Szkółka kolarska - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Szkółka kolarska

Narodowy Projekt  Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu  w szkółkach kolarskich
SZKÓŁKA KOLARSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWINACH

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kolarstwa i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych w oparciu o ogólnorozwojowy, trening sportowy.
Organizacja zajęć sportowych w szkółce.
Standardowa liczba dzieci objętych zajęciami – 15 osób (chłopcy i dziewczęta z klas 4-6 szkoły podstawowej, nie posiadający przed przystąpieniem do programu licencji zawodniczej).
1. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach w trakcie roku przeprowadzane będą nabory uzupełniające.       
2. Rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach w szkółce kolarskiej odbywa się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do nauczycielki wychowania fizycznego pani Anetay Gołuzd do 10.09.2017 r.
Jedynym czynnikiem dyskwalifikującym  jest stan zdrowia uczestnika. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie (załącznik nr 1, załącznik nr 2)
Wszystkie dzieci biorące udział w programie ubezpieczone są od NNW.
Zajęcia w szkółce prowadzone będą przez nauczycielkę WF Anetę Gołuzd.
W szkółce program obejmuje zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny - przyjęto standardowy wymiar 16 godzin zajęć w miesiącu.
Zajęcia w szkółce będą prowadzone w oparciu o ramowy program opracowany przez Polski Związek Kolarski. Zajęcia w szkółce będą dostosowane do lokalnych warunków oraz możliwości fizycznych dzieci. Po zrobieniu naboru zostaną ustalone dni i godzina zajęć w szkółce, a w przypadku odwołania ich instruktor ustala nowy termin.
 
Stroje kolarskie i kaski ochronne - projekt zakłada, że wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach w każdej szkółce otrzymają w użytkowanie stroje kolarskie (spodenki i koszulkę) oraz kaski kolarskie (do zwrotu w przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, wtedy sprzęt otrzymuje kolejne dziecko z naboru).
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH !!!
Załączniki:

Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści