Rok 2016/17 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2016/17

Organizacje szkolne > Szkolny Klub Bezp.

.....................................................................
Szkolny Klub Bezpieczeństwa

.........................................................
Dnia 12 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach założony został Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Opiekunami klubu są: Edyta Szwed, Adriana Tarach i Justyna Golmento–Bobrowska.
Celem klubu jest:
1. Realizacja w różnych formach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa,
2. Organizacja konkursów,
3. Gry i filmy edukacyjne o bezpieczeństwie,
4. Organizacja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci,
5. Aktywna współpraca z różnymi instytucjami,
6. Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze,
7. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
8. Zajęcia z zasad bezpiecznego zachowania podczas podróży, wypoczynku letniego i zimowego,
9. Artystyczne przekazywanie treści dotyczących bezpieczeństwa.

Hasło przewodnie SKB brzmi: "MY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZNAMY I NA CO DZIEŃ PRZESTRZEGAMY"
......................................................
Z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Dnia 28.09.2016 roku uczniowie z klas II-V Szkoły Podstawowej w Nowinach w nagrodę za aktywny udział w konkursach plastycznych związanych z bezpieczeństwem wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Podczas wizyty poznawali specyfikę pracy policjantów różnych komórek. W trakcie zorganizowanego spotkania uczniowie szkoły pod kierunkiem starszej posterunkowej Małgorzaty Perkowskiej-Kiepas przyglądali się pracy policjantów. Mieli okazję obejrzeć z bliska oraz sfotografować się na policyjnym motocyklu oraz w radiowozie. Zobaczyć videorejestrator oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Dzieci miały możliwość porozmawiania z przewodnikiem psa służbowego. Dowiedziały się wielu ciekawostek na temat owczarka belgijskiego, który jest szkolony do poszukiwania osób. Zwiedziły strzelnicę, na której szkolą się policjanci garnizonu świętokrzyskiego. Instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego przedstawili warunki w jakich ćwiczą policjanci, a także możliwości nowoczesnej strzelnicy. Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa jakie tam obowiązują oraz jaką bronią dysponują policjanci w codziennej służbie. W kolejnym miejscu  dzieci miały okazję zapoznać się z  tajnikami pracy w laboratorium kryminalistycznym policji. Dowiedzieli się  w jaki sposób dokonuje się identyfikacji linii papilarnych. Poznali gdzie badane są różnego rodzaju ślady i materiały zabezpieczone w miejscach przestępstw. Na koniec spotkania każdy otrzymał opaskę odblaskową, która na pewno przyda się każdemu dziecku podczas poruszania się po drodze. Funkcjonariuszka przypomniała również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzięki uprzejmości policjantów z KWP Kielce wycieczka była bardzo udana. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat pracy w policji, byli pod wrażeniem miejsc, które zobaczyli.
 
                                                                                                       Adriana Tarach, Edyta Szwed, Justyna Golmento-Bobrowska
....................................................
IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wolny czas – bezpieczny czas”.
24 października 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wolny czas – bezpieczny czas”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Przedsięwzięcie swoim patronatem objęła Wojewoda Świętokrzyski. Celem jego było utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii i wakacji poprzez wykonywanie prac plastycznych na ten temat, ukazanie najbezpieczniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu oraz bezpiecznych sytuacji, wyeksponowanie zagrożeń czekających na młodych ludzi – poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej.
Rada Artystyczna w składzie: Jarosław Machnicki – przewodniczący jury, historyk, dyrektor WDK – Kielce, Justyna Jopek – plastyk, instruktor Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej, Małgorzata Sałapa-Bazak – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Monika Wierzbicka – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach po obejrzeniu prac, postanowiła przyznać Annie Kozieł z klasy III a wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy ufundowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach działań promujących bezpieczeństwo osobiste dzieci i młodzieży. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                        Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa: Edyta Szwed, Adriana Tarach, Justyna Golmento-Bobrowska
.....................................................
Miasteczko ruchu drogowego stanie przy naszej szkole.
Miasteczko ruchu drogowego będzie funkcjonowało przy Szkole Podstawowej
w Nowinach. Powstaje ono w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” przy wsparciu Prezesa Wodociągów Kieleckich, Henryka Milcarza.


Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa oraz członek Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – zastępca wójta Łukasz Barwinek w ramach realizacji działań związanych z projektem profilaktyczno – edukacyjnym „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, postanowili wyposażyć szkołę w miasteczko ruchu drogowego. W związku z powyższym zwrócili się z prośbą do prezesa Wodociągów Kieleckich pana Henryka Milcarza o ufundowanie elementów do wyżej wymienionego miasteczka. Prezes przychylnie odniósł się do prośby organizatorów.Celem miasteczka ruchu drogowego jest wprowadzenie dzieci w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach, zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową.
            
Jego powstanie jest wynikiem potrzeb, jakie wynikają z realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego zawartych w planach wychowawczych, wychowania komunikacyjnego oraz podczas zdobywania karty rowerowej. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, a nabywane umiejętności są trwałe i z powodzeniem podnoszą bezpieczeństwo dzieci na drodze. Tego typu lekcje w znaczący sposób wpływają na atrakcyjność i efektywność nauczania zasad ruchu drogowego, stwarzają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Powstałe wokół szkoły miasteczko ruchu drogowego wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły, a także stworzy miejsce do sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową.
            
Opiekunowie SKB oraz członek Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – zastępca wójta Łukasz Barwinek pragną serdecznie podziękować prezesowi Wodociągów Kieleckich Panu Henrykowi Milcarzowi za ufundowanie znaków drogowych oraz sygnalizatora pieszego. Elementy te znacznie ułatwiają pracę w trakcie prowadzonych pogadanek z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również egzaminu na kartę rowerową. Materiały te przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa dzieci, ponieważ od najmłodszych lat pozwolą kształtować prawidłowe nawyki i postawy komunikacyjne.
 
                                                                                       Edyta Szwed, Adriana Tarach, Justyna Golmento - Bobrowska
....................................................
NOSZĘ ODBLASKI – JESTEM BEZPIECZNY
W ramach programu profilaktyczno-prewencyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY” każdy pierwszoklasista otrzymał od opiekunów Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa opaskę odblaskową - element, który w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo pieszego.
......................................................
Miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej w Nowinach

W Szkole Podstawowej w Nowinach powstanie miasteczko ruchu drogowego w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu dyrektora WORD-u w Kielcach pana Czesława Dawida oraz pana Michała Piechoty.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w ramach realizacji działań związanych z projektem profilaktyczno-edukacyjnym „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, postanowili utworzyć przy szkole miasteczko ruchu drogowego. Na prośbę opiekunek i dyrekcji szkoły dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach pan Czesław Dawid ufundował antypoślizgowe maty gumowe imitujące asfalt, które można rozkładać tworząc ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda o różnych powierzchniach i szerokościach oraz sygnalizator pieszo - kołowy do wyżej wymienionego miasteczka.
 
Nowe miasteczko da duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Młodsze dzieci, mogą uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni. Starsi uczniowie, mogą ćwiczyć jazdę na rowerze. Poznać przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę rowerową, wykorzystają później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania się rowerem.

Uczniowie szkoły dziękują panu Czesławowi Dawidowi oraz panu Michałowi Piechocie za wzbogacenie naszej placówki w w/w miasteczko. Wcześniej pozyskaliśmy już sygnalizator i znaki drogowe. Wiosną zostanie utwardzony teren przy szkole i zamontowane elementy miasteczka ruchu drogowego. To przedsięwzięcie z pewnością zaowocuje w przyszłości poprawą bezpieczeństwa uczniów.
 
 
                                                                                                                    Edyta Szwed, Adriana Tarach, Justyna Golmento-Bobrowska
.....................................
CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA NASZEJ SZKOŁY
15.03.2017 r. odbyło się podsumowanie projektu „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty”. Podczas uroczystego spotkania z udziałem przedstawicieli: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komendy Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Wodociągów Kieleckich Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na ręce dyrektora Joanny Wojcieszyńskiej przekazano szkole wyjątkowe wyróżnienie - Certyfikat Bezpieczeństwa.
 
Inicjatorem realizacji projektu w naszej szkole był Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który przy współpracy wychowawców, rodziców i funkcjonariuszy policji objął swymi działaniami uczniów klas I-III. Jednym z ważnych elementów programu było zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie przez uczniów czasu wolnego poza domem i szkołą, uwrażliwienie ich na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do zabawy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym. W ramach założeń programu w szkole zrealizowano wiele działań. Odbyto szereg spotkań policjantów z KWP w Kielcach z uczniami oraz ich rodzicami. Każdy otrzymał opaskę odblaskową oraz zawieszki ufundowane przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. Pierwszoklasiści przystąpili do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach dotyczących bezpieczeństwa, uczestniczyli w programie „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”. W czasie trwania programu uczono się udzielania pierwszej pomocy, a także w jakich sytuacjach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Funkcjonariusze KWP w Kielcach przeprowadzili egzamin praktyczny na Kartę Rowerową. W związku z realizacją działań związanych z projektem podjęto decyzję o wyposażeniu szkoły w miasteczko ruchu drogowego. Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz ufundował znaki drogowe oraz sygnalizator, a dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Czesław Dawid przekazał antypoślizgowe maty gumowe imitujące asfalt, z których można układać ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda oraz sygnalizator pieszo-kołowy.
 
Podczas spotkania przekazano serdeczne podziękowania na ręce wszystkich, którzy wsparli realizację programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Nasza policja”, której współautorką tekstu jest podinspektor Anna Zielińska-Brudek aktywnie uczestnicząca w programie. Uczniowie klasy III a oraz V b wystąpili w programie artystycznym, w którym przypomnieli jeszcze raz swoim kolegom i koleżankom podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 
Na uroczystości obecni byli: Paweł Lubieniecki dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Wojciechowski przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach, Czesław Dawid dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Michał Piechota inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Henryk Milcarz prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., insp. Marzena Piórkowska naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podinsp. Tomasz Sołtysik naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podinsp. Anna Zielińska-Brudek, asp. sztab. Małgorzata Sałapa-Bazak, mł. asp. Robert Nyga, podkom. Paweł Zawadzki, Sebastian Nowaczkiewicz wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, rodzice, dyrektor, nauczyciele i uczniowie.
 
 
Edyta Szwed
Adriana Tarach
Justyna Golmento-Bobrowska
Aktualizacja: maj 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści