Rok 2023/24 - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Rok 2023/24

Szkolny Klub Ekologiczny
Akcja „Sprzątania świata” na świecie i u nas
 
           Akcja „Sprzątania świata” wyruszyła w 1989 roku z Australii. To wtedy mieszkańcy Sydney wyruszyli do sprzątania terenów portowych. Dobry przykład ludzi morza szybko się rozszerzał – na grupy zawodowe, wiekowe, środowiskowe, na kraje i kontynenty. W 1990 roku sprzątała i porządkowała środowisko cała Australia. W 1993 ten ruch objęła swym patronatem Organizacja Narodów Zjednoczonych. Za sprawą Miry Stanisławskiej – Meysztowicz idea sprzątania, porządkowania i ochrony środowiska wkroczyła w 1994 roku do Polski. Rozrosła się ta idea w bogaty szereg twórczych działań. Już nie tylko sprzątano. Powstawały zieleńce, wystawy, festyny, koncerty, zabawy. Powstawały i szkoliły się w zasadach ekologii, racjonalnej gospodarki odpadami wielkie zastępy wolontariuszy. Idea sprzątania świata łączyła i łączy ludzi, wychowuje do rozsądnego współistnienia z przyrodą, skłania do wdzięczności dla Stwórcy za wielki dar Ziemi i Kosmosu. Ale pierwsi byli ludzie morza. To oni najsilniej odczuli olbrzymi dysonans między surowym pięknem mórz i oceanów a przykrywającymi je szybko tonami śmieci.
 
           W ten światowy ruch wpisała się swym zbiorowym wysiłkiem przez wiele lat społeczność Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Rozpoczęliśmy od sprzątania naszej najbliższej okolicy, Naszej Małej Ojczyzny. Pomagaliśmy naszym samorządowcom, turystom sprzątać ścieżki edukacyjne, spacerowe, szlaki turystyczne. Szybko zdobywaliśmy dorosłych sojuszników. Wodociągi kieleckie przeprowadziły dla naszych uczniów warsztaty na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowinach. To pozwoliło nam uświadomić sobie znaczenie wszelkich działań zmierzających do ochrony wody. Rozszerzały tę wiedzę liczne konkursy i ekotesty. Dziecięca skłonność do łączenia edukacji i zabawy zaowocowała Wielkim Ekologicznym Pokazem Mody. Uczestniczyliśmy we współpracy z lokalnym samorządem, Kieleckim Oddziałem PTTK, klubami 4H w opracowaniu i oddawaniu ścieżek edukacyjnych wiodących przez cenne i urokliwe zakątki Naszej Gminy. To poznawanie wzmacniało poczucie dumy, ale i troski o te wartościowe miejsca. Tak rodziły się już bardzo twórcze i artystyczne działania – projekty edukacyjne, konkursy poetyckie, plastyczne, fotograficzne. Uczniowie wykorzystywali tradycyjne narzędzia – farby, kredki, ale i ... komputery. Nie zahamowała tego pędu, tej uczniowskiej troski o przyrodę pandemia COVID. Wszystkie twórcze wysiłki przeniosły się do świata wirtualnego. Tym samym dzieci mogły poznać wartościowe strony cyfrowego świata. Bardzo nam tu dopomogli nasi przyjaciele ze Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Swymi internetowymi konferencjami ogromnie zdynamizowali działania naszych uczniów.
 
           Systematycznie organizujemy zbiórki makulatury i przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji śmieci. Wizyta w miejscu gromadzenia miejskich odpadów w podkieleckim Promniku pozwoliła naszym dzieciom zapoznać się ze sposobami gospodarczego wykorzystania odpadów. Jednocześnie zmusiła ich do refleksji nad metodami ograniczania produkcji śmieci. Dzieci uświadomiły sobie, że brak kontroli nad tą sferą życia człowieka może doprowadzić go do samounicestwienia.
 
           Ta już wieloletnia praca powoli ogranicza powstawanie w naszej okolicy dzikich wysypisk śmieci. Tak nasza szkoła przyczynia się do wychowywania ludzi świadomych konieczności mądrego współżycia z przyrodą, szanujących prawa natury.
 
           Szkolne kroniki, albumy, szkolna strona internetowa wszystko to pracowicie przez lata rejestrowały. Kiedy dziś patrzymy wstecz, widzimy jak Akcja „Sprzątania świata” bardzo nas w Naszej Szkole, w Naszej Małej Ojczyźnie wzbogaciła, połączyła, pozwoliła stworzyć szereg bardzo wartościowych inicjatyw służących teraz wszystkim, całej naszej lokalnej społeczności.
Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści