PCK - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

PCK

Organizacje szkolne

Nie wystarczy wiedzieć,
trzeba także wiedzę stosować.
Nie wystarczy chcieć,
trzeba także czynić"

Goethe


Koło PCK działa w oparciu o plan pracy przygotowany na poczatku roku szkolnego. Koło liczy 25 członków i 10 wolontariuszy.
Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Koło ścisle współpracuje z Klubem Wiewiórka, pięlęgniarką szkolną
i Oddziałem Rejonowym PCK w Kielcach.
Opiekunami Koła są: Mirosław Sikora, Klubu Wiewiórka: Ilona Jaroszek-Kruk.
W skład zarządu wchodzą uczniowie:
Emilia Orawiecka - przewodnicząca

Karol Orawiecki - wiceprzewodniczący

Julia Ludew - sekretarz

Hanna Dańczuk - skarbnik

W czasie zajęć członkowie Koła PCK:
- poznają historię CK i PCK,
- zadania światowej Organizacji Zdrowia,
- kształtują swoją wrażliwość na potrzeby innych: chorych, potrzebujących, słabszych,
- uczą się właściwego zachowania na wypadek agresji,
- ukazują szacunek dla osób o innym spojrzeniu na świat,
- poznają zasady właściwego odżywiania się człowieka,
- poznają choroby układu pokarmowego i wpływ środowiska na stan zdrowia człowieka,
- poznają rolę i znaczenie ćwiczeń fizycznych, zasady zdrowego wypoczynku,
- omawiają wpływ hałasu na zdrowie człowieka,
- poznają przyczyny powstawania chorób zakaźnych i metody walki z nimi,
- kształtują potrzebę dbania o higienę jamy ustnej i i higienę osobistą,
- kształtują świadomość życia bez nałogu i unikania zagrożeń,
- poznają przyczyny powstawania choroby AIDS, sytuacji bezpiecznychw kontaktach z ludźmi chorymi na AIDS i sytuacjami niebezpiecznymi,
- poznają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
- biorą udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto Członkowie Koła PCK i Klubu Wiewiórka organizują akcje charytatywne, przygotowują apele prozdrowotne, pogadanki, konkursy plastyczne, wiedzy o zdrowiu itp.

Rok szkolny 2023/24
............................
Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków.
Motto to przyświeca 11 już odsłonie programu „Dziel się Uśmiechem”, któremu patronują Polski Czerwony Krzyż, Mars Polska, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Od 5 lat ambasadorką programu jest Magdalena Różczka, aktorka i działaczka społeczna.
Podczas realizacji zajęć w ramach programu „Dziel się uśmiechem” uczniowie klasy 3a pogłębiają swoją wiedzę na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.
Dzieci wykonując różnorodne ćwiczenia, rozwiązując rebusy i krzyżówki w zeszytach ćwiczeń, wykonując prace plastyczno- techniczne dowiadują się, jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach oraz poznają receptę na zdrowe i czyste zęby.
.............................
W dniach 15-16 listopada 2023 r. Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka zorganizowały w naszej szkole zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kampania PCK Walki z Głodem" i "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Zebrane dary zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom za wsparcie tej jakże szlachetnej akcji. Organizatorzy: Ilona Jaroszek-Kruk, Mirosław Sikora
......................
 • Członkowie Koła PCK klas IV-VIII uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia PCK.
 • W dniach 4-6 grudnia 2023 r. odbyły się pogadanki dla klas siódmych i ósmych na temat AIDS. Tematyka pogadanki obejmowała: ogólne informacje o wirusie HIV, drogi przekazywania wirusów, sposoby ochrony przed zakażeniem.
 • Uczniowie klasy III a uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Bezpieczna droga do szkoły” pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
 • W kwietniu 2024 r. został przeprowadzony konkurs plastyczny w klasie III a i IV a na temat zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie wykonali na ten temat prace plastyczne. Należy dodać, że wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą w zakresie zdrowego odżywiania się.
 
Rok szkolny 2022/23
..........................
Problem głodu to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny - to w głównej mierze problem moralny, który obliguje nas wszystkich do podjęcia odpowiednich kroków, zmierzających do zmniejszania jego skali, jak i przeciwdziałania jego powstawaniu. Zjawisko głodu występuje nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale również w polskich domach. Dlatego walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. W związku z tym, już po raz kolejny w dniach 15-16 listopada 2022 r. Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka zorganizowały w naszej szkole zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kampania PCK Walki z Głodem" i "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Dary serc naszej społeczności szkolnej zostały przekazane do Rejonowego Oddziału PCK w Kielcach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom za wsparcie tej jakże szlachetnej akcji. Organizatorzy: Ilona Jaroszek-Kruk, Mirosław Sikora
..........................
W roku szkolnym 2022/23 Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka uczestniczą w kolejnej, 10 już odsłonie programu „Dziel się Uśmiechem”.
Programowi patronują:
·        Polski Czerwony Krzyż
·        Mars Polska
·        Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
·        Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
Od 4 lat ambasadorką programu jest Magdalena Różczka, aktorka i działaczka społeczna.
 
Podczas realizacji zajęć w ramach kolejnej edycji programu „Dziel się uśmiechem” z pomocą atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, uczniowie klasy 2a pogłębiają swoją wiedzę na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.
Uczniowie wykonując różnorodne ćwiczenia, rozwiązując rebusy i krzyżówki w zeszytach ćwiczeń, wykonując prace plastyczno- techniczne dowiadują się, jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach oraz poznają receptę na zdrowe i czyste zęby. Wraz z wychowawczynią wspólnie wykonali doświadczenie, w którym za pomocą pasty do zębów oraz octu wykazali, jak kwasy, które wytwarzają się w jamie ustnej po spożyciu posiłku, szkodzą zębom, gdyż rozpuszczają szkliwo. Działania edukacyjne podejmowane w ramach programu mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.
 
............................
W dniach 1 - 2 grudnia odbyły pogadanki dla klas: VIa  VIIa, VIIb, VIIIe na temat AIDS. Tematyka pogadanki obejmowała:
- ogólne informacje o wirusie HIV
- drogi przekazywania wirusów
- sposoby chronienia się przed zakażeniem
..........................
Luiza Konopacka, klasa VII a – uczestniczyła w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK w Kielcach.
...........................
W maju 2023 r. został przeprowadzony konkurs plastyczny w klasie II a na temat  zdrowego stylu życia.  Uczniowie wykonali na ten temat piękne prace plastyczne. Należy dodać, że wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu zdrowego stylu życia.
.............................
Rok szkolny 2021/22
............................................
Dbamy o piękne i zdrowe uśmiechy dzieci
W roku szkolnym 2021/22 Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka uczestniczą w programie „Dziel się Uśmiechem”.
Programowi patronują:
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Mars Polska
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. W programie uczestniczy klasa Ia.
....................................
Podczas realizacji pierwszych zajęć w ramach programu „Dziel się uśmiechem” uczniowie z klasy 1a poznali zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, zapoznali się z budową zębów i ich rodzajami oraz dowiedzieli się, jak zapobiegać próchnicy zębów. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały prezentację pt. „Moje zęby”, rozwiązywały różnorodne zadania, rebusy i krzyżówki w zeszytach ćwiczeń.
Wraz z nauczycielem wspólnie wykonali doświadczenie, w którym za pomocą płaskiego śrubokrętu, moździerza, deski kuchennej i ziarenek pieprzu sprawdzali jakie funkcje pełnią poszczególne zęby. Działania edukacyjne podejmowane w ramach programu mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.
...............................
W dniach 1 - 2 grudnia odbyły pogadanki dla klas: VIa  VIIa, VIIc, VIIe na temat AIDS. Tematyka pogadanki obejmowała:
- ogólne informacje o wirusie HIV
- drogi przekazywania wirusów
- sposoby chronienia się przed zakażeniem

...............................
Luiza Konopacka - uczennica zakwalifikowana do etapu rejonowego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
 1. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
 2. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
 3. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.
...............................
W piątek 20 maja klasa I a pojechała na zaproszenie pani prezes Pauliny Papka do siedziby Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sensoplastyki i w ruchowych zajęciach sensorycznych, realizując przy tym (jako członkowie PCK) jedną z 7 zasad, którą w swoich działaniach kieruje się ta Międzynarodowa Organizacja Humanitarna. Zasadą tą jest dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne wszystkich obywateli oraz kształtowanie wśród dzieci właściwych zachowań prozdrowotnych.
Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego i starszego dziecka.
Całe zajęcia opierają się na ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych, które przygotowuje się z łatwo dostępnych artykułów spożywczych.
Sensoplastyka wpływa na wiele aspektów rozwoju i zdrowia dzieci:
 
 • wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dba o usprawnienie ruchowe,
 • wspiera rozwój zmysłów,
 • wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębia nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – buduje w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
 
Dzieci wspaniale bawiły się, tworząc z masy plastycznej różne figurki. Chętnie uczestniczyły w ruchowych zabawach sensorycznych. Na koniec pobytu w siedzibie Krajowego Towarzystwa Autyzmu dostały słodki upominek w postaci „Jajka Niespodzianki”.
Ilona Jaroszek-Kruk
...........................
Światowy Dzień Bez Tytoniu.
Tegoroczne hasło: „Zatruwanie naszej planety”
 
Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność palenia papierosów oraz jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów, jego negatywne skutki zdrowotne i środowiskowe.
 
Z tej okazji Szkolne Koło PCK przeprowadziło konkurs plastyczny wśród uczniów klas IV. Cieszy nas fakt, że zainteresowanie uczniów powyższą tematyką było bardzo duże. Najciekawsze prace zostały wyróżnione przez Jury Konkursu. Dodatkowo, wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki za udział w konkursie.
 
Opiekunowie Szkolnego Koła PCK
.............................
Rok szkolny 2020/21
................................
We wrześniu został przeprowadzony konkurs plastyczny w klasie III b na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Uczniowie wykonali na ten temat piękne prace plastyczne. Należy dodać, że wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2.
...................................
W dniach 1 - 4 grudnia odbyły się zdalne pogadanki dla klas: V, III b i VIa na temat koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 i sposobów chronienia się przed wirusem oraz zagrożeń związanych z zakażeniem się wirusem HIV i jego konsekwencjami. Tematyka pogadanki obejmowała:
- ogólne informacje o wirusie SARS-CoV-2 i HIV
- drogi przekazywania wirusów
- sposoby chronienia się przed zakażeniem
- zachowania ryzykowne
- postawy wobec chorych i żyjących z HIV

..................................
Pogadanka w klasach IV i V na temat odbudowy relacji rówieśniczych po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19.
..............................
Klasa 3 b realizowała projekt pt. "Powietrze - nim oddychamy, o nie  dbamy", zorganizowany przez Fundację Naukową "Twórcze myślenie". W klasie  został przeprowadzony cykl lekcji o smogu, jego szkodliwym wpływie na nasze zdrowie i życie na Ziemi. Został również przeprowadzony konkurs na plakat pod hasłem: Stop - smog!
Rok szkolny 2019/20
.....................................
W dniach 19-20 listopada 2019 r. Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka oraz SKO zorganizowały w naszej szkole zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kampania PCK Walki z Głodem" i "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Zebrane dary zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach. Organizatorzy: Ilona Jaroszek-Kruk, Ewelina Kasza, Mirosław Sikora, Agata Rogozińska, Robert Jedynak.
......................................
1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
2 grudnia 2019 r. uczniowie klas ósmych zostali zapoznani z istotą choroby AIDS, czyli "zespołu nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności" oraz jej objawach, sposobach zakażenia i profilaktyce.
......................................
Szkoła Podstawowa w Nowinach otrzymała medal z okazji 100-lecia PCK za propagowanie idei czerwonokrzyskich.

....................................  
Pogadanka dla klas VIII na temat przemocy i nękania w szkole, poprzedzona filmem skierowanym do polskich uczniów, którego autorem jest australijski mówca motywacyjny pochodzenia serbskiego Nick Vujicic – 19.02. 2020 r.
....................................
Konkurs plastyczny przeprowadzony w klasie II b i Va na temat szkodliwości palenia papierosów – marzec 2020 r.
...................................
Pogadanka dla klas VIII i VII c na temat pandemii koronawirusa – 4.03. 2020 r.
.....................................
Rok szkolny 2018/19
W dniach 21-22 listopada 2018 r. Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka oraz SKO zorganizowały w naszej szkole zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kampania PCK Walki z Głodem" i "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Zebrane dary zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach. Pragniemy dodać, że nasi uczniowie wykazali się ogromną wrażliwością wobec ludzi potrzebujących naszego wsparcia, za co serdecznie dziękują organizatorzy: Ilona Jaroszek-Kruk, Ewelina Kasza, Mirosław Sikora, Agata Rogozińska, Robert Jedynak.
.....................................
1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
3 grudnia 2018 r. uczniowie klas ósmych zostali zapoznani z istotą choroby AIDS, czyli "zespołu nabytego upośledzenia odporności" oraz jej objawach, sposobach zakażenia i profilaktyce. W ten sposób młodzi członkowie Koła PCK włączyli się w światową kampanię ograniczającą szerzenie się AIDS.
......................................
Szkolne Koło PCK i Klub 4H przystąpiły do 6.edycji projektu edukacyjnego "Dziel sie Uśmiechem". Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Program "Dziel się Uśmiechem" powstał we wpółpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i firmy Mars Polska. Do projektu włączyło się również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Program adresowany jest dla uczniów klas IV-VI.
......................................
"Zdrowy styl życia". Pod tym hasłem w maju 2019 r. przeprowadzony został konkurs plastyczny na poziomach klas: I-III i IV VIII.
.....................................
Rok szkolny 2017/18
W dniach 23-24 listopada 2017 r. zorganizowano w naszej szkole zbiórkę pieniędzy, żywności oraz środków czystości dla najuboższych rodzin naszego powiatu w ramach ogólnopolskiej akcji „KAMPANIA PCK WALKI Z GŁODEM” i "CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA". Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.
 Organizatorzy:
 Szkolne Koło PCK
 Klub Wiewiórka
SKO
.....................................
W dniu 1 grudnia 2017 r. Szkolne Koło PCK zapoznało uczniów klas siódmych z istotą choroby AIDS z okazji "Światowego Dnia Walki z AIDS". Należy dodać, że nasi uczniowie co roku włączają się w światową kampanię ograniczającą szerzenie się AIDS.
......................................
W dniach 14-15 marca 2018 r. została przeprowadzona w naszej szkole zbiórka środków finansowych oraz artykułów żywnościowych w ramach ogónopolskiej akcji charytatywnej pod hasłem "Wielkanoc z PCK". Zebrane dary rzeczowe i finansowe zostały przekazane matkom z dziećmi, które przebywają w schronisku Ofiar Przemocy PCK w Kielcach. Organizatorami akcji byli: Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka i SKO. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
......................................
W dniu 12 czerwca 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego"Dbam o zdrowie" zorganizowanego przez Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka. Jury konkursu w składzie: Ilona Jaroszek-Kruk, Ewelina Kasza i Mirosław Sikora przyznało następujące miejsca:
I.      Klasy młodsze:
Miejsce I - Erika Gervasi, Wiktor Januszek
Miejsce II - Lena Naporowska, Blanka Kopeć
Miejsce III - Patrycja Kłak, Gabriela Ludwicka, Gabriela Bednarska
II.    Klasy starsze:
Miejsce I – Julia Przewłocka
Miejsce II – Wiktoria Barto
Miejsce III – Jakub Przeniosło
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, nagrodzonym uczniom gratulujemy!
Aktualizacja: lipiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści