśmy nasze życzenia  skierowane do ludzi, którzy naszą kapsułę powinni otworzyć w przyszłości.
 
Zarówno własnoręcznie wykonane kapsuły, jak i ich zawartość zachwyciły jury, które przyznało nam zaszczytne II miejsce.  Zdaniem jury osobiste, autentyczne wiadomości  ukryte w naszych kapsułach powinny stać się tematem wielu dyskusji dotyczących naszego wpływu na przyszłe pokolenia.
......................................
II miejsce w konkursie na „Najlepszą klasę DSD”
17 maja uczniowie klas VII grupy DSD zostali zaproszeni na Uniwersytet Jagielloński do wzięcia udziału w finale konkursu o tytuł „Najlepszej klasy DSD” – „Die beste DSD- Klasse” pod patronatem Konsula Niemiec w Krakowie. W auli Collegium Pederevianum Instytutu Filologii Germańskiej spotkały się najlepsze klasy DSD z regionu Polski południowej.
Aby wygrać, należało poprawnie odpowiedzieć na pytania o różnym stopniu trudności. Quiz dotyczył zarówno wiedzy ogólnej o Niemczech, jak i gramatyki i zawiłości leksykalnych.
Walczyliśmy do końca i udało nam się zająć II miejsce. Oprócz zaciętej rywalizacji był również czas na zabawę w rytmie niemieckich przebojów. Podczas finału konkursu siódmoklasiści mieli także okazję spotkać wolontariuszy z Niemiec, którzy podzielili się wrażeniami z pobytu w Polsce.
Po raz kolejny okazało się, że można świetnie się bawić, doskonaląc przy okazji swoje umiejętności językowe.
....................................
Wycieczka do Berlina i Poczdamu
Pod koniec maja nadszedł ten moment. Uczniowie spakowali walizki i ruszyli w drogę do stolicy Niemiec - Berlina i pobliskiego Poczdamu.
Podczas kilkudniowej wyprawy zwiedziliśmy zakątki Niemiec znane dotychczas jedynie z opowiadań. Trudno wymienić w kilku zdaniach, co udało nam się zobaczyć. Na pewno zapamiętamy panoramę Berlina podziwianą z wieży telewizyjnej (Fernsehturm), Bramę Brandenburską, fragmenty muru berlińskiego oraz wizytę w Reichstagu. Spędziliśmy również miłe popołudnie w blasku fleszy i towarzystwie celebrytów w muzeum Madame Tussaud. A ostatniego dnia znaleźliśmy również chwilkę na spacer po poczdamskim starym mieście oraz ogrodach tarasowych i Pałacu Sanssouci. Zwieńczeniem wyprawy była długo oczekiwana atrakcja – relaks w tropikach.
Wyprawa była też doskonałą okazją, aby podszlifować język niemiecki. Uczniowie w trakcie gry miejskiej oraz zadań językowych w praktyce sprawdzili, czy są w stanie porozumieć się z rodowitymi Niemcami i okazało się, że ….. natürlich.
...................................
Egzamin DSD A1 i A2
Pod koniec roku szkolnego, w ramach przygotowań do egzaminu certyfikatowego  B1 uczniowie klas VI i VII sprawdzili swoje umiejętności językowe po kolejnym roku nauki. Obydwa egzaminy składały się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Uczniowie grup DSD klas VI przystąpili do egzaminu DSD A1. Dla siódmoklasistów był to już drugi taki egzamin. Po zeszłorocznym egzaminie DSD A1, w tym roku przyszedł czas na kolejny krok, czyli poziom A2. Czekamy na dyplomy i gratulujemy uzyskanych wyników.
....................................
Rok szkolny 2017/18
.....................................
Grupa DSD – klasy V (rok szkolny 2017/2018}
1. Bartkiewicz Jakub
2. Bartkiewicz Lena
3. Gorzelski Kacper
4. Gumiela Bartosz
5. Kądzielska Oliwia
6. Kluska Maja
7. Matysik Magdalena
8. Niedbalski Igor
9. Niziołek Maciej
10. Różycka Natalia
11. Skowronek Jan
12. Suchanowski Adam
13. Wamej Jan
14. Wieczorek Adam
15. Wójcik Jan
16. Wróblewski Mateusz
17. Zatorska Emilia
18. Zwierzchowska Anna
19. Zwierzchowska Katarzyna
Nauczyciel języka niemieckiego: Wioletta Huiskens
....................................
Grupa DSD – klasy VI (rok szkolny 2017/2018)
1.       Antoni Bąbel
2.       Maciej Gwizd
3.       Lena Kobus
4.       Nikola Lasocka
5.       Natalia Lifke-Dobrzańska
6.       Maja Mroczek
7.       Paulina Okła
8.       Olgierd Wertka
Nauczyciel języka niemieckiego: Agnieszka Miszczyk
......................................
Pierwsze warsztaty z native speakerem
Z niecierpliwością czekaliśmy na jego wizytę i w końcu nadszedł ten dzień. Pod koniec listopada uczniów grup DSD odwiedził po raz pierwszy rodowity Niemiec, koordynator projektu DSD. Ralf Auris miał okazję przekonać się, że nasi miłośnicy języka niemieckiego to bardzo otwarci i zaangażowani uczniowie. Na początku z  wielkim zaciekawieniem przysłuchiwali się temu, co o sobie opowiada rodowity Niemiec, a później śmiało zadawali pytania, oczywiście po niemiecku.
Nasz gość przygotował dla uczniów ciekawe warsztaty o Świętym Mikołaju. Przywiózł ze sobą również słodką niespodziankę. Każdy mógł więc spróbować, jak smakuje Christstollen, czyli słodki chlebek pełen bakalii, którym zajadają się niemieckie dzieci podczas Świąt Bożego Narodzenia.  Było pysznie i zabawnie, a nasz native speaker był pod wielkim wrażeniem zaangażowania i umiejętności językowych uczniów.
Podczas warsztatów uczyliśmy się również języka niemieckiego w rytmie niemieckich piosenek adwentowych i długo jeszcze nuciliśmy pod nosem „Kling Glöckchen, klingelingeling…”
Czekamy z niecierpliwością na kolejną wizytę Ralfa.
Opiekunowie grup DSD
Agnieszka Miszczyk
Wioletta Huiskens

.......................................
 
W rytmie niemieckich przebojów
 
Uczniowie grup DSD doskonale bawili się podczas  VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki w Języku Niemieckim. Dzięki wydarzeniu pod hasłem „Każdy śpiewać może”, które odbyło się pod patronatem  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Honorowego Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Kielcach oraz Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, fani języka niemieckiego z całego województwa mieli okazję posłuchać mało popularnych w Polsce niemieckich przebojów. Okazało się, że niemieckie hity też wpadają w ucho.
 
Korzystając z okazji uczniowie grup DSD również przygotowali muzyczne niespodzianki. Na scenie można było podziwiać talenty muzyczne i językowe wszystkich uczniów grup DSD. Klasa V przypomniała wszystkim niemiecki alfabet i zaśpiewała piosenkę o swoich ulubionych nauczycielach, a szóstoklasiści zaprezentowali  piosenkę i zabawny taniec pszczółki Mai.
 
Bawiliśmy się znakomicie, a opuszczając aulę wszyscy nucili pod nosem jakieś niemieckie przeboje.
......................................
Wielkanocne spotkanie grup DSD z rodowitym Niemcem
 
Tuż przed świętami wielkanocnymi ze specjalną wizytą do uczniów grup DSD przyjechał kolejny rodowity Niemiec. Ralph Arzt przeprowadził zajęcia językowe z piąto- i szóstoklasistami, w trakcie których uczniowie poznali zwyczaje świąteczne naszych zachodnich sąsiadów. Ralph interesująco opowiadał o typowych i mniej znanych tradycjach świątecznych, a nasi szóstoklasiści przedstawili krótką prezentację w języku niemieckim.
 
Oczywiście była to doskonała okazja, żeby pokonwersować po niemiecku. Uczniowie odpowiadając na czasami zabawne pytania naszego gościa dotyczące zwyczajów wielkanocnych w Polsce, odważnie przełamywali barierę językową. Okazało się, że wiele nas łączy. Mamy nadzieję, że Ralph nas jeszcze odwiedzi. Dziękujemy J
 
Opiekunowie grup DSD: Agnieszka Miszczyk, Wioletta Huiskens
.....................................
Informacje o programie DSD wraz z zasadami rekrutacji i deklaracja wyboru grupy DSD w klasie V w roku szkolnym 2018/2019. Opiekun grupy: Agnieszka Miszczyk.

....................................
Pierwszy krok w drodze do certyfikatu DSD I
Pod koniec roku szkolnego nadszedł czas na sprawdzenie zdobytych umiejętności naszych miłośników języka niemieckiego. Dlatego też wszyscy  uczniowie grupy DSD klas VI przystąpili do bezpłatnego egzaminu wewnętrznego (Vergleichsarbeit A1 - Auf dem Weg zum DSD I) w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej rozszerzonego programu nauczania języka niemieckiego. Egzamin składał się z czterech części:  rozumienia tekstów słuchanych, rozumienia tekstów pisanych, formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej oraz wypowiedzi ustnej. Wprawdzie tuż  przed samym egzaminem wszystkim udzielił  się niewielki stres , ale podziałał on mobilizująco i szóstoklasiści świetnie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Po roku wytężonej pracy z dumą i uśmiechem na ustach odebrali swoje pierwsze certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A1).
Gratulujemy uzyskanych wyników. Brawo!!!
Opiekun grupy: Agnieszka Miszczyk
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści